(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU&tq(U X-Original-ToUbajza@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUbajza@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 7C8F0114C3B2; Wed, 5 Nov 2014 18:29:51 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UAuthentication-ResultsUÁdimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=maemail.eu; domainkeys=fail (1024-bit key) reason="fail (message has been altered)" header.from=Jeno@maemail.eu header.sender=bounce-28521@maemail.eu header.d=maemail.eutq (UReceivedUúfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id R0fAAfZ1ovc8; Wed, 5 Nov 2014 18:29:51 +0100 (CET)tq (UReceivedUęfrom mail.maemail.eu (mail.maemail.eu [146.0.74.210]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 22567114C392 for ; Wed, 5 Nov 2014 18:29:37 +0100 (CET)tq (UDKIM-SignatureTēv=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=maemail.eu; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To:Reply-To:List-Id:List-Unsubscribe:Sender; i=bounce-28521@maemail.eu; bh=x6Av8Y5LGBOt3X5RF9KOZKYjiz0=; b=zC/Byu03W0AxSuTm2edIXgMxGUf3MMyBadIA1FrPZcRAYY/yio2iobBnZQdJMzn3HCgbal97I68P GamLLtZNPiSHEXP+vKF8yuGpxGd7Am87r69nCHu9lM31WwLuuj+B4a7cYxbcxlyF6RBEBpvphRep VodmimMsa85m3zwJ+sk=tq(UDomainKey-SignatureUÍa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=maemail.eu; b=2qp8J5bVMZjvf5BxKt3LkRXIHy2qUzXM4186RBHYfQPAohL9Ine8Ru/SEmfNKq6CXWUEKnw3Kcgg h4kwyRIbfffZynmGXngcEQa3h/fQ5mbUeq/q/8Y2LrDmG3JoHLx3M0nZNLyZn9cWLhUzzksTjtZY svUO7vYYXfS+F5f19mk=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=fcd29409d5b97c5602ccd13c85b9cbd3tq(UDateUWed, 5 Nov 2014 12:27:24 -0500tq(UFromUSandor tq(USubjectUp=?utf-8?B?U3plcmV0bmUgTWVnc3phYmFkdWxuaSBBIFB1ZmZhZMOhcyDDiXMgTmVow6l6IEVtw6lzenTDqXNpIFByb2JsZW3DoWt0w7NsID8=?=tq(U Message-IDU-qtq(UToU tq(UReply-ToUtq(U Envelope-toUJenotq(U ImportanceUNormaltq(UList-IdU81tq(UList-UnsubscribeUl, tq(USenderUtq(U X-PriorityU 3 (Normal)tqeU_payloadq]q ((hoq!}q"(h]q#(U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq$ahTĒTudod hogy m√°jprobl√©m√°id vannak, √©s szeretn√©d kezelni? Szeretn√©l megszabadulni ezektol a kellemetlen t√ľnetektol? Haszn√°ld fel ezt a forradalmi m√≥dszer, amely a kezedben van Kattintsd ide,hogy megl√°sd ezt a m√≥dszert ==> http://click.maemail.eu/index.php?id=5038255&a=28521&b=1548&c=81 Unsubscribe: http://click.maemail.eu/index.php?o=2&a=28521&b=1548&c=81 U_charsetq%NUepilogueq&NU _default_typeq'U text/plainq(U _unixfromq)NUdefectsq*]U __version__q+(KKKtq,Upreambleq-Nub(hoq.}q/(h]q0(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq1ahT=

Tudod hogy májproblémáid vannak, és szeretnéd kezelni?

Szeretn√©l megszabadulni ezektol a kellemetlen t√ľnetektol?

Használd fel ezt a forradalmi módszer, amely a kezedben van

Kattintsd ide,hogy meglásd ezt a módszert


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsubscribe

h%Nh&Nh'h(h)Nh*]h+h,h-Nubeh%Nh&Uh'h(h)UCFrom Jeno-bajza=list.dimnet.hu@maemail.eu Wed Nov 5 18:29:51 2014h*]h+h,h-Nub.