(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU!tq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU}from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id C0B2F2B9BC2; Tue, 12 Mar 2013 23:29:18 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UReceivedUœfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id EhYrGSjt8Z8Y; Tue, 12 Mar 2013 23:29:10 +0100 (CET)tq (UReceivedUªfrom mail2.imc-ip.pt (mail2.imc-ip.pt [62.28.141.185]) by dimnet.hu (Postfix) with SMTP id 0A7BB2B9BC7 for ; Tue, 12 Mar 2013 23:29:08 +0100 (CET)tq (UReceivedUZfrom mail.imc-ip.pt ([10.193.1.10]) by mail2.imc-ip.pt ; Tue, 12 Mar 2013 22:31:29 +0000tq (UReceivedU‘from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by mail.imc-ip.pt (Postfix) with ESMTP id 0B4B81979A8; Tue, 12 Mar 2013 22:31:29 +0000 (WET)tq(UX-Virus-ScannedU#amavisd-new at srvmailimc.imc-ip.pttq(UReceivedU©from mail.imc-ip.pt ([127.0.0.1]) by localhost (mail.imc-ip.pt [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 2ugdzvYe7thM; Tue, 12 Mar 2013 22:31:26 +0000 (WET)tq(UReceivedU–from mail.imc-ip.pt (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by mail.imc-ip.pt (Postfix) with ESMTP id B11791979EF; Tue, 12 Mar 2013 22:31:23 +0000 (WET)tq(UDateU%Tue, 12 Mar 2013 22:31:23 +0000 (WET)tq(UFromU1Unicredit Group tq(UReply-ToU.Unicredit Group tq(U Message-IDUA<30375908.2281341363127483259.JavaMail.root@srvmailimc.imc-ip.pt>qtq(USubjectUfontostq(U MIME-VersionU1.0tq(U Content-TypeUKmultipart/alternative; boundary="----=_Part_67613_21303990.1363127483258"tq(UX-Originating-IPU[10.193.1.112]tq(UX-MailerU:Zimbra 5.0.18_GA_3011.RHEL5 (zclient/5.0.18_GA_3011.RHEL5)tq(UToUundisclosed-recipients:;tqeU_payloadq]q((hoq}q (h]q!((U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq"(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq#ehTéj=C3=B3 napot, =20 Kap egy k=C3=B6lcs=C3=B6n 3%-os, mind a r=C3=B6vid, mind hossz=C3=BA= t=C3=A1von. Az UniCredit Csoport egy glob=C3=A1lis hitelez=C3=A9si csoport= l=C3=A9trehozott ig=C3=A9nyeinek kiel=C3=A9g=C3=ADt=C3=A9s=C3=A9re p=C3=A9= nz=C3=BCgyileg depresszi=C3=B3s =C3=BCgyfelek. Mi m=C5=B1k=C3=B6dik minden = kateg=C3=B3ri=C3=A1ja hitel. Adja meg az al=C3=A1bbi inform=C3=A1ci=C3=B3ka= t alkalmaz=C3=A1s. =20 teljes n=C3=A9v: neme: orsz=C3=A1g: Sz=C3=BCks=C3=A9ges mennyis=C3=A9g: id=C5=91tartam: C=C3=A9l: =20 Meg kell ezt az inform=C3=A1ci=C3=B3t a hitel feldolgoz=C3=A1s= ra. =20 =C3=9Cdv=C3=B6zlettel, =20 Rose Baker. uni.credit.group@admin.in.thU_charsetq$NUepilogueq%NU _default_typeq&U text/plainq'U _unixfromq(NUdefectsq)]U __version__q*(KKKtq+Upreambleq,Nub(hoq-}q.(h]q/((U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq0(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq1ehT¢ j=C3=B3 na= pot,
 
       Kap egy k=C3=B6lcs=C3=B6n 3%-os, mind a r=C3=B6vid, mind hos= sz=C3=BA t=C3=A1von. = Az UniCredit Csoport egy glob=C3=A1lis hitelez=C3=A9si
csoport= l=C3=A9trehozott ig=C3=A9ny= einek kiel=C3=A9g=C3=ADt=C3=A9s=C3=A9re p=C3=A9n= z=C3=BCgyileg depresszi=C3=B3s =C3=BCgyfelek. Mi m=C5=B1k=C3=B6dik minden kateg=C3=B3ri=C3=A1ja hitel. Adja meg az al=C3=A1bbi inform=C3=A1ci=C3=B3kat alkalmaz= =C3=A1s.
 
       teljes n=C3=A9v:
    =    neme:
    &n= bsp;  orsz=C3=A1g:
   &nb= sp;   Sz=C3=BCks=C3=A9ges mennyis=C3=A9g:
       id=C5=91tar= tam:
      C=C3=A9l:=
     
     =         Meg kell ezt az inform=C3=A1ci=C3=B3t a hitel feldolgoz=C3=A1sra.
 = ;   
       =C3=9Cdv=C3=B6zlettel,
 
  &n= bsp;    Rose = Baker.
  uni.credit.group@admin.in.th
h$Nh%Nh&h'h(Nh)]h*h+h,Nubeh$Nh%U h&h'h(U>From mncoches.rosindapalma@imc-ip.pt Tue Mar 12 23:29:18 2013h)]h*h+h,Nub.