(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU+tq(U X-Original-ToUbajza@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUbajza@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 25314114C392; Wed, 12 Nov 2014 00:27:31 +0100 (CET)tq (UX-Quarantine-IDUtq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUYEStq (U X-Spam-ScoreU5.532tq (U X-Spam-LevelU*****tq(U X-Spam-StatusUųYes, score=5.532 tagged_above=4 required=4.31 tests=[BAYES_00=-1.9, DATE_IN_PAST_96_XX=3.405, HTML_IMAGE_ONLY_16=1.092, HTML_MESSAGE=0.001, RP_MATCHES_RCVD=-0.651, URIBL_RHS_DOB=1.514, URI_NO_WWW_INFO_CGI=2.071] autolearn=no autolearn_force=notq(UAuthentication-ResultsUŁdimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=noticeable.info; domainkeys=fail (1024-bit key) reason="fail (message has been altered)" header.from=jeno@noticeable.info header.sender=bounce-28521@noticeable.info header.d=noticeable.infotq(UReceivedUúfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id vxzU94g_RLLR; Wed, 12 Nov 2014 00:27:30 +0100 (CET)tq(UReceivedUĶfrom mail.noticeable.info (mail.noticeable.info [158.255.3.18]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id A0C98114C37A for ; Wed, 12 Nov 2014 00:27:19 +0100 (CET)tq(UDKIM-SignatureTüv=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=noticeable.info; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To:Reply-To:List-Id:List-Unsubscribe:Sender; i=bounce-28521@noticeable.info; bh=0RUzemk85r1S/lPeLJAfoUXzGp0=; b=hi8FdLJd62+z2Yu1CFmRG/op+1UJCceSKAQ4Qz8cSJOw/q0ayMZ2nxqdtGJhqAWDvrXmecSgQCWq G27d8HVW/oSvWVhgNFYxP7IR+9dfl5GzvfFKuABP8ywCd1KyqGc6+v9kiepwu1LM98AkUub+Sf88 jilvF9IZrTJ8QRQdMl0=tq(UDomainKey-SignatureUÔa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=noticeable.info; b=YF3pwp0JfJpGkIzu9C4lwTUGlIrhQTzCKLxVorEVfcHBy2nTqOEr3L3EuQsjLfeZy5juYOp4bEBJ Stfc0yNdYE49wa+/7fRZc79XHPDITg5B7e4c1oMQeohAjnhikKD0fjsgPMFGtpahqazJ24aboDUk F/txmU5tPuT0pe/iVno=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=fcd29409d5b97c5602ccd13c85b9cbd3tq(UDateUSat, 2 Mar 2002 11:24:14 -0500tq(UFromU tillinger tq(USubjectU<=?utf-8?B?QSAzIGzDqXDDqXMgYSBzesOtdiBlZ8Opc3pzw6lnw6luZWs=?=tq(U Message-IDU2qtq(UToU tq(UReply-ToUtq(U Envelope-toUjenotq(U ImportanceUNormaltq(UList-IdU81tq (UList-UnsubscribeUv, tq!(USenderUtq"(U X-PriorityU 3 (Normal)tq#eU_payloadq$]q%((hoq&}q'(h]q((U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq)ah$TqMindegyik√ľnknek fel√°ll a k√©rd√©s, hogy egy bizonyos pontban sz√≠vprobl√©m√°k alakulnak ki. Ezt k√∂nnyen megelŇĎzhetted k√∂vetve ezt a m√≥dszert. ==> http://click.noticeable.info/index.php?id=3098026&a=28521&b=1667&c=81 Te is tudsz most vigy√°zni a sz√ľleidre √©s a nagysz√ľleidre, akik biztosan m√°r eg√©szs√©g√ľgyi probl√©m√°kban szenvednek. Seg√≠tsed oket hogy eg√©szs√©gesek maradjanak. Ismerd meg, hogyan kell ezt csin√°lni. ==> http://click.noticeable.info/index.php?id=3098026&a=28521&b=1667&c=81 Unsubscribe: http://click.noticeable.info/index.php?o=1&a=28521&b=1667&c=81 U_charsetq*NUepilogueq+NU _default_typeq,U text/plainq-U _unixfromq.NUdefectsq/]U __version__q0(KKKtq1Upreambleq2Nub(hoq3}q4(h]q5(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq6ah$TŠ

Mindegyik√ľnknek fel√°ll a k√©rd√©s, hogy egy bizonyos pontban sz√≠vprobl√©m√°k
alakulnak ki. Ezt k√∂nnyen megelŇĎzhetted k√∂vetve ezt a m√≥dszert.

Te is tudsz most vigy√°zni a sz√ľleidre √©s a nagysz√ľleidre, akik biztosan
m√°r eg√©szs√©g√ľgyi probl√©m√°kban szenvednek. Seg√≠tsed oket hogy eg√©szs√©gesek
maradjanak. Ismerd meg, hogyan kell ezt csin√°lni.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsubscribe

h*Nh+Nh,h-h.Nh/]h0h1h2Nubeh*Nh+Uh,h-h.UHFrom jeno-bajza=list.dimnet.hu@noticeable.info Wed Nov 12 00:27:31 2014h/]h0h1h2Nub.