(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUbajza@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUbajza@list.dimnet.hutq(UReceivedU}from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id B3721B0FB6; Fri, 19 Jun 2015 09:39:31 +0200 (CEST)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUYEStq (U X-Spam-ScoreU4.999tq (U X-Spam-LevelU****tq (U X-Spam-StatusT Yes, score=4.999 tagged_above=4 required=4.31 tests=[DATE_IN_FUTURE_06_12=0.001, HTML_MESSAGE=0.001, RCVD_IN_BRBL_LASTEXT=1.644, RCVD_IN_XBL=0.724, RDNS_NONE=1.274, TO_EQ_FM_DIRECT_MX=1.078, URIBL_BLOCKED=0.001, URIBL_RHS_DOB=0.276] autolearn=no autolearn_force=notq(UReceivedUfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id lVjWp56dF5BW; Fri, 19 Jun 2015 09:39:31 +0200 (CEST)tq(UReceivedU„from [202.183.168.34] (unknown [202.183.168.34]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id C585EB0FE2 for ; Fri, 19 Jun 2015 09:39:29 +0200 (CEST)tq(U Message-IDU1qtq(UFromUtq(UToUtq(USubjectU Dobar dantq(UDateU19 Jun 2015 20:22:02 +0600tq(U MIME-VersionU1.0tq(U Content-TypeU;multipart/alternative; boundary="---------6082187208762840"tq(UX-MailerUPbrdmyt lntxvpf 6.8tqeU_payloadq]q((hoq}q(h]q((U Content-TypeUtext/plain; charset="cp-850"tq(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq ehTjDobar dan! Međunarodna konzultantska tvrtka traži vanjskog suradnika u = Hrvatskoj za dugoročni rad s dobrim izgledima. Kratko O nama: Tvrtka pruža konzultantske usluge o organizaicji poslova u EU, = ulaganju u biznis i o kupovini profitabilne nekretnine. U vezi s proširenjem poslova na područje Hrvatske, mi = tražimo nekoliko pouzdanih osoba za poziciju regionalnih = predstavnika. Njihov zadatak će biti pratiti provedbu transakcije, pružati = daljinsko upravljanje financijama naših klijenata, kao i monitoring tržišta nekretnina i traženje = zanimljivih objekata. Radni tjedan od pet dana, plaćanje od 2000 eura mjesečno plus = % od ugovorenih poslova. Tijekom probnog razdoblja, nudimo besplatnu edukaciju Ako ste zainteresirani, molimo Vas da nam pošaljete, sljedeće = podatke na e-mail=20 zonda@careercroatia.com :=20 1. Puno ime. 2. Telefonski broj (međunarodni format). 3. Regija boravka. Naši će Vas rukovoditelji nazvati ili poslati dodatne = informacije e-mailom. Srdačan pozdrav, Kadrovska služba.U_charsetq!NUepilogueq"NU _default_typeq#U text/plainq$U _unixfromq%NUdefectsq&]U __version__q'(KKKtq(Upreambleq)Nub(hoq*}q+(h]q,((U Content-TypeUtext/html; charset="cp-850"tq-(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq.ehTB Dobar dan!

Međunarodna konzultantska tvrtka traži vanjskog suradnika u = Hrvatskoj za dugoročni rad s dobrim izgledima.

Kratko O nama:
Tvrtka pruža konzultantske usluge o organizaicji poslova u EU, = ulaganju u biznis i o kupovini profitabilne nekretnine.

U vezi s proširenjem poslova na područje Hrvatske, mi = tražimo nekoliko pouzdanih osoba za poziciju regionalnih = predstavnika.
Njihov zadatak će biti pratiti provedbu transakcije, pružati = daljinsko upravljanje financijama naših klijenata,
kao i monitoring tržišta nekretnina i traženje = zanimljivih objekata.

Radni tjedan od pet dana, plaćanje od 2000 eura mjesečno plus = % od ugovorenih poslova. Tijekom probnog razdoblja,
nudimo besplatnu edukaciju

Ako ste zainteresirani, molimo Vas da nam pošaljete, sljedeće = podatke na e-mail zonda@careercroatia.com :

1. Puno ime.
2. Telefonski broj (međunarodni format).
3. Regija boravka.

Naši će Vas rukovoditelji nazvati ili poslati dodatne = informacije e-mailom.

Srdačan pozdrav,
Kadrovska služba. h!Nh"Nh#h$h%Nh&]h'h(h)Nubeh!Nh"U h#h$h%U3From bajza@list.dimnet.hu Fri Jun 19 09:39:31 2015h&]h'h(h)U-This is a multi-part message in MIME format. ub.