(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id E0A912B8ABA; Wed, 3 Aug 2011 15:12:54 +0200 (CEST)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UReceivedUťfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 1gK8-pTP1I5e; Wed, 3 Aug 2011 15:12:52 +0200 (CEST)tq (UReceivedU¸from clipper.introngroup.local (clipper.intron.hu [217.116.47.68]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 844822B8AB8 for ; Wed, 3 Aug 2011 15:12:33 +0200 (CEST)tq (UReceivedUĹfrom www.neuronline.net (sid.introngroup.local [192.168.20.252]) by clipper.introngroup.local (Postfix) with ESMTP id 621B61D6F1 for ; Wed, 3 Aug 2011 15:13:13 +0200 (CEST)tq (UDateUWed, 3 Aug 2011 15:13:13 +0200tq(UToUkosar@list.dimnet.hutq(UFromUX=?UTF-8?Q?Neuronline_-_sz=C3=A9khelyszolg=C3=A1ltat=C3=A1s?= tq(USubjectU/=?UTF-8?Q?Sz=C3=A9khelyszolg=C3=A1ltat=C3=A1s?=tq(U Message-IDU5qtq(U X-PriorityU3tq(UX-MailerUPHPMailer [version 1.73]tq(UX-MailerUphplist v2.10.14tq(U X-MessageIDU79tq(U X-ListMemberUkosar@list.dimnet.hutq(U Errors-ToUlistbounces@neuronline.nettq(U MIME-VersionU1.0tq(U Content-TypeUFmultipart/alternative; boundary="b1_c163380e3de65e4cec180aabceee4ca1"tqeU_payloadq]q((hoq}q(h]q ((U Content-TypeUtext/plain; charset = "UTF-8"tq!(UContent-Transfer-EncodingU8bittq"ehTđTisztelt CĂ­m! EzĂşton szeretnĂ©nk engedĂ©lyĂ©t kĂ©rni arra, hogy szĂ©khelyszolgáltatással (cĂ©ge szĂ©khelyĂ©nek nem az otthonába törtĂ©nĹ‘ bejelentĂ©sĂ©vel) kapcsolatosan informáciĂłt kĂĽldhessĂĽnk Ă–nnek. Tapasztalataink szerint a mikro- Ă©s kisvállalkozások egy rĂ©szĂ©nek problĂ©mát jelent a szĂ©khely optimális kiválasztása. Az egyĂ©ni vállalkozĂłi szektorban dolgozĂłk Ă©s a mikrovállalkozások esetĂ©ben a szĂ©khely legtöbbször magánlakásba kerĂĽl bejelentĂ©sre, amely számos konfliktushelyzetet hordoz magában. Erre kĂ­nál megoldást a CoNETrix Kft., amely webes iktatĂłrendszerrel Ă©s szĂ©khelyszolgáltatással támogatott szolgáltatást hozott lĂ©tre indulĂł Ă©s már működĹ‘ vállalkozások rĂ©szĂ©re Budapesten. A neuronline ennek az egyedi szolgáltatásrendszernek a fantázianeve, amely több ponton is eltĂ©r Ă©s tĂşlmutat a már ismert, hagyományos szĂ©khelyszolgáltatĂłk által kĂ­nált lehetĹ‘sĂ©geken. Az alapszolgáltatás keretĂ©ben ellátjuk a vállalkozások szĂ©khelyszolgálatát: bejegyeztetheti irodánk cĂ­mĂ©t vállalkozása szĂ©khelyekĂ©nt, iratai számára zárhatĂł iratmegĹ‘rzĹ‘t biztosĂ­tunk, cĂ©ge nevĂ©t egyedi cĂ©gtáblán tĂĽntetjĂĽk fel, leveleit havi szinten továbbĂ­tjuk Ă–nnek. KiegĂ©szĂ­tĹ‘ szolgáltatásaink keretĂ©ben "elektronikus irodát" rendelhet nálunk: on-line iktatĂłrendszerrel, saját dedikált telefon Ă©s/vagy faxszámmal. IgĂ©ny esetĂ©n informatikai Ă©s nyelvi hátteret biztosĂ­tunk Ă–nnek. IndulĂł akciĂłnk keretĂ©ben az elsĹ‘ három hĂłnapra 40% kedvezmĂ©nyt biztosĂ­tunk a szĂ©khelyszolgáltatás árábĂłl! Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette figyelmĂ©t, az alábbi elĂ©rhetĹ‘sĂ©geken lĂ©phet velĂĽnk kapcsolatba. Munkájához sok sikert kĂ­vánunk! Amennyiben nem szeretne több ĂĽzenetet kapni, leiratkozni http://www.neuronline.net/lists/?p=unsubscribe&uid=ceb2deb784af69e656ec2a5b1815196b a linkkel tud! Adatainak mĂłdosĂ­tását http://www.neuronline.net/lists/?p=preferences&uid=ceb2deb784af69e656ec2a5b1815196b, e-mailĂĽnk továbbĂ­tását http://www.neuronline.net/lists/?p=forward&uid=ceb2deb784af69e656ec2a5b1815196b&mid=79 a linkkel teheti meg. -- powered by phpList, www.phplist.com -- q#U_charsetq$NUepilogueq%NU _default_typeq&U text/plainq'U _unixfromq(NUdefectsq)]q*U __version__q+(KKKtq,Upreambleq-Nub(hoq.}q/(h]q0((U Content-TypeUtext/html; charset = "UTF-8"tq1(UContent-Transfer-EncodingU8bittq2ehTž*

Tisztelt Cím!

Ezúton szeretnénk engedélyét kérni arra, hogy székhelyszolgáltatással (cége székhelyének nem az otthonába történĹ‘ bejelentésével) kapcsolatosan információt küldhessünk Önnek.

Tapasztalataink szerint a mikro- és kisvállalkozások egy részének problémát jelent a székhely optimális kiválasztása.

Az egyéni vállalkozói szektorban dolgozók és a mikrovállalkozások esetében a székhely legtöbbször magánlakásba kerül bejelentésre, amely számos konfliktushelyzetet hordoz magában. Erre kínál megoldást a CoNETrix Kft., amely webes iktatórendszerrel és székhelyszolgáltatással támogatott szolgáltatást hozott létre induló és már működĹ‘ vállalkozások részére Budapesten. A neuronline ennek az egyedi szolgáltatásrendszernek a fantázianeve, amely több ponton is eltér és túlmutat a már ismert, hagyományos székhelyszolgáltatók által kínált lehetĹ‘ségeken.

Az alapszolgáltatás keretében ellátjuk a vállalkozások székhelyszolgálatát: bejegyeztetheti irodánk címét vállalkozása székhelyeként, iratai számára zárható iratmegĹ‘rzĹ‘t biztosítunk, cége nevét egyedi cégtáblán tüntetjük fel, leveleit havi szinten továbbítjuk Önnek.

KiegészítĹ‘ szolgáltatásaink keretében "elektronikus irodát" rendelhet nálunk: on-line iktatórendszerrel, saját dedikált telefon és/vagy faxszámmal. Igény esetén informatikai és nyelvi hátteret biztosítunk Önnek.

Induló akciónk keretében az elsĹ‘ három hónapra 40% kedvezményt biztosítunk a székhelyszolgáltatás árából!

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette figyelmét, az alábbi elérhetĹ‘ségeken léphet velünk kapcsolatba.

Munkájához sok sikert kívánunk!

 

Üdvözlettel,

Neuronline székhelyszolgáltató

 

T: +36 (1) 273-0620

F: +36 (1) 273-0621

info@neuronline.net

www.neuronline.net

CoNETrix Kft., Budapest - Hungary

 

1147 Budapest, Kerékgyártó u. 15/c.

01-09-876448

CoNETrix Kft.

FĹ‘városi Bíróság mint Cégbíróság

MielĹ‘tt kinyomtatná ezt a levelet, kérjük, gondoljon a környezet védelmére.

A jelen levélben kézbesített információ kizárólag a címzettnek szól, bizalmas és/vagy szakmai titok körébe tartozó anyagokat tartalmazhat. Amennyiben nem Ön a levél címzettje, a levélben található információ felhasználása, vagy bármilyen módon történĹ‘ közzététele, másolása vagy megosztása tilos, esetenként törvénytelen. Az e-mail hiba nélküli, teljes biztonsággal történĹ‘ továbbítása nem garantálható. Ennek megfelelĹ‘en, a levél tartalma nem tekinthetĹ‘ teljes és pontos információnak. Amennyiben a jelen levelet tévedésbĹ‘l kapta meg, kérem lépjen kapcsolatba a levél feladójával és haladéktalanul törölje az üzenetet a számítógépérĹ‘l. Bár a feladó mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa hálózata vírusmentes működését, nem garantálja, hogy a levél továbbítása vírusmentes és az esetlegesen továbbított vírus által okozott károkért semmilyen felelĹ‘sség nem terheli.Amennyiben nem szeretne több üzenetet kapni, leiratkozni ezzel a linkkel tud! Adatainak módosítását ezzel, e-mailünk továbbítását ezzel a linkkel teheti meg.
q3h$Nh%Nh&h'h(Nh)]q4h+h,h-Nubeh$Nh%U q5h&h'h(U9From listbounces@neuronline.net Wed Aug 3 15:12:54 2011q6h)]q7h+h,h-Uub.