(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU/tq(U X-Original-ToUbajza@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUbajza@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 9C10F114C3B9; Sat, 8 Nov 2014 17:53:31 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUYEStq (U X-Spam-ScoreU4.729tq (U X-Spam-LevelU****tq (U X-Spam-StatusUŰYes, score=4.729 tagged_above=4 required=4.31 tests=[BAYES_00=-1.9, HTML_IMAGE_ONLY_12=2.059, HTML_MESSAGE=0.001, RCVD_IN_BRBL_LASTEXT=1.449, RP_MATCHES_RCVD=-0.651, URIBL_BLACK=1.7, URI_NO_WWW_INFO_CGI=2.071] autolearn=no autolearn_force=notq(UAuthentication-ResultsTdimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=emailuropus.info; domainkeys=fail (1024-bit key) reason="fail (message has been altered)" header.from=Szacski@emailuropus.info header.sender=bounce-28521@emailuropus.info header.d=emailuropus.infotq(UReceivedUúfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id E7wXGDaEI7po; Sat, 8 Nov 2014 17:53:31 +0100 (CET)tq(UReceivedU∑from mail.emailuropus.info (mail.emailuropus.info [146.0.74.189]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 32547114C39A for ; Sat, 8 Nov 2014 17:53:19 +0100 (CET)tq(UDKIM-SignatureT°v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=emailuropus.info; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To:Reply-To:List-Id:List-Unsubscribe:Sender; i=bounce-28521@emailuropus.info; bh=f/0xaQvqtwAKMxqqdgpYcJ1ujmk=; b=IzqpSCpiZHC+lPpsgWDjJOPmqh5f5lrkJKAi5SaF1gTd/2lXVX0xowSudLXlAdE+xCuCjZNjTCGq xcKc4sH0i5oKYffw7Mo0Ysj/w30bRxxSIdHBBEQPZg/9sYbRh8bJ0YoPD9GgRc1Wb7BgCPtZ7Yh8 we9QUgoG6g2J8DIwu4Q=tq(UDomainKey-SignatureUūa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=emailuropus.info; b=ZEepeSJ7P9eJrrWNlbarN0RhC4B8vlifUWvVlzg4nZQPYSfqqg2hBfOaTdAO4XbqlXuYij8xcB3O 4JHPb5g8DirC1yVsC6JH+LSVwwPPblzsuxMgeig7DRheUjcXmIqR5sQeetSxSiOqWDfsS32RsvId SJNeLA4HpW8fMJlS7I4=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=fcd29409d5b97c5602ccd13c85b9cbd3tq(UDateUSat, 8 Nov 2014 11:52:44 -0500tq(UFromU!Istvan tq(USubjectUp=?utf-8?B?U3plcmV0bmUgTWVnc3phYmFkdWxuaSBBIFB1ZmZhZMOhcyDDiXMgTmVow6l6IEVtw6lzenTDqXNpIFByb2JsZW3DoWt0w7NsID8=?=tq(U Message-IDU3qtq(UToU tq(UReply-ToUtq(U Envelope-toUSzacskitq(U ImportanceUNormaltq(UList-IdU81tq(UList-UnsubscribeUx, tq (USenderUtq!(U X-PriorityU 3 (Normal)tq"eU_payloadq#]q$((hoq%}q&(h]q'(U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq(ah#T†Tudod hogy m√°jprobl√©m√°id vannak, √©s szeretn√©d kezelni? Szeretn√©l megszabadulni ezektol a kellemetlen t√ľnetektol? Haszn√°ld fel ezt a forradalmi m√≥dszer, amely a kezedben van Kattintsd ide,hogy megl√°sd ezt a m√≥dszert ==> http://click.emailuropus.info/index.php?id=5391720&a=28521&b=1586&c=81 Unsubscribe: http://click.emailuropus.info/index.php?o=2&a=28521&b=1586&c=81 U_charsetq)NUepilogueq*NU _default_typeq+U text/plainq,U _unixfromq-NUdefectsq.]U __version__q/(KKKtq0Upreambleq1Nub(hoq2}q3(h]q4(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq5ah#TO

Tudod hogy májproblémáid vannak, és szeretnéd kezelni?

Szeretn√©l megszabadulni ezektol a kellemetlen t√ľnetektol?

Használd fel ezt a forradalmi módszer, amely a kezedben van

Kattintsd ide,hogy meglásd ezt a módszert


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsubscribe

h)Nh*Nh+h,h-Nh.]h/h0h1Nubeh)Nh*Uh+h,h-ULFrom Szacski-bajza=list.dimnet.hu@emailuropus.info Sat Nov 8 17:53:31 2014h.]h/h0h1Nub.