(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU/tq(U X-Original-ToUbajza@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUbajza@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 8DE23114C3E9; Tue, 4 Nov 2014 13:26:59 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUYEStq (U X-Spam-ScoreU4.856tq (U X-Spam-LevelU****tq (U X-Spam-StatusTYes, score=4.856 tagged_above=4 required=4.31 tests=[BAYES_00=-1.9, HTML_IMAGE_ONLY_08=1.651, HTML_MESSAGE=0.001, HTML_SHORT_LINK_IMG_1=0.001, MPART_ALT_DIFF=0.79, RCVD_IN_BRBL_LASTEXT=1.449, RDNS_NONE=0.793, URI_NO_WWW_INFO_CGI=2.071] autolearn=no autolearn_force=notq(UAuthentication-ResultsTdimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=shynessemail.info; domainkeys=fail (1024-bit key) reason="fail (message has been altered)" header.from=bajnok@shynessemail.info header.sender=bounce-28521@shynessemail.info header.d=shynessemail.infotq(UReceivedUúfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id x4OCK6F9KQGb; Tue, 4 Nov 2014 13:26:58 +0100 (CET)tq(UReceivedU™from mail.shynessemail.info (unknown [146.0.74.196]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id C76A7114C3B2 for ; Tue, 4 Nov 2014 13:26:48 +0100 (CET)tq(UDKIM-SignatureT£v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=shynessemail.info; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To:Reply-To:List-Id:List-Unsubscribe:Sender; i=bounce-28521@shynessemail.info; bh=r0n3aKAQosjjSs4dmgPlE5LTbmg=; b=Itik/VtZLAcRn4v5iPxaRxxtyaumqCfSGy1/l1dEVgT95B+VA+FRuVVp15+WRn3T8k1eI/g8z1ht Nt0xBDwewJSNl77HNgOpvq+0+NYyWxVHgtqn3SqK4a3ZJp4Cbs0srPsN9j7afqE6z1kKLPI0CIgC YZQIdQrNuNvajGiKlzo=tq(UDomainKey-SignatureUŮa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=shynessemail.info; b=D7fXyEN/RLMTjJSr7234OphaNO7vVvScjINrN3d0MXcPyUz8sTcZgXjsyMtebZqGZ3v7Idu6uvzW 0ZonJxC5poy5Qo540xYB+JX/KaxSWc4dqSGADaabdwpsdwahZV4TDeZwYyNrSdUWV6RZrfCbfh8F znLXt979bRlbTzpOcKM=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=fcd29409d5b97c5602ccd13c85b9cbd3tq(UDateUTue, 4 Nov 2014 07:27:31 -0500tq(UFromU"eszteri tq(USubjectUH=?utf-8?B?VGUgdHVkdMOhbCBlcnJvbCBheiB1Z3lyb2w/IENzYWsgZsOpcmZpYWtuYWsu?=tq(U Message-IDU4qtq(UToU tq(UReply-ToU tq(U Envelope-toUbajnoktq(U ImportanceUNormaltq(UList-IdU81tq(UList-UnsubscribeUz, tq (USenderU tq!(U X-PriorityU 3 (Normal)tq"eU_payloadq#]q$((hoq%}q&(h]q'(U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq(ah#TáMeg fogja tal√°lni az inform√°ci√≥kat, Mely seg√≠t,ha mereved√©s vagy szexu√°lis diszfunkci√≥ probl√©m√°ja van. Tudom,hogy ezt a bajt mar r√©g ota szeretted volna kezelni. Olvasd el a h√≠rt az al√°bbiakban >>>>>> http://click.shynessemail.info/index.php?id=9736601&a=28521&b=1534&c=81 Unsubscribe: http://click.shynessemail.info/index.php?o=2&a=28521&b=1534&c=81 U_charsetq)NUepilogueq*NU _default_typeq+U text/plainq,U _unixfromq-NUdefectsq.]U __version__q/(KKKtq0Upreambleq1Nub(hoq2}q3(h]q4(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq5ah#T‹

Unsubscribe

h)Nh*Nh+h,h-Nh.]h/h0h1Nubeh)Nh*Uh+h,h-ULFrom bajnok-bajza=list.dimnet.hu@shynessemail.info Tue Nov 4 13:26:59 2014h.]h/h0h1Nub.