(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU"tq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedUfrom dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 6DAEE2BC7EC6; Fri, 6 Jun 2014 08:44:39 +0200 (CEST)tq (UX-Quarantine-IDUtq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUYEStq (U X-Spam-ScoreU14.911tq (U X-Spam-LevelU**************tq(U X-Spam-StatusTíYes, score=14.911 tagged_above=4 required=4.31 tests=[BAYES_60=1.5, HTML_IMAGE_ONLY_12=2.059, HTML_MESSAGE=0.001, HTML_SHORT_LINK_IMG_1=0.001, MIME_HTML_ONLY=0.723, RCVD_IN_BRBL_LASTEXT=1.449, RCVD_IN_MSPIKE_BL=0.01, RCVD_IN_MSPIKE_L5=0.001, RCVD_IN_PSBL=2.7, RCVD_IN_RP_RNBL=1.31, RDNS_NONE=0.793, SUBJ_ALL_CAPS=1.506, URIBL_JP_SURBL=1.25, URIBL_WS_SURBL=1.608] autolearn=spam autolearn_force=notq(UAuthentication-ResultsUNdimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=bikinibody2014.comtq(UReceivedUĚfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id QGDoW-e4HGNE; Fri, 6 Jun 2014 08:44:35 +0200 (CEST)tq(UReceivedU≤from audiometers.bikinibody2014.com (unknown [23.94.104.45]) by dimnet.hu (Postfix) with SMTP id 563092BC7EA2 for ; Fri, 6 Jun 2014 08:44:21 +0200 (CEST)tq(UDKIM-SignatureTIv=1; a=rsa-sha1; c=simple/simple; d=bikinibody2014.com; s=dkim; t=1402037329; bh=APMfSkzoeQYv6j17Hsp7D6vOv1g=; h=Date:Message-ID:From:To:Subject; b=xAQlY8s6oNuFQiQiZ4cc+ZZN0CVC1v2w467Z1TqAvkSihKMOKsPrzBO7Ktzb8YuZ7 Tz5jMGdPPw5fQCRpeQ9BAvbi0LJUJ+KEjnU/LhFCzfcFhkiygV3cl8xhXh9tDIGvb9 KCn2VEEZw5pOlUZrwlivXd7fpUpmHoFuHDR8wurw=tq(UDateUThu, 05 Jun 2014 23:48:49 -0700tq(U Message-IDU4qtq(UFromU9"Rachel's Health Tips" tq(U MIME-VersionU1.0tq(UToUtq(USubjectUDON'T IGNORE THIStq(U Content-TypeU,text/html; charset=ISO-8859-1; format=flowedtq(UContent-Transfer-EncodingU8bittqeU_payloadqTŐ

If you would like to unsubscribe from this offer,
please click here: Unsubscribe
or send a letter to:
Premium Pure Forskolin
302 Washington St. #150
San Diego, CA 92103

 

 

To be removed Click Here
Media Inc 245 63-1 Horinouchi Oura Tohoku-machi Kamikita-gun Aomori 039-2402 Japan

U_charsetqNUepilogueqNU _default_typeq U text/plainq!U _unixfromq"U?From abruzzi518904@bikinibody2014.com Fri Jun 6 08:44:39 2014Udefectsq#]U __version__q$(KKKtq%Upreambleq&Nub.