(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 796A32B9F4D; Sun, 14 Apr 2013 19:21:00 +0200 (CEST)tq (UX-Quarantine-IDU<8aPcBxtt886W>tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUYEStq (U X-Spam-ScoreU6.728tq (U X-Spam-LevelU******tq(U X-Spam-StatusT6Yes, score=6.728 tagged_above=2 required=5.31 tests=[BAYES_00=-1.9, DATE_IN_PAST_06_12=1.543, FREEMAIL_FROM=0.001, HTML_MESSAGE=0.001, MPART_ALT_DIFF=0.79, RAZOR2_CF_RANGE_51_100=0.5, RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100=1.886, RAZOR2_CHECK=0.922, T_FRT_COCK=0.01, URIBL_BLACK=1.725, URIBL_JP_SURBL=1.25] autolearn=notq(UReceivedUfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 8aPcBxtt886W; Sun, 14 Apr 2013 19:20:53 +0200 (CEST)tq(UReceivedUÑfrom massmail.navipro-international.com (massmail.navipro-international.com [91.83.48.130]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 2CF842B9F26 for ; Sun, 14 Apr 2013 19:20:53 +0200 (CEST)tq(UReceivedU½from root by massmail.navipro-international.com with local (Exim 4.72) (envelope-from ) id 1URQfW-0007J3-Hd for kosar@list.dimnet.hu; Sun, 14 Apr 2013 19:24:46 +0200tq(UToUkosar@list.dimnet.hutq(USubjectUL***SPAM*** =?UTF-8?B?TWl0IHRlaGV0w7xuayBhIHN6YWJhZGd5w7Zrw7ZrIGVsbGVuPw==?=tq(UX-PHP-Originating-ScriptU 33:email.phptq(U Message-IDUEqtq(UDateUSun, 14 Apr 2013 13:07:28 +0200tq(UFromU0"=?UTF-8?B?UlAgSMOtcmVr?=" tq(UReply-ToUrphirek@outlook.comtq(U MIME-VersionU1.0tq(U X-Mailer-LIDU 26,25,23,24tq(UList-UnsubscribeUstq(UX-Mailer-RecptIdU380408tq(U X-Mailer-SIDU1377tq(UX-Mailer-Sent-ByU2tq (U Content-TypeUVmultipart/alternative; charset="UTF-8"; boundary="b1_6831412e6777c424417c103884e7c06f"tq!(UContent-Transfer-EncodingU8bittq"eU_payloadq#]q$((hoq%}q&(h]q'((U Content-TypeU*text/plain; format=flowed; charset="UTF-8"tq((UContent-Transfer-EncodingU8bittq)eh#TTYour email client cannot read this email. To view it online, please go here: http://massmail.navipro-international.com/display.php?M=380408&C=64332ee5453302f588df4369fb4668c6&S=1377&L=26&N=284 To stop receiving these emails:http://massmail.navipro-international.com/unsubscribe.php?M=380408&C=64332ee5453302f588df4369fb4668c6&L=26&N=1377 U_charsetq*NUepilogueq+NU _default_typeq,U text/plainq-U _unixfromq.NUdefectsq/]U __version__q0(KKKtq1Upreambleq2Nub(hoq3}q4(h]q5((U Content-TypeUtext/html; charset="UTF-8"tq6(UContent-Transfer-EncodingU8bittq7eh#TÐ

A SEJTEK HÁBORÚJA - antioxidánsok a szabadgyökök ellen
 

szabadgyok-ikon.jpg kategória: Életmód
Egészségünkkel kapcsolatban manapság egyre többször halljuk a következő két kifejezést: szabadgyökök és antioxidánsok. Legtöbbünk annyit tud róluk, hogy egy izgalmas akciófilm szereposztásához hasonlatosan a szabadgyökök a rosszak és károsak, az antioxidánsok pedig a jók és kívánatosak...
star_wars_szabadgyok.jpg

...amelyek elpusztítják az előbb említett "gonosz" szabad-gyököket. Ellenkező esetben ezek a "gonosztevők" belülről rombolják, gyengítik, betegítik és idő előtt öregítik testünket. Ezért minél több olyan ételt, italt illetve étrend-kiegészítőt fogyasztunk, amelyek sok antioxidánst tartalmaznak, annál egészségesebbek és fiatalabbak leszünk. bővebben>>>

Meglepő módon a teljesen károsnak gondolt szabadgyökök közül néhány félére szervezetünknek még szüksége is van: immunrendszerünk által termelt szabad gyökök például vírusokat és baktériumokat pusztítanak el. Szóval bizonyos esetekben még hasznuk is van... bővebben>>>

Felmerül tehát a kérdés:
Mit tehetünk a szabadgyökök ellen? Van-e valamilyen megoldás?

Igen, van! A természet gondoskodott a megoldásról is. Az antioxidánsnak nevezett vegyületek képesek a szabadgyököket hatástalanítani. Az antioxidánsok azok az anyagok, amelyek egyfajta védőpajzsként működnek az ártalmas szabadgyökökkel szemben. Az antioxidáns vegyületek eltérő hatásmechanizmussal képesek közömbösíteni a szabadgyököket. bővebben>>>

a cikk a richpoi.com portálon folytatódik

RichPOI.com - a teljesen független, bulvártól mentes, hír és vásárlói portál
Igyekszünk elkerülni a reggeli borzongással történő napindítást, ezért a pozitív és optimista szellemiséget az egész portálra kiterjesztjük. Ezáltal más cikkeink sem a bajt, a válságot, bűnt, a pesszimizmust kívánják erősíteni szenzációhajhász módon, hanem inkább a megoldást, a kiutat, az optimista hozzáállást támogatjuk. 
************
h*Nh+Nh,h-h.Nh/]h0h1h2Nubeh*Nh+U h,h-h.U2From rphirek@outlook.com Sun Apr 14 19:21:00 2013h/]h0h1h2Nub.