(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU}from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id E7D122B9D4F; Fri, 8 Feb 2013 10:15:08 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UReceivedUśfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 5WWhrDuHjJzt; Fri, 8 Feb 2013 10:15:06 +0100 (CET)tq (UReceivedUŹfrom mail2.imc-ip.pt (mail2.imc-ip.pt [62.28.141.185]) by dimnet.hu (Postfix) with SMTP id C77F62B9D43; Fri, 8 Feb 2013 10:15:04 +0100 (CET)tq (UReceivedUYfrom mail.imc-ip.pt ([10.193.1.10]) by mail2.imc-ip.pt ; Fri, 8 Feb 2013 09:17:25 +0000tq (UReceivedU‘from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by mail.imc-ip.pt (Postfix) with ESMTP id 276811AD174; Fri, 8 Feb 2013 06:49:14 +0000 (WET)tq(UX-Virus-ScannedU#amavisd-new at srvmailimc.imc-ip.pttq(UReceivedU©from mail.imc-ip.pt ([127.0.0.1]) by localhost (mail.imc-ip.pt [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id kz8d6rL3bjD1; Fri, 8 Feb 2013 06:49:13 +0000 (WET)tq(UReceivedU–from mail.imc-ip.pt (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by mail.imc-ip.pt (Postfix) with ESMTP id CD3E51AD166; Fri, 8 Feb 2013 06:49:12 +0000 (WET)tq(UDateU$Fri, 8 Feb 2013 06:49:12 +0000 (WET)tq(UFromU%UNICREDIT GROUP tq(UReply-ToU.UNICREDIT GROUP tq(U Message-IDUA<10798861.1167241360306152738.JavaMail.root@srvmailimc.imc-ip.pt>qtq(USubjectUhiteltq(U MIME-VersionU1.0tq(U Content-TypeUKmultipart/alternative; boundary="----=_Part_33882_12312785.1360306152736"tq(UX-Originating-IPU[10.193.1.112]tq(UX-MailerU:Zimbra 5.0.18_GA_3011.RHEL5 (zclient/5.0.18_GA_3011.RHEL5)tq(UToUundisclosed-recipients:;tqeU_payloadq]q((hoq}q (h]q!((U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq"(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq#ehTíj=C3=B3 napot, =20 Kap egy k=C3=B6lcs=C3=B6n 3%-os, mind a r=C3=B6vid, mind hossz=C3=BA= t=C3=A1von. Az UniCredit Csoport egy glob=C3=A1lis hitelez=C3=A9si csoport= l=C3=A9trehozott ig=C3=A9nyeinek kiel=C3=A9g=C3=ADt=C3=A9s=C3=A9re p=C3=A9= nz=C3=BCgyileg depresszi=C3=B3s =C3=BCgyfelek. Mi m=C5=B1k=C3=B6dik minden = kateg=C3=B3ri=C3=A1ja hitel. Adja meg az al=C3=A1bbi inform=C3=A1ci=C3=B3ka= t alkalmaz=C3=A1s. =20 teljes n=C3=A9v: neme: orsz=C3=A1g: Sz=C3=BCks=C3=A9ges mennyis=C3=A9g: id=C5=91tartam: C=C3=A9l: =20 Meg kell ezt az inform=C3=A1ci=C3=B3t a hitel feldolgoz=C3=A1s= ra. =20 =C3=9Cdv=C3=B6zlettel, =20 Rose Baker. uni.credit.group@admin.in.thq$U_charsetq%NUepilogueq&NU _default_typeq'U text/plainq(U _unixfromq)NUdefectsq*]q+U __version__q,(KKKtq-Upreambleq.Nub(hoq/}q0(h]q1((U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq2(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq3ehT6j=C3=B3 napot,
 
  = ;     Kap egy k=C3=B6lcs=C3=B6n 3%-os, mind a r=C3=B6vi= d, mind hossz=C3=BA t=C3=A1von. Az UniCredit Csoport egy glob=C3=A1lis hite= lez=C3=A9si csoport l=C3=A9trehozott ig=C3=A9nyeinek kiel=C3=A9g=C3=ADt=C3= =A9s=C3=A9re p=C3=A9nz=C3=BCgyileg depresszi=C3=B3s =C3=BCgyfelek. Mi m=C5= =B1k=C3=B6dik minden kateg=C3=B3ri=C3=A1ja hitel. Adja meg az al=C3=A1bbi i= nform=C3=A1ci=C3=B3kat alkalmaz=C3=A1s.
 
   &nbs= p;   teljes n=C3=A9v:
       nem= e:
       orsz=C3=A1g:
  &nbs= p;    Sz=C3=BCks=C3=A9ges mennyis=C3=A9g:
  &nb= sp;    id=C5=91tartam:
      C= =C3=A9l:
    
     &nbs= p;       Meg kell ezt az inform=C3=A1ci=C3=B3= t a hitel feldolgoz=C3=A1sra.
   
   &= nbsp;   =C3=9Cdv=C3=B6zlettel,
 
   &nb= sp;   Rose Baker.
      uni.credit.gr= oup@admin.in.thq4h%Nh&Nh'h(h)Nh*]q5h,h-h.Nubeh%Nh&U h'h(h)U2From mnsr.loja@imc-ip.pt Fri Feb 8 10:15:09 2013q6h*]q7h,h-h.Nub.