(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU#tq(U X-Original-ToUbajza@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUbajza@list.dimnet.hutq(UReceivedU}from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 163B8B0B6C; Mon, 7 Sep 2015 22:00:51 +0200 (CEST)tq (UX-Quarantine-IDUtq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUYEStq (U X-Spam-ScoreU6.428tq (U X-Spam-LevelU******tq(U X-Spam-StatusUĺYes, score=6.428 tagged_above=4 required=4.31 tests=[BAYES_40=-0.001, DEAR_FRIEND=2.577, FREEMAIL_FORGED_REPLYTO=2.095, FREEMAIL_REPLYTO_END_DIGIT=0.25, HTML_MESSAGE=0.001, SUBJ_ALL_CAPS=1.506] autolearn=no autolearn_force=notq(UReceivedUťfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id ws6v9ug_ZCUi; Mon, 7 Sep 2015 22:00:46 +0200 (CEST)tq(UReceivedU¶from imsva08.stf.nus.edu.sg (exch-out.nus.edu.sg [137.132.14.26]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 6EA3BB0B69 for ; Mon, 7 Sep 2015 22:00:33 +0200 (CEST)tq(UReceivedU†from imsva08.stf.nus.edu.sg (unknown [127.0.0.1]) by IMSVA (Postfix) with ESMTP id 7AA34801AA; Tue, 8 Sep 2015 04:05:09 +0800 (SGT)tq(UReceivedUšfrom EDG04.stf.nus.edu.sg (unknown [137.132.14.245]) by imsva08.stf.nus.edu.sg (Postfix) with ESMTP id 3805180097; Tue, 8 Sep 2015 04:05:09 +0800 (SGT)tq(UReceivedU—from MBX51.corp.nuhs.edu.sg ([fe80::508c:b7:615b:36e7]) by EDG04.stf.nus.edu.sg ([2002:8984:ef5::8984:ef5]) with mapi; Tue, 8 Sep 2015 04:05:09 +0800tq(UFromU9Annabelle Roxas RAMOS tq(UDateUTue, 8 Sep 2015 04:05:03 +0800tq(USubjectURE: CONTACT FOR DETAILStq(U Thread-TopicURE: CONTACT FOR DETAILStq(U Thread-IndexU AdDpR2+6Qo3ns5+WSn2iykyV24AB9w==tq(U Message-IDUC<0FFDCE65F5939C439868F5E85A68CA843951298A7F@MBX51.corp.nuhs.edu.sg>qtq(UReply-ToU'"3101832412@qq.com" <3101832412@qq.com>tq(UAccept-LanguageUen-UStq(UContent-LanguageUen-UStq(UX-MS-Has-AttachUtq(UX-MS-TNEF-CorrelatorUtq (UacceptlanguageUen-UStq!(U Content-TypeU`multipart/alternative; boundary="_000_0FFDCE65F5939C439868F5E85A68CA843951298A7FMBX51corpnuhs_"tq"(U MIME-VersionU1.0tq#(UToUundisclosed-recipients:;tq$(UX-TM-AS-Product-VerU%IMSVA-8.2.0.1778-8.0.0.1202-21800.002tq%(UX-TM-AS-ResultUYes-24.780-7.0-31-11tq&(UX-imss-scan-detailsUYes-24.780-7.0-31-11tq'(UX-TMASE-VersionU#IMSVA-8.2.0.1778-8.0.1202-21800.002tq((UX-TMASE-ResultU11-24.779800-5.000000tq)(UX-TMASE-MatchedRIDT¶UuaOI1zLN1iMwb8ccN9JC06cPAGJW4fBXWbHI9XswNr+2fXAeyq/ODvF IhXfR8b/0++MIVQNV+q/kcx5VQa4Ty7x3EoFQ66z71Wx2uUbPLdDr8MVm6DK3TA4N9SXuYkpjNL xrcxKViWMkVsdMJZ1Bn+lsrTmsmXb1lfDCm9+EZVYKMMlFh4BnYfsPVs/8Vw6EfKzCAntKpDzMb PrnKd2TP/55Kkc+9/6c91xMYNqHkVwFML1KUSMqnpruoeiWYa5mRKFhwukYf0Ev5X2UPfz0T+4A y4hLf9X8KbwGrmD2pErxjKXB0icP+rfPEdomC25vPZkaCUrvHF9LQinZ4QefK9dKZJ2Vxia5K1/ aoUrt9IlKEeq5pXD2rxWxTK3Zrt6m9ukrtqhno+Ibi2mRAQg1f1UB9A6pTKCkGUtrowrXLg=tq*eU_payloadq+]q,((hoq-}q.(h]q/((U Content-TypeUtext/plain; charset="us-ascii"tq0(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq1eh+UˇDear Friend, I have a legal business proposal of 30,500,000 United State Dollars only fo= r you contact me if interested. Regards from, Ms CHIANG Lai Yuen JP U_charsetq2NUepilogueq3NU _default_typeq4U text/plainq5U _unixfromq6NUdefectsq7]U __version__q8(KKKtq9Upreambleq:Nub(hoq;}q<(h]q=((U Content-TypeUtext/html; charset="us-ascii"tq>(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq?eh+T#

Dear Friend,

I have a legal business proposal of 30,500,000 Unite= d State Dollars only for you contact me if interested.

Regards from, Ms CHIANG Lai Yuen JP

h2Nh3Nh4h5h6Nh7]h8h9h:Nubeh2Nh3U h4h5h6U@From annabelle_roxas_ramos@nuhs.edu.sg Mon Sep 7 22:00:51 2015h7]h8h9h:Nub.