(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUbajza@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUbajza@list.dimnet.hutq(UReceivedU}from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id C9981B1174; Fri, 19 Jun 2015 17:24:27 +0200 (CEST)tq (UX-Quarantine-IDUtq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUYEStq (U X-Spam-ScoreU12.022tq (U X-Spam-LevelU ************tq(U X-Spam-StatusT_Yes, score=12.022 tagged_above=4 required=4.31 tests=[CK_HELO_DYNAMIC_SPLIT_IP=1.499, DATE_IN_PAST_03_06=1.076, HELO_DYNAMIC_IPADDR2=3.888, HTML_MESSAGE=0.001, RCVD_IN_BRBL_LASTEXT=1.644, RCVD_IN_RP_RNBL=1.284, RDNS_NONE=1.274, TO_EQ_FM_DIRECT_MX=1.078, TVD_RCVD_IP=0.001, URIBL_BLOCKED=0.001, URIBL_RHS_DOB=0.276] autolearn=no autolearn_force=notq(UReceivedUŁfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id nhdNoHMDh6Wb; Fri, 19 Jun 2015 17:24:21 +0200 (CEST)tq(UReceivedU»from 190-174-66-94.speedy.com.ar (unknown [190.174.66.94]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 407C4B0FED for ; Fri, 19 Jun 2015 17:24:08 +0200 (CEST)tq(U Message-IDU1<9EE77B62B402FEADD448518731CD9EE7@list.dimnet.hu>qtq(UFromUtq(UToUtq(USubjectU Dobar dantq(UDateU19 Jun 2015 07:54:39 -0400tq(U MIME-VersionU1.0tq(U Content-TypeU;multipart/alternative; boundary="---------2618865210324044"tq(UX-MailerUFuticyh nwqiuae 7.8tqeU_payloadq]q((hoq}q(h]q((U Content-TypeUtext/plain; charset="cp-850"tq (UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq!ehTmDobar dan! Međunarodna konzultantska tvrtka traži vanjskog suradnika u = Hrvatskoj za dugoročni rad s dobrim izgledima. Kratko O nama: Tvrtka pruža konzultantske usluge o organizaicji poslova u EU, = ulaganju u biznis i o kupovini profitabilne nekretnine. U vezi s proširenjem poslova na područje Hrvatske, mi = tražimo nekoliko pouzdanih osoba za poziciju regionalnih = predstavnika. Njihov zadatak će biti pratiti provedbu transakcije, pružati = daljinsko upravljanje financijama naših klijenata, kao i monitoring tržišta nekretnina i traženje = zanimljivih objekata. Radni tjedan od pet dana, plaćanje od 2000 eura mjesečno plus = % od ugovorenih poslova. Tijekom probnog razdoblja, nudimo besplatnu edukaciju Ako ste zainteresirani, molimo Vas da nam pošaljete, sljedeće = podatke na e-mail=20 zhongmin@careercroatia.com :=20 1. Puno ime. 2. Telefonski broj (međunarodni format). 3. Regija boravka. Naši će Vas rukovoditelji nazvati ili poslati dodatne = informacije e-mailom. Srdačan pozdrav, Kadrovska služba.U_charsetq"NUepilogueq#NU _default_typeq$U text/plainq%U _unixfromq&NUdefectsq']U __version__q((KKKtq)Upreambleq*Nub(hoq+}q,(h]q-((U Content-TypeUtext/html; charset="cp-850"tq.(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq/ehTC Dobar dan!

Međunarodna konzultantska tvrtka traži vanjskog suradnika u = Hrvatskoj za dugoročni rad s dobrim izgledima.

Kratko O nama:
Tvrtka pruža konzultantske usluge o organizaicji poslova u EU, = ulaganju u biznis i o kupovini profitabilne nekretnine.

U vezi s proširenjem poslova na područje Hrvatske, mi = tražimo nekoliko pouzdanih osoba za poziciju regionalnih = predstavnika.
Njihov zadatak će biti pratiti provedbu transakcije, pružati = daljinsko upravljanje financijama naših klijenata,
kao i monitoring tržišta nekretnina i traženje = zanimljivih objekata.

Radni tjedan od pet dana, plaćanje od 2000 eura mjesečno plus = % od ugovorenih poslova. Tijekom probnog razdoblja,
nudimo besplatnu edukaciju

Ako ste zainteresirani, molimo Vas da nam pošaljete, sljedeće = podatke na e-mail zhongmin@careercroatia.com :

1. Puno ime.
2. Telefonski broj (međunarodni format).
3. Regija boravka.

Naši će Vas rukovoditelji nazvati ili poslati dodatne = informacije e-mailom.

Srdačan pozdrav,
Kadrovska služba.h"Nh#Nh$h%h&Nh']h(h)h*Nubeh"Nh#U h$h%h&U3From bajza@list.dimnet.hu Fri Jun 19 17:24:27 2015h']h(h)h*U,This is a multi-part message in MIME format.ub.