(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id E1E2E2B9EF0; Thu, 4 Apr 2013 09:29:00 +0200 (CEST)tq (UX-Quarantine-IDUtq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUYEStq (U X-Spam-ScoreU6.767tq (U X-Spam-LevelU******tq(U X-Spam-StatusT%Yes, score=6.767 tagged_above=2 required=5.31 tests=[BAYES_00=-1.9, DATE_IN_PAST_03_06=1.592, FREEMAIL_FROM=0.001, HTML_MESSAGE=0.001, MPART_ALT_DIFF=0.79, RAZOR2_CF_RANGE_51_100=0.5, RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100=1.886, RAZOR2_CHECK=0.922, URIBL_BLACK=1.725, URIBL_JP_SURBL=1.25] autolearn=notq(UReceivedUfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id btRlYxIx8hdR; Thu, 4 Apr 2013 09:28:54 +0200 (CEST)tq(UReceivedUfrom massmail.navipro-international.com (massmail.navipro-international.com [91.83.48.130]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id A5FF02B9EF1 for ; Thu, 4 Apr 2013 09:28:54 +0200 (CEST)tq(UReceivedUfrom root by massmail.navipro-international.com with local (Exim 4.72) (envelope-from ) id 1UNeew-0001Db-HR for kosar@list.dimnet.hu; Thu, 04 Apr 2013 09:32:34 +0200tq(UToUkosar@list.dimnet.hutq(USubjectU?***SPAM*** =?UTF-8?B?RWx0w6F2b2zDrXRoYXRhdGxhbiBhIHbDrXprxZE/?=tq(UX-PHP-Originating-ScriptU 33:email.phptq(U Message-IDUEqtq(UDateUThu, 04 Apr 2013 06:02:46 +0200tq(UFromU8"=?UTF-8?B?UlAgY2lra2Fqw6FubMOz?=" tq(UReply-ToUrphirek@outlook.comtq(U MIME-VersionU1.0tq(U X-Mailer-LIDU 27,26,25,23tq(UList-UnsubscribeUstq(UX-Mailer-RecptIdU380408tq(U X-Mailer-SIDU1296tq(UX-Mailer-Sent-ByU2tq (U Content-TypeUVmultipart/alternative; charset="UTF-8"; boundary="b1_c4e6c833d309aac4d7a8a5adbdd3968e"tq!(UContent-Transfer-EncodingU8bittq"eU_payloadq#]q$((hoq%}q&(h]q'((U Content-TypeU*text/plain; format=flowed; charset="UTF-8"tq((UContent-Transfer-EncodingU8bittq)eh#TTYour email client cannot read this email. To view it online, please go here: http://massmail.navipro-international.com/display.php?M=380408&C=64332ee5453302f588df4369fb4668c6&S=1296&L=26&N=292 To stop receiving these emails:http://massmail.navipro-international.com/unsubscribe.php?M=380408&C=64332ee5453302f588df4369fb4668c6&L=26&N=1296 U_charsetq*NUepilogueq+NU _default_typeq,U text/plainq-U _unixfromq.NUdefectsq/]U __version__q0(KKKtq1Upreambleq2Nub(hoq3}q4(h]q5((U Content-TypeUtext/html; charset="UTF-8"tq6(UContent-Transfer-EncodingU8bittq7eh#Ts

Minden háztartás ádáz ellensége: a VÍZKŐ. Létezik megoldás?

hu_ro_2.jpg kategória: Életmód
A vízkő: a vízből kivált és lerakódott anyagok, főként sók összessége, amely nagy mennyiségben tönkreteheti
a vízzel kapcsolatos gépeket (mosógép, kávéfőző) és szabad szemmel is látható anyagot képez.


v_zk_640.jpg

A sima csapvíz nem csak vizet tartalmaz, hanem különböző oldott ásványi anyagokat is, leggyakrabban kalcium- és
magnézium-karbonátokat. A vízzel együtt áramló szén-dioxid a vízzel hidrogén-karbonátot alkotva tartja oldott állapotban
az ásványi anyagokat.
bővebben>>>

A reklámokból ismerhetünk a vízkő problémára irányuló különböző megoldásokat, de ezek legtöbbször drága és sokszor nem
környezetbarát tisztítószerek és adalékanyagok vásárlására ösztönöznek bennünket.
Létezik azonban egy magyar találmány, amelyet érdemes kipróbálni. Nem újdonság ez, először 1997-ban kapott publicitást,
a Magyar Televízió Felkínálom című műsorában.
bővebben>>>

a cikk a richpoi.com portálon folytatódik

RichPOI.com - a teljesen független, bulvártól mentes, hír és vásárlói portál
Igyekszünk elkerülni a reggeli borzongással történő napindítást, ezért a pozitív és optimista szellemiséget az egész portálra kiterjesztjük.
Ezáltal más cikkeink sem a bajt, a válságot, bűnt, a pesszimizmust kívánják erősíteni szenzációhajhász módon, hanem inkább a megoldást,
a kiutat, az optimista hozzáállást támogatjuk. 
************
h*Nh+Nh,h-h.Nh/]h0h1h2Nubeh*Nh+U h,h-h.U2From rphirek@outlook.com Thu Apr 4 09:29:00 2013h/]h0h1h2Nub.