(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU&tq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id EAC052BC7A78; Mon, 27 Jan 2014 18:11:27 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUNOtq (U X-Spam-ScoreU4.299tq (U X-Spam-LevelU****tq (U X-Spam-StatusU×No, score=4.299 tagged_above=2 required=5.31 tests=[BAYES_00=-1.9, DATE_IN_PAST_96_XX=3.405, FREEMAIL_FROM=0.001, FROM_LOCAL_NOVOWEL=0.5, HTML_MESSAGE=0.001, RCVD_IN_RP_RNBL=1.31, RDNS_DYNAMIC=0.982] autolearn=notq(UReceivedUœfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id ovl3KtOo8ilR; Mon, 27 Jan 2014 18:11:25 +0100 (CET)tq(UReceivedU½from [181.163.98.233] (181-163-98-233.baf.movistar.cl [181.163.98.233]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 5D8372BC7A77 for ; Mon, 27 Jan 2014 18:11:17 +0100 (CET)tq(U Message-IDU"<5175381C.9060100@mail2oliver.com>qtq(UDateUMon, 22 Apr 2013 09:16:12 -0400tq(UFromU7"herschel khanh" tq(U User-AgentUGMozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20120327 Thunderbird/11.0.1tq(U MIME-VersionU1.0tq(UToUtq(USubjectU3Internet Uzlet, tanulj meg otthonrol penzt keresni!tq(U Content-TypeUGmultipart/alternative; boundary="------------040604000205070008040405"tqeU_payloadq]q((hoq}q(h]q((U Content-TypeU-text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowedtq(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq ehT¢Jó napot kívánok, Önéletrajzát az egyik álláskereső = partnerünk oldalán találtuk meg. Jelenleg nemzetközi vállalatunk Csehország és = Magyarország területén regionális = képviselőket szeretne alkalmazni. Motivált munkatársakat keresünk ügyfeleinkkel = való kapcsolattartáshoz. Cégünk ingyenes képzést és a munkaköri = feltételek megismertetését biztosítja. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén havi = fizetés 1000 euró(fix bér + %, 2-3 óra naponta). Menedzserünk feladata az ügyfeleinkkel való = kapcsolatfenntartás. Részmunkaidős és teljes munkaidős = lehetőség is van. Amennyiben másodállást keres és = állásajánlatunk felkeltette = érdeklődését, kérjük bővebb = információért keressen fel minket e-mail-en. HR menedzserünk bővebb információval szolgál = és egyúttal nyomtatvány űrlapot küld az e-mail = re válaszul. Kérjük telefonszámát és címét adja = meg. Elérhetőségeink:=20 resume@jobshungary.com Tisztelettel, Daniel Emberi erőforrás részlegU_charsetq!NUepilogueq"NU _default_typeq#U text/plainq$U _unixfromq%NUdefectsq&]U __version__q'(KKKtq(Upreambleq)Nub(hoq*}q+(h]q,((U Content-TypeUtext/html; charset="ISO-8859-1"tq-(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq.ehT¼ Jó napot kívánok,

Önéletrajzát az egyik álláskereső = partnerünk oldalán találtuk meg.

Jelenleg nemzetközi vállalatunk Csehország és = Magyarország területén regionális = képviselőket szeretne alkalmazni.
Motivált munkatársakat keresünk ügyfeleinkkel = való kapcsolattartáshoz.
Cégünk ingyenes képzést és a munkaköri = feltételek megismertetését biztosítja.
Részmunkaidős foglalkoztatás esetén havi = fizetés 1000 euró(fix bér + %, 2-3 óra = naponta).
Menedzserünk feladata az ügyfeleinkkel való = kapcsolatfenntartás.
Részmunkaidős és teljes munkaidős = lehetőség is van.

Amennyiben másodállást keres és = állásajánlatunk felkeltette = érdeklődését, kérjük bővebb = információért keressen fel minket e-mail-en.
HR menedzserünk bővebb információval szolgál = és egyúttal nyomtatvány űrlapot küld az e-mail = re válaszul.

Kérjük telefonszámát és címét adja = meg.

Elérhetőségeink: resume@jobshungary.com

Tisztelettel,
Daniel
Emberi erőforrás részleg
h!Nh"Nh#h$h%Nh&]h'h(h)Nubeh!Nh"U h#h$h%UCFrom kdsfgsdwrlsuqxequjnt@mail2oliver.com Mon Jan 27 18:11:27 2014h&]h'h(h)U,This is a multi-part message in MIME format.ub.