(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU}from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 486762BA51A; Wed, 27 Nov 2013 05:57:11 +0100 (CET)tq (UX-Quarantine-IDUtq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UX-Amavis-AlertUvBAD HEADER SECTION, Non-encoded 8-bit data (char C3 hex): Subject: akusztos@gmail.com k\303\266vetni szeretn\303[...]tq (U X-Spam-FlagUNOtq (U X-Spam-ScoreU2.875tq(U X-Spam-LevelU**tq(U X-Spam-StatusT?No, score=2.875 tagged_above=2 required=5.31 tests=[BAYES_00=-1.9, DKIM_SIGNED=0.1, DKIM_VALID=-0.1, DKIM_VALID_AU=-0.1, HTML_MESSAGE=0.001, RAZOR2_CF_RANGE_51_100=0.5, RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100=1.886, RAZOR2_CHECK=0.922, RP_MATCHES_RCVD=-0.001, SUBJECT_NEEDS_ENCODING=0.049, SUBJ_ILLEGAL_CHARS=1.518] autolearn=notq(UAuthentication-ResultsU©dimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=info-emailer.com; domainkeys=pass (1024-bit key) header.from=info@info-emailer.com header.d=info-emailer.comtq(UReceivedUúfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id vzIQtpxNb0oo; Wed, 27 Nov 2013 05:57:04 +0100 (CET)tq(UReceivedUłfrom mail7.info-emailer.com (mail7.info-emailer.com [74.86.42.174]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 074B62BA452 for ; Wed, 27 Nov 2013 05:56:39 +0100 (CET)tq(UDKIM-SignatureTĀv=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=key3; d=info-emailer.com; h=Date:From:To:Subject:List-Unsubscribe:MIME-Version:Content-Type:Message-ID; i=info@info-emailer.com; bh=azHrqkmq9eJt8xoMNOoKREjIvmA=; b=V7cTLRvLu5MuNFSb2vOL8lyC+HNDc21j8GGagfwZv2ohfN5Fy9jxPw9n55zlriaj7pfH1YLmYAFB FMnmxrLrGTh0tociqXQMKZ0RXvMtWrtOZanJ/tBPJkmpY0/wxU1O+EoXLC63lqvqgkQTwi7As5mx ZuZ9I1FSTu3kSbT26cI=tq(UDomainKey-SignatureUūa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=key3; d=info-emailer.com; b=r0dbakZYvpIyxEkABY2wGKAQ1C7fWzT5J7VTBpZ5dMSK5+76LS045EM29wuz6c3TbXbnYxH0ya3i l5GMOEITVl9wyPaK4mPUX2O6FBN+RBjwO1VuwQswr+OTZHp1lI2cZysVjDY68dCUl819QCCiWfOL kVH8+djnclHMuaxWW5M=;tq(UReceivedU§by mail7.info-emailer.com (PowerMTA(TM) v3.5r14) id hiltro1k2gon for ; Tue, 26 Nov 2013 22:57:05 -0600 (envelope-from )tq(UDateUWed, 27 Nov 2013 04:57:15 +0000tq(UFromU)akusztos@gmail.comtq(UToUkosar@list.dimnet.hutq(USubjectU6akusztos@gmail.com k√∂vetni szeretn√© √∂nt. Elfogadja?qtq(UList-UnsubscribeT,,tq(UX-Reference_IdU$c087aa7f-2bf9-456b-8deb-cdd4db179149tq(U MIME-VersionU1.0tq(U Content-TypeU-multipart/alternative; boundary=frontier12345tq(U Message-IDU9<0.0.1B7.37E.1CEEB2D1E5C1244.2660@mail7.info-emailer.com>q tq!eU_payloadq"]q#((hoq$}q%(h]q&(U Content-typeUtext/plain; charset=utf-8tq'ah"TSzvervusz, akusztos@gmail.com k√∂vetni akarja √∂nt. ****** akusztos@gmail.com a bar√°tja √∂nnek? ****** Igen: http://invites.info-emailer.com/signup_e.html?fullname=&email=kosar@list.dimnet.hu&invitername=Andrea&inviterid=22416819&userid=0&token=0&emailmasterid=c087aa7f-2bf9-456b-8deb-cdd4db179149&from=akusztos@gmail.com&uie=1&src=txt_yes Nem: http://invites.info-emailer.com/signup_e_no.html?fullname=&email=kosar@list.dimnet.hu&invitername=Andrea&inviterid=22416819&userid=0&token=0&emailmasterid=c087aa7f-2bf9-456b-8deb-cdd4db179149&from=akusztos@gmail.com&uie=1&src=txt_no Kattintson ide, hogy elt√°vol√≠tson minden ilyen jellegŇĪ e-mailt http://invites.info-emailer.com/uns.jsp?email=kosar@list.dimnet.hu&iid=c087aa7f-2bf9-456b-8deb-cdd4db179149&from=akusztos@gmail.com U_charsetq(NUepilogueq)NU _default_typeq*U text/plainq+U _unixfromq,NUdefectsq-]U __version__q.(KKKtq/Upreambleq0Nub(hoq1}q2(h]q3(U Content-typeUtext/html; charset=utf-8tq4ah"TX
Kattintson ide, hogy felfedezze akusztos@gmail.com kedvenc weboldalait!
akusztos@gmail.com követni akarja önt
Szeretnélek felvenni a barátaim közé
-akusztos@gmail.com
Elfogad Elutasít
akusztos@gmail.com k√∂vet√©se seg√≠t felfedezni √∂nnek nagyszerŇĪ, aj√°nlott weboldalakat :)
Kattintson ide, hogy leiratkozzon akusztos@gmail.com vagy valamennyi bar√°tja ilyen jellegŇĪ e-mailjeirŇĎl


P.O. BOX 70928, Sunnyvale, CA 94086
h(Nh)Nh*h+h,Nh-]h.h/h0Nubeh(Nh)Uh*h+h,U4From info@info-emailer.com Tue Dec 3 16:37:02 2013h-]h.h/h0Uub.