(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUbajza@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUbajza@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 063C6114C4E9; Sun, 8 Mar 2015 00:15:07 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UReceivedUœfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 6qLsuvg9b6uo; Sun, 8 Mar 2015 00:14:53 +0100 (CET)tq (UReceivedU»from Dynamic-IP-186145116192.cable.net.co (unknown [186.145.116.192]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id E54E6114C4D0 for ; Sun, 8 Mar 2015 00:14:30 +0100 (CET)tq (U Message-IDU-q tq(UFromUtq(UToUtq(USubjectUBoktq(UDateU7 Mar 2015 11:40:59 -0600tq(U MIME-VersionU1.0tq(U Content-TypeU;multipart/alternative; boundary="---------2070945884429828"tq(UX-MailerULgpkhagm pvoclcg 7.5tqeU_payloadq]q((hoq}q(h]q((U Content-TypeU text/plain; charset="iso-8859-1"tq(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletqehTlDobar dan! Međunarodna konzultantska tvrtka traži vanjskog suradnika u = Hrvatskoj za dugoročni rad s dobrim izgledima. Kratko O nama: Tvrtka pruža konzultantske usluge o organizaicji poslova u EU, = ulaganju u biznis i o kupovini profitabilne nekretnine. U vezi s proširenjem poslova na područje Hrvatske, mi = tražimo nekoliko pouzdanih osoba za poziciju regionalnih = predstavnika. Njihov zadatak će biti pratiti provedbu transakcije, pružati = daljinsko upravljanje financijama naših klijenata, kao i monitoring tržišta nekretnina i traženje = zanimljivih objekata. Radni tjedan od pet dana, plaćanje od 2000 eura mjesečno plus = % od ugovorenih poslova. Tijekom probnog razdoblja, nudimo besplatnu edukaciju Ako ste zainteresirani, molimo Vas da nam pošaljete, sljedeće = podatke na e-mail=20 carlyle@workincroatia.com :=20 1. Puno ime. 2. Telefonski broj (međunarodni format). 3. Regija boravka. Naši će Vas rukovoditelji nazvati ili poslati dodatne = informacije e-mailom. Srdačan pozdrav, Kadrovska služba.U_charsetqNUepilogueqNU _default_typeqU text/plainq U _unixfromq!NUdefectsq"]U __version__q#(KKKtq$Upreambleq%Nub(hoq&}q'(h]q(((U Content-TypeUtext/html; charset="iso-8859-1"tq)(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq*ehTH Dobar dan!

Međunarodna konzultantska tvrtka traži vanjskog suradnika u = Hrvatskoj za dugoročni rad s dobrim izgledima.

Kratko O nama:
Tvrtka pruža konzultantske usluge o organizaicji poslova u EU, = ulaganju u biznis i o kupovini profitabilne nekretnine.

U vezi s proširenjem poslova na područje Hrvatske, mi = tražimo nekoliko pouzdanih osoba za poziciju regionalnih = predstavnika.
Njihov zadatak će biti pratiti provedbu transakcije, pružati = daljinsko upravljanje financijama naših klijenata,
kao i monitoring tržišta nekretnina i traženje = zanimljivih objekata.

Radni tjedan od pet dana, plaćanje od 2000 eura mjesečno plus = % od ugovorenih poslova. Tijekom probnog razdoblja,
nudimo besplatnu edukaciju

Ako ste zainteresirani, molimo Vas da nam pošaljete, sljedeće = podatke na e-mail carlyle@workincroatia.com :

1. Puno ime.
2. Telefonski broj (međunarodni format).
3. Regija boravka.

Naši će Vas rukovoditelji nazvati ili poslati dodatne = informacije e-mailom.

Srdačan pozdrav,
Kadrovska služba. hNhNhh h!Nh"]h#h$h%NubehNhU hh h!U.From jdsl@pindar.com Sun Mar 8 00:15:07 2015h"]h#h$h%U,This is a multi-part message in MIME format.ub.