(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU>tq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedUfrom dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 859272BC7B0C; Sat, 12 Apr 2014 01:51:17 +0200 (CEST)tq (UX-Quarantine-IDUtq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUYEStq (U X-Spam-ScoreU7.071tq (U X-Spam-LevelU*******tq(U X-Spam-StatusT0Yes, score=7.071 tagged_above=2 required=4.31 tests=[BAYES_50=0.8, DKIM_SIGNED=0.1, DKIM_VALID=-0.1, DKIM_VALID_AU=-0.1, HTML_IMAGE_ONLY_20=1.546, HTML_MESSAGE=0.001, MIME_HTML_ONLY=0.723, RAZOR2_CF_RANGE_51_100=0.5, RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100=1.886, RAZOR2_CHECK=0.922, RDNS_NONE=0.793] autolearn=notq(UAuthentication-ResultsUºdimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=josephfarag.com; domainkeys=pass (1024-bit key) header.from=surface.protection.plus@josephfarag.com header.d=josephfarag.comtq(UReceivedUfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id CW0xGOhacIUp; Sat, 12 Apr 2014 01:51:15 +0200 (CEST)tq(UReceivedU«from mail.josephfarag.com (unknown [74.221.208.102]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id D14012BC7A12 for ; Sat, 12 Apr 2014 01:51:04 +0200 (CEST)tq(UDKIM-SignatureTv=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=josephfarag.com; h=Date:From:To:Subject:MIME-Version:Content-Type:Message-ID; i=surface.protection.plus@josephfarag.com; bh=TEX9GmhEmCn+qpwZ6bzNlh5AOcE=; b=I6jLc7bdvirjQm1oogGh/M4zhmOr0pjftEr9MLE6Ut+pekFMVDHslOFY9i1eMKTidE1aR2vrZwMt OkmbwHqouDmx1aFU4k0whvUut2rw5BTY9mvdIGTD5vvNznlc7g4TWnTYS9qVmN6yTV4iULcMl4LZ QRvADC4raFihhiW3vds=tq(UDomainKey-SignatureUïa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=josephfarag.com; b=nHEOjs/Fw0noRa4x5sFTzjRflqDa9jyfd6sL6i+gLMQ5H0E+bXE6jI+ZzWQsVvcVfjOAYhcc+kmt xcSjQ276fWU/hrJAUPNu1bnwUEUddCT5H7eMCrtniSN8pPjtLso0cEu84w9DNStFGEwEcCLCxwj1 0qkTMyDJ9KH/Tp6PWCg=;tq(UReceivedU²by mail.josephfarag.com id h9203m0001gu for ; Fri, 11 Apr 2014 18:35:15 -0500 (envelope-from )tq(UDateUFri, 11 Apr 2014 18:35:15 -0500tq(UFromUC"Surface Protection Plus" tq(UToUtq(USubjectU(***SPAM*** Concrete Steel & Wood Coatingtq(U MIME-VersionU1.0tq(U Content-TypeUEmultipart/mixed; boundary="----=_Part_630_1622820989.1397259094767"tq(U Message-IDU7<0.0.0.1C5.1CF55DEB0B936E6.157CCF@mail.josephfarag.com>qtqeU_payloadq]q(hoq }q!(h]q"((U Content-TypeUtext/html; charset=us-asciitq#(UContent-Transfer-EncodingU7bittq$ehT¨ Surface Protection Plus offers a protective coating that is easy to use, affordable and comes in a wide variety of colors. To find out more about this product click on the link below.

Click Here Today

To unsubscribe please go here
Or Write to:
Surface Protection Plus
PO Box 29502
Las Vegas, NV 89126-9502

U_charsetq%NUepilogueq&NU _default_typeq'U text/plainq(U _unixfromq)NUdefectsq*]U __version__q+(KKKtq,Upreambleq-Nubah%Nh&Uh'h(h)U[From surface.protection.plus-kosar=list.dimnet.hu@josephfarag.com Sat Apr 12 01:51:17 2014h*]h+h,h-Nub.