(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU.tq(U X-Original-ToUbajza@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUbajza@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 5FDCC114C3B5; Mon, 10 Nov 2014 19:07:00 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUNOtq (U X-Spam-ScoreU4.018tq (U X-Spam-LevelU****tq (U X-Spam-StatusUŕNo, score=4.018 tagged_above=4 required=4.31 tests=[BAYES_00=-1.9, DATE_IN_PAST_96_XX=3.405, HTML_IMAGE_ONLY_16=1.092, HTML_MESSAGE=0.001, RP_MATCHES_RCVD=-0.651, URI_NO_WWW_INFO_CGI=2.071] autolearn=no autolearn_force=notq(UAuthentication-ResultsU«dimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=yellowemail.info; domainkeys=pass (1024-bit key) header.from=sandor@yellowemail.info header.d=yellowemail.infotq(UReceivedUśfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id WOyQzVRkvwzb; Mon, 10 Nov 2014 19:07:00 +0100 (CET)tq(UReceivedU·from mail.yellowemail.info (mail.yellowemail.info [158.255.3.20]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id DC1A4114C3A7 for ; Mon, 10 Nov 2014 19:06:48 +0100 (CET)tq(UDKIM-SignatureTrv=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=yellowemail.info; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To; i=sandor@yellowemail.info; bh=oM97Walr4xCQtZP493PTVi3Bu/Y=; b=SVTP4V2703TyOs5JWPxuhENv0dRg7fQeBToRq9VlvlDiN+k3vxDAA4NdG+tN057DhCADGjV2hHhF Eqwc3/1JdIdhjA4YmJoWJGVnpKSVC+yUGldLwU9zrYL0j6Zt31ypTvbCP0xKhGfh31GbXcP+0V+J ZnMU/M6FDMueYEoIRec=tq(UDomainKey-SignatureUđa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=yellowemail.info; b=bSu06RctK3a0070fexxY/YuJajj+PlMZEeg6BkvoXDT18NnzvHB3KGl1eWHnYjx9n6aLKJGv2rWr IiiRHjN0n+UIPhBGA9UuM6l99Xyqqoe5b+E4I5mX1d0DEMju+J9+ivMlt7jH6tN//hVOuIPX8Fwy RPnxCoRYEviUtv5wTE8=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=fcd29409d5b97c5602ccd13c85b9cbd3tq(UDateUFri, 1 Mar 2002 06:23:37 -0500tq(UFromUder tq(USubjectUX=?utf-8?B?SsOzbCDDqXJ6ZW0gbWFnYW0gYW5uYWsgZWxsZW7DqXJlLCBob2d5IDYwIGV2ZXMgdmFneW9rIQ==?=tq(U Message-IDU3qtq(UToU tqeU_payloadq]q((hoq}q(h]q (U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq!ahTĂ–n is szenved a menopauza tĂĽneteit miatt? Most már megallithattod ezt. Itt megtudhatja, hogyan. ==> http://click.yellowemail.info/index.php?id=5513906&a=28521&b=1601&c=81 Az Ă©leted minĹ‘sĂ©gi mĂ©rtĂ©kben javulni fog, ha követi ezt a mĂłdszert, hogy sokkal jobban Ă©rezd magad az átmeneti idöszakban. Lásd meg itt hogyan. ==> http://click.yellowemail.info/index.php?id=5513906&a=28521&b=1601&c=81 Unsubscribe: http://click.yellowemail.info/index.php?o=2&a=28521&b=1601&c=81 U_charsetq"NUepilogueq#NU _default_typeq$U text/plainq%U _unixfromq&NUdefectsq']U __version__q((KKKtq)Upreambleq*Nub(hoq+}q,(h]q-(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq.ahTĘ

Ön is szenved a menopauza tüneteit miatt? Most már megallithattod ezt.
Itt megtudhatja, hogyan.

Az életed minőségi mértékben javulni fog, ha követi ezt a módszert,
hogy sokkal jobban érezd magad az átmeneti idöszakban. Lásd meg itt
hogyan.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsubscribe

h"Nh#Nh$h%h&Nh']h(h)h*Nubeh"Nh#Uh$h%h&UKFrom sandor-bajza=list.dimnet.hu@yellowemail.info Mon Nov 10 19:07:00 2014h']h(h)h*Nub.