(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU(tq(U X-Original-ToUbajza@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUbajza@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 12C93114C3B6; Tue, 11 Nov 2014 16:44:29 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UAuthentication-ResultsTdimnet.hu (amavisd-new); dkim=neutral reason="invalid (public key: OpenSSL error: bad base64 decode)" header.d=gonor.info; domainkeys=neutral reason="invalid (public key: OpenSSL error: bad base64 decode)" header.from=kormos@gonor.info header.d=gonor.infotq (UReceivedUśfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id PlJA6nCH5ZRZ; Tue, 11 Nov 2014 16:44:28 +0100 (CET)tq (UReceivedU«from mail.gonor.info (mail.gonor.info [158.255.3.23]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 90335114C3A7 for ; Tue, 11 Nov 2014 16:44:16 +0100 (CET)tq (UDKIM-SignatureTfv=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=gonor.info; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To; i=kormos@gonor.info; bh=fYJp5LpICi00mLA4XvzOR7ScNNU=; b=PScMKycFjjUIpcMNCNa3gEsFRpq2oENw2lxHo7+PYwfKQ6IU49T8HP5d8e07XH6QozybJNcHe1ZJ 9NZFxAXzC+OT+XXDjN0M/yukoZzHemIor00CIRuaK7mnfGSMDKt+HL/Js71JQMAL4sVbENKIWT+F c6xQLFjNIDXjzaVTssc=tq(UDomainKey-SignatureUęa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=gonor.info; b=k5IhTxBIUn2El3ao7m07DRfpuSTLMS7TEbVg9Od8ZF+ULzo6TsNhAw5ddtGMQ6miG2W9wsbqpnRD SBA+Fkq6VsHdhwuVAIHZoLFWEc3MGPSKP5KxMPByjH1MJurdpN4yFAC5B8xOPMcE+1thi+jkNeZt s8A+6qEBl1UCrhAB1Qo=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=fcd29409d5b97c5602ccd13c85b9cbd3tq(UDateUSat, 2 Mar 2002 04:02:31 -0500tq(UFromUgabriella tq(USubjectUT=?utf-8?B?QXogw5ZuIGVnw6lzenPDqWfDvGd5aSBwcm9ibMOpbcOhaSBtdWx0YmFuIGxlaGV0bmVrLg==?=tq(U Message-IDU-qtq(UToU tqeU_payloadq]q((hoq}q(h]q(U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tqahT7Az egĂ©szsĂ©gĂĽgyi problĂ©máid gondot okoznak neked, Ă©s mĂ©g nem találtál semmi fĂ©le megoldást? >>>> Akkor olvasd el ezt >>>> ==> http://click.gonor.info/index.php?id=5092237&a=28521&b=1646&c=81 Unsubscribe: http://click.gonor.info/index.php?o=2&a=28521&b=1646&c=81 U_charsetqNUepilogueqNU _default_typeq U text/plainq!U _unixfromq"NUdefectsq#]U __version__q$(KKKtq%Upreambleq&Nub(hoq'}q((h]q)(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq*ahT®

Az egészségügyi problémáid gondot okoznak neked,
és még nem találtál semmi féle megoldást?

>>>> Akkor olvasd el ezt <<<<<

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsubscribe

hNhNh h!h"Nh#]h$h%h&NubehNhUh h!h"UEFrom kormos-bajza=list.dimnet.hu@gonor.info Tue Nov 11 16:44:29 2014h#]h$h%h&Nub.