(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 4D6D52B9A14; Thu, 13 Sep 2012 21:26:03 +0200 (CEST)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUYEStq (U X-Spam-ScoreU5.9tq (U X-Spam-LevelU*****tq (U X-Spam-StatusUĖYes, score=5.9 tagged_above=2 required=5.31 tests=[BAYES_00=-1.9, HTML_MESSAGE=0.001, MISSING_MID=0.497, RCVD_IN_BRBL_LASTEXT=1.449, RCVD_IN_PBL=3.335, RDNS_NONE=0.793, URIBL_BLACK=1.725] autolearn=notq(UReceivedU¯from dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 2aMdCEHe3ioj; Thu, 13 Sep 2012 21:25:57 +0200 (CEST)tq(UReceivedU§from mailsend.telecomex.hu (unknown [91.82.13.5]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 991B52B99D7 for ; Thu, 13 Sep 2012 21:25:57 +0200 (CEST)tq(UReceivedUŲfrom KOZPONT (unknown [192.168.0.35]) (Authenticated sender: mailsend@telecomex.hu) by mailsend.telecomex.hu (Postfix) with ESMTPSA id C92674BBE3C for ; Thu, 13 Sep 2012 21:09:55 +0200 (CEST)tq(UList-UnsubscribeUE<Unsubscribe>tq(UFromU:=?utf-8?B?UmVnaXN6dHLDoWNpw7M=?= tq(USubjectU7***SPAM*** Paypal azonnali =?utf-8?B?bXVua2FrZXpkw6lz?=tq(UToUkosar@list.dimnet.hutq(U Content-TypeUSmultipart/alternative; charset=utf-8; boundary="16eKMoJn2FJuOapGoSGhRwgOS3uVt=_avK"tq(U MIME-VersionU1.0tq(UReply-ToUregisztracio@eumunka.eutq(UDisposition-Notification-ToU;=?utf-8?B?UmVnaXN6dHLDoWNpw7M=?= tq(UReturn-Receipt-ToU:=?utf-8?B?UmVnaXN6dHLDoWNpw7M=?= tq(UDateUThu, 13 Sep 2012 21:10:14 +0200tq(UPriorityUurgenttq(U X-PriorityU1tq(U Message-IdU&<20120913192603.4D6D52B9A14@dimnet.hu>qtqeU_payloadq ]q!((hoq"}q#(h]q$((U Content-TypeUtext/plain; charset="utf-8"tq%(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq&(UContent-DispositionUinlinetq'eh T¯ =20 Azonnali munkakezd=C3=A9s! Tisztelt C=C3=ADmzett !=20 2012. szeptember 15-ig egyed=C3=BCl=C3=A1ll=C3=B3 lehet=C5=91s=C3=A9ge= t k=C3=ADn=C3=A1lunk =C3=96nnek arra, hogy a T=C3=A1vmunka.NET munkacs= oportban dolgozzon Magyarorsz=C3=A1g egyetlen hitelesen m=C5=B1k=C3=B6= d=C5=91 t=C3=A1vmunka rendszer=C3=A9ben! Mivel megn=C3=B6vekedett a fe= ldolgozand=C3=B3 adatmennyis=C3=A9g =C3=A9s kiadv=C3=A1nyaink ir=C3=A1= nt is robban=C3=A1sszer=C5=B1 az =C3=A9rdekl=C5=91d=C3=A9s; az adatr=C3= =B6gz=C3=ADt=C5=91i, valamint a rendszerben v=C3=A9gezhet=C5=91 =C3=96= SSZES On-line =C3=A9s Off-line munkafolyamatokra augusztus =C3=A9s sze= ptember h=C3=B3napban ism=C3=A9t felv=C3=A9telt hirdett=C3=BCnk. A 9 h=C3=B3napos hozz=C3=A1f=C3=A9r=C3=A9s 2 h=C3=B3nap pr=C3=B3baid=C5= =91t tartalmaz, melyet k=C3=B6vet=C5=91en automatikusan a regisztr=C3=A1= ci=C3=B3 alkalm=C3=A1val megadott f=C3=A9l =C3=A9ves, 1, vagy 2 =C3=A9= ves szerz=C5=91d=C3=A9ses id=C5=91szakban dolgozhat a rendszer=C3=BCnk= ben. A 9 h=C3=B3napos pr=C3=B3baid=C5=91s AKCI=C3=93S REGISZTR=C3=81CI= =C3=93S D=C3=8DJ MOST 2012 szeptember 15-ig: 5.900,-Ft 2012. szeptember 15-t=C5=91l a szoftware regisztr=C3=A1ci=C3=B3s felha= szn=C3=A1l=C3=B3i d=C3=ADjak 15%-al emelkednek!=20 A PayPal kedvezm=C3=A9nyes regisztr=C3=A1ci=C3=B3 hiteles=C3=ADt=C3=A9= st a k=C3=A9pre illetve az email c=C3=ADmre kattintva v=C3=A9gezheti e= l: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=3D_s-xclick&hosted_button_id= =3DJTHXGR2RCVUA8 =20 PayPal banksz=C3=A1mla sz=C3=A1m: paypal@telecomex.hu =20 T=C3=A1j=C3=A9koztatjuk, hogy a PayPal rendszeren kereszt=C3=BCl t=C3=B6= rt=C3=A9n=C5=91 regisztr=C3=A1ci=C3=B3s =C3=A1tutal=C3=A1st k=C3=B6vet= =C5=91en AZONNAL MEGKEZDHETI A MUNK=C3=81T! Els=C5=91 On-line munkad=C3= =ADj=C3=A1t ak=C3=A1r 8 =C3=B3ra m=C3=BAlva m=C3=A1r megkapja! =20 Mivel =C3=96n m=C3=A1r szerepel adatb=C3=A1zisunkban (munkat=C3=A1rsun= k recuru@gmail.com aj=C3=A1nlotta =C3=96nt, vagy feliratkozott a h=C3=AD= rlev=C3=A9lre), ez=C3=A9rt =C3=96NT =C3=89RTES=C3=8DTJ=C3=9CK ELS=C5=90= K=C3=89NT! AMIT K=C3=8DN=C3=81LUNK:=20 * TELJES SZPONZORI T=C3=81MOGAT=C3=81S =20 * FOLYAMATOSAN B=C5=90V=C3=9CL=C5=90 FELADATOK =20 * K=C3=89NYELMESEN, AK=C3=81R OTTHON=C3=81B=C3=93L IS V=C3=89GEZHET=C5= =90 MUNKA =20 * RUGALMAS MUNKAID=C5=90BEOSZT=C3=81S =20 * RE=C3=81LIS, AZ ELV=C3=89GZETT FELADATOK =C3=89RT=C3=89K=C3=89VEL EG= YENL=C5=90 J=C3=96VEDELEM =20 * =C3=81LLAND=C3=93 ON-LINE =C3=9CGYF=C3=89LSZOLG=C3=81LAT (On-Line He= lpdesk)=20 K=C3=A9rj=C3=BCk a PayPal hiteles=C3=ADt=C3=A9st megel=C5=91z=C5=91en = a tavmunka.net oldalon t=C3=B6ltse ki a regiszt= r=C3=A1ci=C3=B3s adatlapot! A PayPal hiteles=C3=ADt=C3=A9st k=C3=B6vet= =C5=91en azonnal megkapja a munkaszerver haszn=C3=A1lat=C3=A1hoz sz=C3= =BCks=C3=A9ges 3x3 jegy=C5=B1 bel=C3=A9p=C3=A9si k=C3=B3dot =C3=A9s je= lsz=C3=B3t, melynek haszn=C3=A1lat=C3=A1val m=C3=A1ris megkezdheti az = =C3=96nnek legink=C3=A1bb tetsz=C5=91 munkafolyamatot. Az =C3=A1tutal=C3=A1s bankk=C3=A1rtya seg=C3=ADts=C3=A9g=C3=A9vel is = megt=C3=B6rt=C3=A9nhet, amennyiben m=C3=A9g nem rendelkezik PayPal sz=C3= =A1ml=C3=A1val. Ebben az esetben a Don't have a paypal account? men=C3= =BCpontot kell v=C3=A1lasztania miut=C3=A1n r=C3=A1kattintott a PayPal= log=C3=B3ra. Amennyiben m=C3=A9g nem rendelkezik PayPal sz=C3=A1ml=C3= =A1val, fontos, hogy a t=C3=A1vmunkaszerveren ugyanazzal az email c=C3= =ADmmel regisztr=C3=A1ljon, mint amivel a PayPal sz=C3=A1ml=C3=A1t meg= nyitja, ugyanis a rendszer az automatikus munkad=C3=ADjakat csak =C3=AD= gy tudja k=C3=BCldeni folyamatosan. PayPal sz=C3=A1ml=C3=A1t az al=C3=A1= bbi link seg=C3=ADts=C3=A9g=C3=A9vel nyithat:=20 =20 SZ=C3=81MLANYIT=C3=81S A rendszerben dolgoz=C3=B3 munkat=C3=A1rsak r=C3=A9sz=C3=A9re naponta = t=C3=B6rt=C3=A9nik kifizet=C3=A9s, melyet a http://tavmunka.net/kifize= teslista.php linken tekinthet= meg. (a kifizet=C3=A9slista a 200,-Ft-n=C3=A1l nagyobb =C3=B6sszeg=C5= =B1 kifizet=C3=A9seket mutatja, az apr=C3=B3bb t=C3=A9teleket nem.) Haszn=C3=A1lja ki =C3=96n is ezt a lehet=C5=91s=C3=A9get! Regisztr=C3=A1= ljon =C3=A9s hiteles=C3=ADtse regisztr=C3=A1ci=C3=B3j=C3=A1t m=C3=A9g = ma!=20 =C3=9Cgyf=C3=A9lszolg=C3=A1latunk k=C3=A9szs=C3=A9ggel v=C3=A1rja k=C3= =A9rd=C3=A9seit! Telecomex Internet =C3=A9s Inform=C3=A1ci=C3=B3technol=C3=B3giai Kft.S= z=C3=A9khely: 6800 H=C3=B3dmez=C5=91v=C3=A1s=C3=A1rhely, Cs=C3=ADk u. = 18.C=C3=A9gjegyz=C3=A9ksz=C3=A1m: 06-09-016505. Ad=C3=B3sz=C3=A1m: 230= 91962-2-06.Banksz=C3=A1mlasz=C3=A1m: 10300002-05107714-44443288 (MKB B= ank)Telefon: +3620/4645272; +3670/298-9063; 62/202-009 Le=C3=ADratkoz=C3=A1s: Unsubscribe q(U_charsetq)NUepilogueq*NU _default_typeq+U text/plainq,U _unixfromq-NUdefectsq.]q/U __version__q0(KKKtq1Upreambleq2Nub(hoq3}q4(h]q5((U Content-TypeUtext/html; charset="utf-8"tq6(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq7(UContent-DispositionUinlinetq8eh Tw&  =20

Azonnali munkakezdés!

Tisztelt Címze= tt !

2012. szeptember 15-ig egyedülálló lehet=C5=91= séget kínálunk Önnek arra, hogy a Táv= munka.NET munkacsoportban dolgozzon Magyarország egyetlen hitel= esen m=C5=B1köd=C5=91 távmunka rendszerében! Mivel megnövekedett a fel= dolgozandó adatmennyiség és kiadványaink i= ránt is robbanásszer=C5=B1 az érdekl=C5=91d&eacut= e;s;  az adatrögzít=C5=91i, valamint a rendszerben v&= eacute;gezhet=C5=91 ÖSSZES On-line és Off-line munkafolyam= atokra augusztus és szeptember hónapban  ismét felvételt = hirdettünk.

A 9 hónapos hozzáférés 2 hóna= p próbaid=C5=91t tartalmaz, melyet követ=C5=91en automatik= usan a regisztráció alkalmával megadott fé= l éves, 1, vagy 2 éves szerz=C5=91déses id=C5=91s= zakban dolgozhat a rendszerünkben. A 9 hónapos prób= aid=C5=91s AKCIÓS REGISZTRÁCIÓS DÍJ MOST 2= 012 szeptember 15-ig:  5.900,-Ft

2012. szeptember 15-t=C5=91l a szoftware regiszt= rációs felhasználói díjak 15%-al em= elkednek! A PayPal kedvezményes regisztráció = hitelesítést a képre illetve az email címr= e kattintva végezheti el:


3D"https://www.paypal==20

PayPal bankszámla szám: paypal@telecomex.hu 
  

Tájékoztatjuk, hogy a PayPal rendszeren kereszt&uu= ml;l történ=C5=91 regisztrációs átuta= lást követ=C5=91en AZONNAL MEGKEZDHETI A MUNKÁT! El= s=C5=91 On-line munkadíját akár 8 óra m&ua= cute;lva már megkapja!

 

Mivel Ön már szerepel adatbázisunkban (munkat= ársunk recuru@gmail.com ajánlotta Önt, vagy felirat= kozott a hírlevélre), ezért ÖNT ÉRTES= ÍTJÜK ELS=C5=90KÉNT!

AMIT K&I= acute;NÁLUNK: 

  • T= ELJES SZPONZORI TÁMOGATÁS 
  • F= OLYAMATOSAN B=C5=90VÜL=C5=90 FELADATOK 
  • K= ÉNYELMESEN, AKÁR OTTHONÁBÓL IS VÉGE= ZHET=C5=90 MUNKA 
  • R= UGALMAS MUNKAID=C5=90BEOSZTÁS 
  • R= EÁLIS, AZ ELVÉGZETT FELADATOK ÉRTÉKÉ= ;VEL EGYENL=C5=90 JÖVEDELEM 
  • &= Aacute;LLANDÓ ON-LINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT (On-Li= ne Helpdesk)

Kérjük a PayPal hitelesítést megel=C5=91= z=C5=91en a  tav= munka.net oldalon töltse ki a regisztráció= s adatlapot! A PayPal hitelesítést követ=C5=91en az= onnal megkapja a munkaszerver használatához szüks&e= acute;ges 3x3 jegy=C5=B1 belépési kódot és= jelszót, melynek használatával máris megk= ezdheti az Önnek leginkább tetsz=C5=91 munkafolyamatot.

 Az át= utalás bankkártya segítségével is m= egtörténhet, amennyiben még nem rendelkezik PayPal = számlával. Ebben az esetben a Don't have a paypa= l account? menüpontot kell választania miut&aacut= e;n rákattintott a PayPal logóra. Amennyiben még = nem rendelkezik PayPal számlával, fontos, hogy a t&aacut= e;vmunkaszerveren ugyanazzal az email címmel regisztrálj= on, mint amivel a PayPal számlát megnyitja, ugyanis a re= ndszer az automatikus munkadíjakat csak így tudja kü= ;ldeni folyamatosan. Pay= Pal számlát az alábbi link segítség= ével nyithat:

 =20

SZÁMLANYITÁS

A rendszerben dolgoz&oacu= te; munkatársak részére naponta törté= nik kifizetés, melyet a http://tavmunka.net/kifizeteslista.php linken tekinthet meg. (a kifizet&e= acute;slista a 200,-Ft-nál nagyobb összeg=C5=B1 kifizet&ea= cute;seket mutatja, az apróbb tételeket nem.)

Használja ki Ön is ezt a lehet=C5=91séget!= Regisztráljon és hitelesítse regisztráci&= oacute;ját még ma!
Ügyfélszolgá= latunk készséggel várja kérdéseit!<= /span>

Telecomex Internet =
és Információtechnológiai Kft.
Sz&eac= ute;khely: 6800 Hódmez=C5=91vásárhely, Csí= k u. 18.
Cégjegyzékszám: 06-09-016505. Ad&oa= cute;szám: 23091962-2-06.
Bankszámlaszám: 10= 300002-05107714-44443288 (MKB Bank)
Telefon: +3620/4645272; +3670= /298-9063; 62/202-009
Leíratkoz&aa=
cute;s: Unsubsc=
ribe
q9h)Nh*Nh+h,h-Nh.]q:h0h1h2Nubeh)Nh*U h+h,h-U6From regisztracio@eumunka.eu Thu Sep 13 21:26:03 2012q;h.]q