(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU}from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 9625A10943E; Sat, 12 Feb 2011 21:11:40 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UReceivedUúfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id Hot0N1Cw51+I; Sat, 12 Feb 2011 21:11:39 +0100 (CET)tq (UReceivedU≥from mtaout20.012.net.il (mtaout20.012.net.il [80.179.55.166]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 5659F109427 for ; Sat, 12 Feb 2011 21:11:15 +0100 (CET)tq (UReceivedU from conversion-daemon.a-mtaout20.012.net.il by a-mtaout20.012.net.il (HyperSendmail v2007.08) id <0LGI00100SPRCM00@a-mtaout20.012.net.il> for kosar@list.dimnet.hu; Sat, 12 Feb 2011 22:05:58 +0200 (IST)tq (UReceivedU from idcftwo.com ([74.63.78.59]) by a-mtaout20.012.net.il (HyperSendmail v2007.08) with ESMTPA id <0LGI000TZT5VGQQ0@a-mtaout20.012.net.il> for kosar@list.dimnet.hu; Sat, 12 Feb 2011 22:05:57 +0200 (IST)tq(UDateUWed, 09 Feb 2011 12:11:03 +0000tq(UFromUAnna tq(USubjectUAmerikai utleveltq(U X-012-SenderUpstudio@inter.net.iltq(UToUkosar@list.dimnet.hutq(UReply-toUnews@idcftwo.comtq(U Message-idU.<5f255846683ebb0b73afe251f10283d1@idcftwo.com>qtq(U MIME-versionU1.0tq(U Content-typeUUmultipart/alternative; boundary="Boundary_(ID_ktGGMIFoYqaRJWJT10bFRw)"; charset=UTF-8tq(U X-Mailer-LIDU5tq(U X-Mailer-SIDU29tq(UX-Mailer-Sent-ByU1tq(UList-UnsubscribeUYtqeU_payloadq]q((hoq}q (h]q!((U Content-typeU(text/plain; format=flowed; charset=UTF-8tq"(UContent-transfer-encodingU8BITtq#ehT8 Hogy grafikusKattintson itt. kosz √Čljen √©s Dolgozzon az USA-ban Vegyen r√©szt a Hivatalos US Z√∂ld K√°rtya Sorsol√°son 55,000 ember fog √©letre sz√≥l√≥ Z√∂ld K√°rty√°t nyerni az USA-ba EgyszerŇĪ regisztr√°ci√≥ - 5 perc Kattintson itt hogy e-maileket kapni, k√©rj√ľk leiratkoz√°s. Kosz q$U_charsetq%NUepilogueq&NU _default_typeq'U text/plainq(U _unixfromq)NU __version__q*(KKKtq+Upreambleq,Nub(hoq-}q.(h]q/((U Content-typeUtext/html; charset=UTF-8tq0(UContent-transfer-encodingU8BITtq1ehT,

 

Hogy grafikus Kattintson itt. kosz

 

 

√Čljen √©s Dolgozzon az USA-ban

Vegyen részt a Hivatalos US Zöld Kártya Sorsoláson

55,000 ember fog életre szóló Zöld Kártyát nyerni az USA-ba

EgyszerŇĪ regisztr√°ci√≥ - 5 perc

 

 

Kattintson itt

hogy e-maileket kapni, k√©rj√ľk leiratkoz√°s. Koszq2h%Nh&Nh'h(h)Nh*h+h,Nubeh%Nh&U h'h(h)U/From news@idcftwo.com Sat Feb 12 21:11:40 2011q3h*h+h,U ub.