(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU)tq(U X-Original-ToUbajza@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUbajza@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 42A06114C5E1; Mon, 3 Nov 2014 08:54:02 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UAuthentication-ResultsUųdimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=babyemail.info; domainkeys=fail (1024-bit key) reason="fail (message has been altered)" header.from=der@babyemail.info header.sender=bounce-28521@babyemail.info header.d=babyemail.infotq (UReceivedUúfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id zxfrrneHbi3O; Mon, 3 Nov 2014 08:54:01 +0100 (CET)tq (UReceivedU≥from mail.babyemail.info (mail.babyemail.info [146.0.74.199]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id C4358114C5DB for ; Mon, 3 Nov 2014 08:53:50 +0100 (CET)tq (UDKIM-SignatureTĚv=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=babyemail.info; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To:Reply-To:List-Id:List-Unsubscribe:Sender; i=bounce-28521@babyemail.info; bh=cKfwE/8TRuvrHujttaE/vxf8D2Y=; b=ctUNXgD7/OF55CLZmkfu0aM4HjjbU7p6jrnOV1TRhqvz6oJMeQAcoKOg6Wq2VDR5dhZVAxJtWQ1H tbVc3DZZwuZ58gEsFO5yUT0R9bUjyBoVysz7DW3ninpjebElLQVUKsc9V54ihwf0SFUo4RhUxlYz UOFgRpOEpUKwisvLQcY=tq(UDomainKey-SignatureUÓa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=babyemail.info; b=lZCBk/ZgZzFljgbtINTgmJAR/47XYsN+Jp56XZ5VFYL66vAtZv8EiNsMKHo1agxP0VtQi1Gaj/e/ 5kVvMBEqzSshgKKfnk2mgZl/bjuv07+eqyGnGg+tqkq7/aRPhDY+wHNcBcklJIP/ukNu+aUKM/k+ zS7fuJ2SAlIM60UBOO4=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=fcd29409d5b97c5602ccd13c85b9cbd3tq(UDateUMon, 3 Nov 2014 02:48:43 -0500tq(UFromUtillinger tq(USubjectU`=?utf-8?B?TsO2dmVsamUgYSBzemV4dcOhbGlzICB0ZWxqZXPDrXRtw6luecOpdCBhIG1haSBuYXB0w7NsIGtlemR2ZS4=?=tq(U Message-IDU1qtq(UToU tq(UReply-ToUtq(U Envelope-toUdertq(U ImportanceUNormaltq(UList-IdU81tq(UList-UnsubscribeUt, tq(USenderUtq(U X-PriorityU 3 (Normal)tqeU_payloadq]q ((hoq!}q"(h]q#(U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq$ahTlErekci√≥s probl√©m√°id vannak? Nem√©g vagy amilyen volt√°l azelŇĎtt? Most m√°r ujra az az igazi f√©rfi lehetsz az √°gyban. L√©pj be ide ,hogy megtudjad mit kell csin√°lni. ==> http://click.babyemail.info/index.php?id=7696716&a=28521&b=1524&c=81 Unsubscribe: http://click.babyemail.info/index.php?o=2&a=28521&b=1524&c=81 U_charsetq%NUepilogueq&NU _default_typeq'U text/plainq(U _unixfromq)NUdefectsq*]U __version__q+(KKKtq,Upreambleq-Nub(hoq.}q/(h]q0(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq1ahTg

Erekci√≥s probl√©m√°id vannak? Nem√©g vagy amilyen volt√°l azelŇĎtt?
Most már ujra az az igazi férfi lehetsz az ágyban.

Lépj be ide ,hogy megtudjad mit kell csinálni.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsubscribe

h%Nh&Nh'h(h)Nh*]h+h,h-Nubeh%Nh&Uh'h(h)UFFrom der-bajza=list.dimnet.hu@babyemail.info Mon Nov 3 08:54:02 2014h*]h+h,h-Nub.