(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU-tq(U X-Original-ToUbajza@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUbajza@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 5F298114C3A9; Mon, 10 Nov 2014 09:39:58 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UAuthentication-ResultsUĢdimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=anathemail.info; domainkeys=fail (1024-bit key) reason="fail (message has been altered)" header.from=Kormos@anathemail.info header.sender=bounce-28521@anathemail.info header.d=anathemail.infotq (UReceivedUúfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id eYXsDDpcS4-v; Mon, 10 Nov 2014 09:39:58 +0100 (CET)tq (UReceivedUĶfrom mail.anathemail.info (mail.anathemail.info [146.0.74.187]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id EC596114C3A3 for ; Mon, 10 Nov 2014 09:39:45 +0100 (CET)tq (UDKIM-SignatureTüv=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=anathemail.info; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To:Reply-To:List-Id:List-Unsubscribe:Sender; i=bounce-28521@anathemail.info; bh=ncMRAv3bCoH8Hk5NXU5T+uYkCww=; b=pcctHjCWxqF/cQfPgd4lXc+qwHbwVJ3W7Lzn+1oz3SANYFjmuPLLriQ3lC/ky51XjtwYnH5Z1tPN nLTL45VZuPbkd7ayqv70EkCknoRMBj5dSsDqpi4MUkMZCkzphRApUYp8sDRdPT0cszl29A06wOCM 2sWp8d6MSg6q46DZtuc=tq(UDomainKey-SignatureUÔa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=anathemail.info; b=mg+jW1fseIn6RH2Klm3z0sHFRyrBbLzPCIpJeQi3IKTr849SK2loES5N6JGbBE5QmtyLANQhlMYd 2A+/2ml9NkKAH4sYInoLbgZTwGhnM80F5aMCCyKhrLH4WHUNvxQHWRrgh6T5AOverAIj19+/Di8e FHmaFFw4IRO6Sm35n5U=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=fcd29409d5b97c5602ccd13c85b9cbd3tq(UDateUMon, 10 Nov 2014 03:39:46 -0500tq(UFromUKormos tq(USubjectUP=?utf-8?B?SGFqaHVsbMOhcyBQcm9ibMOpbcOhaWQgVmFubmFrID8gT2x2YXNzYSBFbCBFenQuLi4=?=tq(U Message-IDU2qtq(UToU tq(UReply-ToUtq(U Envelope-toUKormostq(U ImportanceUNormaltq(UList-IdU81tq(UList-UnsubscribeUv, tq(USenderUtq(U X-PriorityU 3 (Normal)tqeU_payloadq]q ((hoq!}q"(h]q#(U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq$ahTćSeg√≠tettunk t√∂bb ezer embert vil√°gszerte, hogy visszanyerje a haj sz√©ps√©g√©t! Szeretne megszabadulni a hajhull√°si probl√©m√°kt√≥l √∂r√∂kre? >> Tudd meg,hogyan tudod regener√°l√≥dni a hajjad rekordido alatt << ==> http://click.anathemail.info/index.php?id=2787178&a=28521&b=1602&c=81 Unsubscribe: http://click.anathemail.info/index.php?o=2&a=28521&b=1602&c=81 U_charsetq%NUepilogueq&NU _default_typeq'U text/plainq(U _unixfromq)NUdefectsq*]U __version__q+(KKKtq,Upreambleq-Nub(hoq.}q/(h]q0(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq1ahTķ

Segítettunk több ezer embert világszerte, hogy visszanyerje a haj szépségét!

Szeretne megszabadulni a hajhullási problémáktól örökre?

>> Tudd meg,hogyan tudod regenerálódni a hajjad rekordido alatt <<

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsubscribe

h%Nh&Nh'h(h)Nh*]h+h,h-Nubeh%Nh&Uh'h(h)UJFrom Kormos-bajza=list.dimnet.hu@anathemail.info Mon Nov 10 09:39:58 2014h*]h+h,h-Nub.