(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUbajza@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUbajza@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 4B2652B98A0; Wed, 1 Aug 2012 12:59:16 +0200 (CEST)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UReceivedUfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id sfVpaR+dzSMC; Wed, 1 Aug 2012 12:59:13 +0200 (CEST)tq (UReceivedU»from loft4579.serverloft.eu (loft4579.serverloft.eu [188.138.32.178]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id CBE942B985F for ; Wed, 1 Aug 2012 12:59:13 +0200 (CEST)tq (UReceivedUÉfrom localhost ([127.0.0.1]) by loft4579.serverloft.eu with esmtp (Exim 4.72) (envelope-from ) id 1SwWeR-0006wt-Vn for bajza@list.dimnet.hu; Wed, 01 Aug 2012 12:59:40 +0200tq (U Message-IdU*qtq(UFromUE=?utf-8?Q?T=C3=A1vmunka=20felv=C3=A9tel?= tq(UReply-ToUmunkafelvetel@tavmunka.eutq(U Mail-FromUtelecomex@ladybirdmr.hutq(UX-BounceUtelecomex@ladybirdmr.hutq(U Errors-ToUtelecomex@ladybirdmr.hutq(U X-Errors-ToUtelecomex@ladybirdmr.hutq(U X-LadyBirdU#13226062326119107935881627669353838tq(USubjectU2=?utf-8?Q?Jelentkez=C3=A9si=20hat=C3=A1rid=C5=91?=tq(UToUbajza@list.dimnet.hutq(UDateUWed, 01 Aug 2012 12:59:39 +0200tq(U Content-TypeUEmultipart/alternative; boundary="=_bb3e488ad28c732ad8f2fd4a98163643"tq(U MIME-VersionU1.0tqeU_payloadq]q(hoq}q(h]q (U Content-TypeUEmultipart/alternative; boundary="=_41791914e6060cbc5bbee66dbe32977c"tq!ah]q"((hoq#}q$(h]q%((U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq&(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq'ehTê=0D=0A=0D=0AT=C3=A1vmunka=0D=0AJelentkez=C3=A9si hat=C3=A1rid=C5=91: 201= 2. augusztus 15.=0D=0ATisztelt Jelentkez=C5=91 Munkat=C3=A1rsunk!=0D=0AE= z=C3=BAton t=C3=A1j=C3=A9koztatjuk =C3=96nt, hogy a T=C3=A1vmunka.NET On= -line munkaszervez=C3=A9si rendszerbe a regisztr=C3=A1ci=C3=B3s hat=C3= =A1rid=C5=91 2012. augusztus 15-re m=C3=B3dosult. Jelentkez=C3=A9se eset= =C3=A9n ennek megfelel=C5=91en k=C3=A9rj=C3=BCk hogy a http://tavmunka.n= et internetes web oldalon tal=C3=A1lhat=C3=B3 regisztr=C3=A1ci=C3=B3s ad= atlapot kit=C3=B6lteni, valamint a regisztr=C3=A1ci=C3=B3t hiteles=C3=AD= teni sz=C3=ADveskedj=C3=A9k.=0D=0AA Regisztr=C3=A1ci=C3=B3s Akci=C3=B3 k= eret=C3=A9ben, 6 h=C3=B3napos pr=C3=B3baid=C5=91 felhaszn=C3=A1l=C3=A1sv= al regisztr=C3=A1lhat Magyarorsz=C3=A1g els=C5=91 =C3=A9s egyetlen 8 =C3= =A9ve m=C5=B1k=C3=B6d=C5=91 On-line t=C3=A1vmunka rendszer=C3=A9be! A pr= =C3=B3baid=C5=91t k=C3=B6vet=C5=91en 1, 2 vagy 3 =C3=A9ves szerz=C5=91d= =C3=A9ses id=C5=91szakban dolgozhat a rendszerben.=0D=0ARegisztr=C3=A1ci= =C3=B3s d=C3=ADj: 4.990,-Ft Banksz=C3=A1mla sz=C3=A1m: 10300002-05107714= -44443288 (MKB Bank)=0D=0AL=C3=A1togasson el web oldalunkra, ahol munkat= =C3=A1rsaink az On-line =C3=BCgyf=C3=A9lszolg=C3=A1laton illetve telefon= on k=C3=A9szs=C3=A9ggel =C3=A1llnak rendelkez=C3=A9s=C3=A9re!=0D=0A=0D= =0A=C3=9Aj munkafolyamat indult: Hirdet=C3=A9sfelad=C3=A1s On-line. Munk= ad=C3=ADj 25-65 Ft/db k=C3=B6z=C3=B6tt. A munkav=C3=A9gz=C3=A9s felt=C3= =A9tele: hirdet=C3=A9s felad=C3=A1si gyakorlat. A munka a regisztr=C3=A1= ci=C3=B3 hiteles=C3=ADt=C3=A9s=C3=A9t k=C3=B6vet=C5=91en azonnal v=C3=A9= gezhet=C5=91. =0D=0AA rendszerben elv=C3=A9gezhet=C5=91 tov=C3=A1bbi mun= kafeladatok: On-line adatr=C3=B6gz=C3=ADt=C3=A9s, g=C3=A9pel=C3=A9s * Ki= adv=C3=A1nyok, =C3=BAjs=C3=A1gok postai =C3=A1tv=C3=A9tele =C3=A9s tov= =C3=A1bb post=C3=A1z=C3=A1sa el=C5=91fizet=C5=91k r=C3=A9sz=C3=A9re * Fi= zet=C5=91s SMS-ek fogad=C3=A1sa * On-line ford=C3=ADt=C3=A1s (n=C3=A9met= , angol) - amennyiben rendelkezik nyelvtud=C3=A1ssal * On-line internete= s nyilv=C3=A1ntart=C3=A1s, a c=C3=A9ggel kapcsolatos adminisztr=C3=A1ci= =C3=B3 vezet=C3=A9se * Bor=C3=ADt=C3=A9kol=C3=A1s, postai szelv=C3=A9nye= k nyomtat=C3=A1sa * T=C3=A1j=C3=A9koztat=C3=A1s =C3=BCgyfelek r=C3=A9sz= =C3=A9re telefonon vagy email-ban * E-mail c=C3=ADmek r=C3=B6gz=C3=ADt= =C3=A9se, stb... Felt=C3=A9telek: Sz=C3=A9less=C3=A1v=C3=BA internet hoz= z=C3=A1f=C3=A9r=C3=A9s * alapfok=C3=BA internet =C3=A9s sz=C3=A1m=C3=ADt= =C3=A1stechnikai felhaszn=C3=A1l=C3=B3i szint=C5=B1 alapismeretek (b=C3= =B6ng=C3=A9sz=C5=91 haszn=C3=A1lata, email, stb.)Elv=C3=A1r=C3=A1sok:= =C3=96n=C3=A1ll=C3=B3, ak=C3=A1r otthonr=C3=B3l dolgoz=C3=B3 felel=C5= =91s, de rugalmas munkav=C3=A9gz=C3=A9si k=C3=A9pess=C3=A9g * probl=C3= =A9ma megold=C3=B3 k=C3=A9pess=C3=A9g, kreativit=C3=A1s * folyamatos kap= csolattart=C3=A1s a k=C3=B6zponti irod=C3=A1val interneten, telefonon ke= reszt=C3=BClMunkad=C3=ADjak: Jutal=C3=A9kok =C3=A9s a b=C3=A9rez=C3=A9s= teljes=C3=ADt=C3=A9ny ar=C3=A1nyosan =C3=A1tlagban havonta 30-180.000 F= t k=C3=B6z=C3=B6tt. =0D=0AAzonnali munkad=C3=ADj kifizet=C3=A9s! A munka= d=C3=ADjak kifizet=C3=A9se naponta t=C3=B6bb alkalommal, ak=C3=A1r h=C3= =A9tv=C3=A9g=C3=A9n is megt=C3=B6rt=C3=A9nik a PayPal rendszereken keres= zt=C3=BCl!=0D=0ARendszer=C3=BCnk az=C3=A9rt k=C3=BCldte ki ezt a h=C3=AD= rlevelet, mert kor=C3=A1bban regisztr=C3=A1lt a http://tavmunka.net vagy= http://telecomex.hu oldalon, illetve recuru@gmail.com aj=C3=A1nlotta= =C3=96nt.Amennyiben beleegyezik, rendszer=C3=BCnk a tov=C3=A1bbiakban i= s k=C3=BCld =C3=A9rtes=C3=ADt=C3=A9st a munkafelv=C3=A9telr=C5=91l, =C3= =BAj munkafolyamatokr=C3=B3l. Feliratkozik a h=C3=ADrlev=C3=A9l rendszer= re?Feliratkozom: http://telecomex.ladybird.hu/public/agreed/hash/52675d4= a7a72145c9377cadf73af26640b7c56500407261701f59296189cd1ef=0ANem szeretn= =C3=A9k feliratkozni: http://telecomex.ladybird.hu/public/disagreed/hash= /52675d4a7a72145c9377cadf73af26640b7c56500407261701f59296189cd1efAmennyi= ben nem k=C3=ADv=C3=A1n t=C3=B6bb h=C3=ADrlevelet kapni, k=C3=A9rj=C3=BC= k =C3=ADratkozzon le:Leiratkoz=C3=A1s a h=C3=ADrlev=C3=A9l rendszerr=C5= =91l (http://telecomex.ladybird.hu/public/unsubscribe/addr_hash/52675d4a= 7a72145c9377cadf73af26640b7c56500407261701f59296189cd1ef/group_hash/275c= 7902887330068be1384e0865fd705dcd4b2af30abe87739275e78ff2464f/consignment= _id/41591717636976/campaign_id/93145164963865223059939)=0D=0ATelecomex I= nternet =C3=A9s Inform=C3=A1ci=C3=B3technol=C3=B3giai Kft. Sz=C3=A9khely= : 6800 H=C3=B3dmez=C5=91v=C3=A1s=C3=A1rhely, Cs=C3=ADk u. 18.=0D=0AC=C3= =A9gjegyz=C3=A9ksz=C3=A1m: 06-09-016505. Ad=C3=B3sz=C3=A1m: 23091962-2-0= 6.Banksz=C3=A1mlasz=C3=A1m: 10300002-05107714-44443288Telefon: +3620/464= 5272, +3620/275-8923, +3670/298-9063, 62/202-009=0D=0A=0D=0A q(U_charsetq)NUepilogueq*NU _default_typeq+U text/plainq,U _unixfromq-NUdefectsq.]q/U __version__q0(KKKtq1Upreambleq2Nub(hoq3}q4(h]q5(U Content-TypeUAmultipart/related; boundary="=_e2454c5c706cf58f1f9c76ba219afe8f"tq6ah]q7(hoq8}q9(h]q:((U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq;(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq=0D=0A
=0D=0A

T=C3=A1vmunka

=0D=0AJelentkez=C3=A9si hat=C3=A1rid=C5=91: 2012. augusz= tus 15.
=0D=0A
=

Tisztelt Jelentkez=C5=91 Munkat=C3=A1rsunk!<= /p>=0D=0A

Ez=C3=BAton t=C3=A1j=C3=A9ko= ztatjuk =C3=96nt, hogy a T=C3=A1vmunka.NET On-line munkaszervez=C3=A9si= rendszerbe a regisztr=C3=A1ci=C3=B3s hat=C3=A1rid=C5=91 2012. augusztus= 15-re m=C3=B3dosult. Jelentkez=C3=A9se eset=C3=A9n ennek megfelel=C5=91= en k=C3=A9rj=C3=BCk hogy a http://tavmunka.net internetes web oldalon ta= l=C3=A1lhat=C3=B3 regisztr=C3=A1ci=C3=B3s adatlapot kit=C3=B6lteni, vala= mint a regisztr=C3=A1ci=C3=B3t hiteles=C3=ADteni sz=C3=ADveskedj=C3=A9k.=

=0D=0A

A Regisztr=C3=A1ci= =C3=B3s Akci=C3=B3 keret=C3=A9ben, 6 h=C3=B3napos pr=C3=B3baid=C5=91 fel= haszn=C3=A1l=C3=A1sval regisztr=C3=A1lhat Magyarorsz=C3=A1g els=C5=91= =C3=A9s egyetlen 8 =C3=A9ve m=C5=B1k=C3=B6d=C5=91 On-line t=C3=A1vmunka= rendszer=C3=A9be! A pr=C3=B3baid=C5=91t k=C3=B6vet=C5=91en 1, 2 vagy 3= =C3=A9ves szerz=C5=91d=C3=A9ses id=C5=91szakban dolgozhat a rendszerben= .

=0D=0A

Regisztr=C3= =A1ci=C3=B3s d=C3=ADj: 4.990,-Ft  Banksz=C3=A1mla sz=C3=A1= m: 10300002-05107714-44443288 (MKB Bank)

=0D=0A

L=C3= =A1togasson el web oldalunkra, ahol munkat=C3=A1rsaink az On-line =C3=BC= gyf=C3=A9lszolg=C3=A1laton illetve telefonon k=C3=A9szs=C3=A9ggel =C3=A1= llnak rendelkez=C3=A9s=C3=A9re!

=0D=0A

=0D=0A

=C3=9Aj munkafolyamat indult= : Hirdet=C3=A9sfelad=C3=A1s On-line. Munkad=C3=ADj 25-65 Ft/db= k=C3=B6z=C3=B6tt. A munkav=C3=A9gz=C3=A9s felt=C3=A9tele: hirdet=C3=A9s= felad=C3=A1si gyakorlat. A munka a regisztr=C3=A1ci=C3=B3 hiteles=C3=AD= t=C3=A9s=C3=A9t k=C3=B6vet=C5=91en azonnal v=C3=A9gezhet=C5=91.=

=0D=0A

A rendszerben elv=C3=A9gezhet=C5=91 tov= =C3=A1bbi munkafeladatok: On-line adatr=C3=B6gz=C3=ADt=C3=A9s,= g=C3=A9pel=C3=A9s * Kiadv=C3=A1nyok, =C3=BAjs=C3=A1gok postai =C3=A1tv= =C3=A9tele =C3=A9s tov=C3=A1bb post=C3=A1z=C3=A1sa el=C5=91fizet=C5=91k= r=C3=A9sz=C3=A9re * Fizet=C5=91s SMS-ek fogad=C3=A1sa * On-line ford=C3= =ADt=C3=A1s (n=C3=A9met, angol) - amennyiben rendelkezik nyelvtud=C3=A1s= sal * On-line internetes nyilv=C3=A1ntart=C3=A1s, a c=C3=A9ggel kapcsola= tos adminisztr=C3=A1ci=C3=B3 vezet=C3=A9se * Bor=C3=ADt=C3=A9kol=C3=A1s,= postai szelv=C3=A9nyek nyomtat=C3=A1sa * T=C3=A1j=C3=A9koztat=C3=A1s= =C3=BCgyfelek r=C3=A9sz=C3=A9re telefonon vagy email-ban * E-mail c=C3= =ADmek r=C3=B6gz=C3=ADt=C3=A9se, stb...

Felt=C3=A9telek:= Sz=C3=A9less=C3=A1v=C3=BA internet hozz=C3=A1f=C3=A9r=C3=A9s *= alapfok=C3=BA internet =C3=A9s sz=C3=A1m=C3=ADt=C3=A1stechnikai felhasz= n=C3=A1l=C3=B3i szint=C5=B1 alapismeretek (b=C3=B6ng=C3=A9sz=C5=91 haszn= =C3=A1lata, email, stb.)

Elv=C3=A1r=C3=A1sok:= =C3=96n=C3=A1ll=C3=B3, ak=C3=A1r otthonr=C3=B3l dolgoz=C3=B3 felel=C5= =91s, de rugalmas munkav=C3=A9gz=C3=A9si k=C3=A9pess=C3=A9g * probl=C3= =A9ma megold=C3=B3 k=C3=A9pess=C3=A9g, kreativit=C3=A1s * folyamatos kap= csolattart=C3=A1s a k=C3=B6zponti irod=C3=A1val interneten, telefonon ke= reszt=C3=BCl

Munkad=C3=ADjak: Jutal=C3=A9kok =C3= =A9s a b=C3=A9rez=C3=A9s teljes=C3=ADt=C3=A9ny ar=C3=A1nyosan =C3=A1tlag= ban havonta 30-180.000 Ft k=C3=B6z=C3=B6tt.

=0D=0A<= p>Azonnali munkad=C3=ADj kifizet=C3=A9s! A munkad=C3=AD= jak kifizet=C3=A9se naponta t=C3=B6bb alkalommal, ak=C3=A1r h=C3=A9tv=C3= =A9g=C3=A9n is megt=C3=B6rt=C3=A9nik a PayPal rendszereken kereszt=C3=BC= l!

=0D=0A
Rendszer=C3=BCnk az=C3=A9rt k=C3=BCldte ki ezt a h=C3=AD= rlevelet, mert kor=C3=A1bban regisztr=C3=A1lt a http://tavmunka.net vagy= http://telecomex.hu oldalon, illetve recuru@gmail.com aj=C3=A1nlotta= =C3=96nt.

Amennyiben beleegyezik, rendszer=C3=BCnk a tov=C3=A1bb= iakban is k=C3=BCld =C3=A9rtes=C3=ADt=C3=A9st a munkafelv=C3=A9telr=C5= =91l, =C3=BAj munkafolyamatokr=C3=B3l. Feliratkozik a h=C3=ADrlev=C3=A9l= rendszerre?
Fel= iratkozom
Nem szeretn=C3=A9k feliratkozni

Amennyiben nem k=C3=ADv=C3= =A1n t=C3=B6bb h=C3=ADrlevelet kapni, k=C3=A9rj=C3=BCk =C3=ADratkozzon l= e:
Leiratkoz=C3=A1s a h=C3=ADrlev=C3=A9l rendszerr=C5=91l
<= /div>=0D=0A
Tele= comex Internet =C3=A9s Inform=C3=A1ci=C3=B3technol=C3=B3giai Kft. = Sz=C3=A9khely: 6800 H=C3=B3dmez=C5=91v=C3=A1s=C3=A1rhely, Cs=C3=ADk u.= 18.
=0D=0A

C=C3=A9gjegyz=C3=A9ksz=C3=A1m: 06-09-016505. Ad=C3=B3sz= =C3=A1m: 23091962-2-06.
Banksz=C3=A1mlasz=C3=A1m: 10300002-05107714-4= 4443288
Telefon: +3620/4645272, +3620/275-8923, +3670/298-9063, 62/20= 2-009

=0D=0A
=0D=0A3D""/ q=h)Nh*Nh+h,h-Nh.]q>h0h1h2Nubah)Nh*U h+h,h-Nh.]q?h0h1h2Nubeh)Nh*U h+h,h-Nh.]q@h0h1h2Nubah)Nh*Uh+h,h-U6From telecomex@ladybirdmr.hu Wed Aug 1 12:59:16 2012qAh.]qBh0h1h2Nub.