(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU/tq(U X-Original-ToUbajza@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUbajza@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 6233E114C4C9; Mon, 3 Nov 2014 01:29:28 +0100 (CET)tq (UX-Quarantine-IDUtq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUYEStq (U X-Spam-ScoreU8.962tq (U X-Spam-LevelU********tq(U X-Spam-StatusTYes, score=8.962 tagged_above=4 required=4.31 tests=[BAYES_00=-1.9, HTML_IMAGE_ONLY_16=1.092, HTML_MESSAGE=0.001, RCVD_IN_BRBL_LASTEXT=1.449, RCVD_IN_PSBL=2.7, RP_MATCHES_RCVD=-0.651, URIBL_BLACK=1.7, URIBL_DBL_SPAM=2.5, URI_NO_WWW_INFO_CGI=2.071] autolearn=no autolearn_force=notq(UAuthentication-ResultsTdimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=longingemail.info; domainkeys=fail (1024-bit key) reason="fail (message has been altered)" header.from=imrene@longingemail.info header.sender=bounce-28521@longingemail.info header.d=longingemail.infotq(UReceivedUúfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id d7JgDJNd-DDg; Mon, 3 Nov 2014 01:29:11 +0100 (CET)tq(UReceivedUĻfrom mail.longingemail.info (mail.longingemail.info [146.0.74.201]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id AA2CB114C5BB for ; Mon, 3 Nov 2014 01:21:00 +0100 (CET)tq(UDKIM-SignatureT£v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=longingemail.info; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To:Reply-To:List-Id:List-Unsubscribe:Sender; i=bounce-28521@longingemail.info; bh=R6tC6bGscaMxpajm9EO0UwC7IJU=; b=U3HsD7lTM4SDpXSDIU2Oo89Yg1KECIoTWlqxBkfIUzgR8D3w+95XjfzygdtJA6BHycnm/VL/rk2d q2Thgz2cvLh6TImZQec+gfTKeg6JyJwk8VaDs+waG88a19/IkNC1Ms3JNt23ai32TDBJngc0S70D nh79dN8/Y6CxJHI5I0M=tq(UDomainKey-SignatureUŮa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=longingemail.info; b=DIXv+Ig//rsevqhr6rHRl8F/xDjoSShLes+ZNL2B3jQZh8jl943+UVz4lWKQyb1IajMz0iJ5OK1x dPekxylmJcbbIwuRm4vRusufHmT7fGq9kvkk6UxHCiS9X6ikcVRsnJReuO+rOXcNSv/ayUJxTvTT dIHvjGmc2g18zvqlwi4=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=fcd29409d5b97c5602ccd13c85b9cbd3tq(UDateUSun, 2 Nov 2014 19:21:13 -0500tq(UFromU!imrene tq(USubjectU<=?utf-8?B?VmlnecOhenogYSBzesOtdmVkIGVnw6lzenPDqWfDqXJlISA=?=tq(U Message-IDU4qtq(UToU tq(UReply-ToU tq(UContent-LanguageUhutq(U Envelope-toUimrenetq(U ImportanceUNormaltq (UList-IdU81tq!(UList-UnsubscribeUz, tq"(USenderU tq#(U X-PriorityU 3 (Normal)tq$(UX-SenderU tq%eU_payloadq&]q'((hoq(}q)(h]q*(U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq+ah&TUMennyire ŇĪgyelsz a sziv eg√©szs√©gerre? Melyik volt az utols√≥ alkalmad,amikor megvizsg√°ltad hogy mennyire eg√©szs√©ges a sz√≠ved? Tudd meg, hogyan tartsd magad eg√©szs√©gesen. Olvassd el ezt a cikket, hogy megtudjad. ==> http://click.longingemail.info/index.php?id=4751451&a=28521&b=1521&c=81 Vigy√°zzon az eg√©szs√©g√©re egy k√∂nnyŇĪ √©s tart√≥s modon. Jelentkezz be ide hogy megl√°sd a titkot. ==> http://click.longingemail.info/index.php?id=4751451&a=28521&b=1521&c=81 Unsubscribe: http://click.longingemail.info/index.php?o=2&a=28521&b=1521&c=81 U_charsetq,NUepilogueq-NU _default_typeq.U text/plainq/U _unixfromq0NUdefectsq1]U __version__q2(KKKtq3Upreambleq4Nub(hoq5}q6(h]q7(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq8ah&Tś

Mennyire ŇĪgyelsz a sziv eg√©szs√©gerre? Melyik volt az utols√≥ alkalmad,amikor
megvizsgáltad hogy mennyire egészséges a szíved? Tudd meg, hogyan tartsd
magad egészségesen. Olvassd el ezt a cikket, hogy megtudjad.

Vigy√°zzon az eg√©szs√©g√©re egy k√∂nnyŇĪ √©s tart√≥s modon. Jelentkezz be ide hogy
megl√°sd a titkot

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsubscribe

h,Nh-Nh.h/h0Nh1]h2h3h4Nubeh,Nh-Uh.h/h0ULFrom imrene-bajza=list.dimnet.hu@longingemail.info Mon Nov 3 01:29:28 2014h1]h2h3h4Nub.