(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUbajza@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUbajza@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id A2F262B97D1; Thu, 28 Jun 2012 21:19:05 +0200 (CEST)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UReceivedUfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id nua6WPjzFesp; Thu, 28 Jun 2012 21:19:03 +0200 (CEST)tq (UReceivedU»from loft4579.serverloft.eu (loft4579.serverloft.eu [188.138.32.178]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 2B0892B97C6 for ; Thu, 28 Jun 2012 21:18:44 +0200 (CEST)tq (UReceivedUÉfrom localhost ([127.0.0.1]) by loft4579.serverloft.eu with esmtp (Exim 4.72) (envelope-from ) id 1SkKCh-00070X-0A for bajza@list.dimnet.hu; Thu, 28 Jun 2012 21:16:35 +0200tq (U Message-IdU*qtq(UFromUM=?utf-8?Q?T=C3=A1vmunka=20regisztr=C3=A1ci=C3=B3?= tq(UReply-ToUregisztracio@tavmunka.eutq(U Mail-FromUtelecomex@ladybirdmr.hutq(UX-BounceUtelecomex@ladybirdmr.hutq(U Errors-ToUtelecomex@ladybirdmr.hutq(U X-Errors-ToUtelecomex@ladybirdmr.hutq(U X-LadyBirdU32157281125492130127966214282tq(USubjectU+=?utf-8?Q?Jelentkez=C3=A9s=20lez=C3=A1rul?=tq(UToUbajza@list.dimnet.hutq(UDateUThu, 28 Jun 2012 21:16:35 +0200tq(U Content-TypeU?multipart/mixed; boundary="=_399e07894d76432015957c512908a879"tq(U MIME-VersionU1.0tqeU_payloadq]q(hoq}q(h]q (U Content-TypeUEmultipart/alternative; boundary="=_ea3e64b778e85962b3a5ee28b3d54377"tq!ah]q"((hoq#}q$(h]q%((U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq&(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq'ehT‘ =0D=0AUntitled document=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0AJ= elentkez=C3=A9s hat=C3=A1rideje=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D= =0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0AT=C3=A1j=C3=A9koztatjuk Tisztelt Jelent= kez=C5=91inket, hogy a regisztr=C3=A1ci=C3=B3 hat=C3=A1rideje 2012.06.30= 21:00, a jelentkez=C3=A9si id=C5=91szak lez=C3=A1rul! Ezt k=C3=B6vet=C5= =91en a T=C3=A1vmunka.NET Munkah=C3=A1l=C3=B3zati Rendszer kiz=C3=A1r=C3= =B3lag megl=C3=A9v=C5=91 munkat=C3=A1rsaival dolgozik tov=C3=A1bb, z=C3= =A1rt munkah=C3=A1l=C3=B3zatban.=0D=0A=0D=0AA ber=C3=A9kezett regisztr= =C3=A1ci=C3=B3k hiteles=C3=ADt=C3=A9se a 2012.06.30 el=C5=91tt be=C3=A9r= kezett regisztr=C3=A1ci=C3=B3s k=C3=A9relmek feldolgoz=C3=A1sa alapj=C3= =A1n 2012.07.15-ig t=C3=B6rt=C3=A9nik meg, 2012.07.15-=C3=A9n a regisztr= =C3=A1ci=C3=B3 =C3=A9rv=C3=A9nyes=C3=ADt=C3=A9s=C3=A9nek, hiteles=C3=ADt= =C3=A9s=C3=A9nek hat=C3=A1rideje lez=C3=A1rul. K=C3=A9rj=C3=BCk a hitele= s=C3=ADt=C3=A9si d=C3=ADjakat a jelentkez=C3=A9s feldolgoz=C3=A1s=C3=A1n= ak hat=C3=A1ridej=C3=A9ig 2012.07.15-ig k=C3=BCldje be banksz=C3=A1mla s= z=C3=A1munkra:=0D=0A10101078-14588600-01003002 Budapest Bank=0D=0A2012.0= 7.15-t=C5=91l a T=C3=A1vmunka.NET Munkah=C3=A1l=C3=B3zat fix l=C3=A9tsz= =C3=A1mmal dolgozik tov=C3=A1bb.=0D=0AK=C3=A9rj=C3=BCk 2012.06.30. 21:00= id=C5=91pontig t=C3=B6ltse ki a regisztr=C3=A1ci=C3=B3s adatlapot. Csak= a jelentkez=C3=A9si hat=C3=A1rid=C5=91 el=C5=91tt kit=C3=B6lt=C3=B6tt a= datlap alapj=C3=A1n hiteles=C3=ADthet=C5=91 a regisztr=C3=A1ci=C3=B3 201= 2.07.15-ig! 2012.06.30-=C3=A1n a jelentkez=C3=A9s lez=C3=A1rult, a T=C3= =A1vmunka.NET H=C3=A1l=C3=B3zati Rendszer ezt k=C3=B6vet=C5=91en =C3=BAj= regisztr=C3=A1ci=C3=B3t =C3=A9s jelentkez=C3=A9st nem fogad el. A T=C3= =A1vmunka.NET Rendszer 2012.07.15-t=C5=91l csak =C3=A9rv=C3=A9nyes=C3=AD= tett regisztr=C3=A1ci=C3=B3val rendelkez=C5=91 munkat=C3=A1rsaival dolgo= zik tov=C3=A1bb a teljes orsz=C3=A1got lefed=C5=91 kiadv=C3=A1nyterjeszt= =C5=91 h=C3=A1l=C3=B3zatban =C3=A9s az on-line adatb=C3=A1zist kiszolg= =C3=A1l=C3=B3 adatr=C3=B6gz=C3=ADt=C5=91, g=C3=A9pel=C5=91 =C3=A9s ford= =C3=ADt=C3=B3 munkacsoporban kialakult fix l=C3=A9tsz=C3=A1m szerint.=0D= =0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0ATelecomex= Internet =C3=A9s Inform=C3=A1ci=C3=B3technol=C3=B3giai Kft.=0D=0ASz=C3= =A9khely: 6800 H=C3=B3dmez=C5=91v=C3=A1s=C3=A1rhely, Cs=C3=ADk u. 18.C= =C3=A9gjegyz=C3=A9ksz=C3=A1m: 06-09-016505. Ad=C3=B3sz=C3=A1m: 23091962-= 2-06.Banksz=C3=A1mlasz=C3=A1m: 10101078-14588600-01003002 Budapest BankT= elefon: +3620/4645272; +3670/298-9063; 62/202-009=0D=0Aleiratkoz=C3=A1s= (http://telecomex.ladybird.hu/public/unsubscribe/addr_hash/52675d4a7a72= 145c9377cadf73af26640b7c56500407261701f59296189cd1ef/group_hash/275c7902= 887330068be1384e0865fd705dcd4b2af30abe87739275e78ff2464f/consignment_id/= 44994413442612505785151830/campaign_id/414125822492)=0D=0A=0D=0A=0D=0A= =0D=0A=0D=0A=0D=0A q(U_charsetq)NUepilogueq*NU _default_typeq+U text/plainq,U _unixfromq-NUdefectsq.]q/U __version__q0(KKKtq1Upreambleq2Nub(hoq3}q4(h]q5(U Content-TypeUAmultipart/related; boundary="=_065268f4dbd0b284aaa633f352c1ceac"tq6ah]q7((hoq8}q9(h]q:((U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq;(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq=0D=0AUntitled document=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D= =0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A

 

=0D=0A
=0D=0A
=0D=0A
=0D=0A
=0D=0A
T=C3=A1j=C3=A9koztatjuk Tisztelt Jelentkez=C5=91inket, ho= gy a regisztr=C3=A1ci=C3=B3 hat=C3=A1rideje 2012.06.30 21:00, a jelentkez=C3=A9si id=C5= =91szak lez=C3=A1rul! Ezt k=C3=B6vet=C5=91en a T=C3=A1vmunka.NET Munkah= =C3=A1l=C3=B3zati Rendszer kiz=C3=A1r=C3=B3lag megl=C3=A9v=C5=91 munkat= =C3=A1rsaival dolgozik tov=C3=A1bb, z=C3=A1rt munkah=C3=A1l=C3=B3zatban.= =0D=0A
=0D=0A

A ber=C3=A9kezett regisztr=C3=A1ci=C3=B3k hiteles=C3=ADt=C3=A9se a= 2012.06.30 el=C5=91tt be=C3=A9rkezett regisztr=C3=A1ci=C3=B3s k=C3=A9re= lmek feldolgoz=C3=A1sa alapj=C3=A1n 2012.07.15-ig t=C3=B6rt=C3=A9nik meg= , 2012.07.15-=C3=A9n a regisztr=C3=A1ci=C3=B3 =C3=A9rv=C3=A9nyes=C3=ADt= =C3=A9s=C3=A9nek, hiteles=C3=ADt=C3=A9s=C3=A9nek hat=C3=A1rideje lez=C3= =A1rul. K=C3=A9rj=C3=BCk a hiteles=C3=ADt=C3=A9si d=C3=ADjakat a jelentk= ez=C3=A9s feldolgoz=C3=A1s=C3=A1nak hat=C3=A1ridej=C3=A9ig 2012.07.15-ig k=C3=BCldje be= banksz=C3=A1mla sz=C3=A1munkra:=

=0D=0A

10101078-14588600-01003002 Budapest B= ank

=0D=0A

20= 12.07.15-t=C5=91l a T=C3=A1vmunka.NET Munkah=C3=A1l=C3=B3zat fix l=C3=A9= tsz=C3=A1mmal dolgozik tov=C3=A1bb.

=0D=0A

K=C3=A9rj=C3=BCk 2012.06.30. 21:00 id=C5=91pontig t=C3=B6ltse ki= a regisztr=C3=A1ci=C3=B3s adatlapot. Csak a jelentkez=C3=A9si hat=C3=A1= rid=C5=91 el=C5=91tt kit=C3=B6lt=C3=B6tt adatlap alapj=C3=A1n hiteles=C3= =ADthet=C5=91 a regisztr=C3=A1ci=C3=B3 2012.07.15-ig! 2012.06.30-=C3=A1n= a jelentkez=C3=A9s lez=C3=A1rult, a T=C3=A1vmunka.NET H=C3=A1l=C3=B3zat= i Rendszer ezt k=C3=B6vet=C5=91en =C3=BAj regisztr=C3=A1ci=C3=B3t =C3=A9= s jelentkez=C3=A9st nem fogad el. A T=C3=A1vmunka.NET Rendszer 2012.07.1= 5-t=C5=91l csak =C3=A9rv=C3=A9nyes=C3=ADtett regisztr=C3=A1ci=C3=B3val r= endelkez=C5=91 munkat=C3=A1rsaival dolgozik tov=C3=A1bb a teljes orsz=C3= =A1got lefed=C5=91 kiadv=C3=A1nyterjeszt=C5=91 h=C3=A1l=C3=B3zatban =C3= =A9s az on-line adatb=C3=A1zist kiszolg=C3=A1l=C3=B3 adatr=C3=B6gz=C3=AD= t=C5=91, g=C3=A9pel=C5=91 =C3=A9s ford=C3=ADt=C3=B3 munkacsoporban kiala= kult fix l=C3=A9tsz=C3=A1m szerint.

=0D=0A
=0D=0A
=0D=0A=0D=0A
=0D=0A
=0D=0A
=0D=0A
=0D=0A= =0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A
3D""==0D=0A

Jelentkez=C3=A9s hat=C3=A1rideje=

=0D=0A
3D"=3D""
  

Telecomex Internet =C3=A9s Inform=C3=A1ci=C3= =B3technol=C3=B3giai Kft.

=0D=0A

Sz=C3=A9khely: 6800 H=C3=B3dmez=C5= =91v=C3=A1s=C3=A1rhely, Cs=C3=ADk u. 18.
C=C3=A9gjegyz=C3=A9ksz=C3=A1= m: 06-09-016505. Ad=C3=B3sz=C3=A1m: 23091962-2-06.
Banksz=C3=A1mlasz= =C3=A1m: 10101078-14588600-01003002 Budapest Bank
Telefon: +3620/4645= 272; +3670/298-9063; 62/202-009

=0D=0A

leiratkoz=C3=A1s

<= /td>=0D=0A
  
=0D=0A3D""/= q=h)Nh*Nh+h,h-Nh.]q>h0h1h2Nub(hoq?}q@(h]qA((U Content-TypeU image/giftqB(UContent-Transfer-EncodingUbase64tqC(U Content-IDU(tqD(UContent-DispositionU inline; filename="pixi_grey.gif"tqE(UContent-LocationU&part1.537c875ca842b2e1454a8bccec7a0ec2tqFehU=R0lGODlhAQABAIAAADs7OwAAACH5BAAAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw== qGh)Nh*Nh+h,h-Nh.]qHh0h1h2Nub(hoqI}qJ(h]qK((U Content-TypeU image/giftqL(UContent-Transfer-EncodingUbase64tqM(U Content-IDU(tqN(UContent-DispositionUinline; filename="spacer.gif"tqO(UContent-LocationU&part2.325472601571f31e1bf00674c368d335tqPehU=R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw== qQh)Nh*Nh+h,h-Nh.]qRh0h1h2Nubeh)Nh*U h+h,h-Nh.]qSh0h1h2Nubeh)Nh*U h+h,h-Nh.]qTh0h1h2Nubah)Nh*Uh+h,h-U6From telecomex@ladybirdmr.hu Thu Jun 28 21:19:05 2012qUh.]qVh0h1h2Nub.