(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU"tq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedUfrom dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 151832BC7C1D; Thu, 26 Jun 2014 01:51:49 +0200 (CEST)tq (UX-Quarantine-IDUtq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUYEStq (U X-Spam-ScoreU6.693tq (U X-Spam-LevelU******tq(U X-Spam-StatusTYes, score=6.693 tagged_above=4 required=4.31 tests=[BAYES_50=0.8, FROM_BLANK_NAME=0.723, HTML_IMAGE_ONLY_16=1.092, HTML_MESSAGE=0.001, MIME_HTML_ONLY=0.723, RCVD_IN_RP_RNBL=1.31, RDNS_NONE=0.793, URIBL_BLOCKED=0.001, URIBL_JP_SURBL=1.25] autolearn=no autolearn_force=notq(UAuthentication-ResultsUrdimnet.hu (amavisd-new); dkim=fail (1024-bit key) reason="fail (bad RSA signature)" header.d=completeeasydiet.comtq(UReceivedUĚfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id QC6hXox4xoyY; Thu, 26 Jun 2014 01:51:44 +0200 (CEST)tq(UReceivedU≤from realigns.completeeasydiet.com (unknown [192.3.178.172]) by dimnet.hu (Postfix) with SMTP id 429C12BC7C0D for ; Thu, 26 Jun 2014 01:51:30 +0200 (CEST)tq(UDKIM-SignatureTKv=1; a=rsa-sha1; c=simple/simple; d=completeeasydiet.com; s=dkim; t=1403740626; bh=juMAzc11vwbWfMXWBDAYCVtF7wY=; h=Message-ID:Date:From:To:Subject; b=lQiN/M0CaTB5uEWEFCcB/k1G06wWZaRSS4OLKNJN9Mc9eP4qSQhCf+GzpHDKw1rIo M33uVE6TuC390Am+5xWq9HUNmqrDnoP1dCFVSJ9ZwNB1s7vtCdZtff3B09efI1UFLk bGiRS5WHCvmrZtQPjxs3lz/J/UwHT1+nEnowVUeM=tq(U Message-IDU9qtq(UDateUWed, 25 Jun 2014 16:57:06 -0700tq(UFromU%"" tq(U MIME-VersionU1.0tq(UToUkosar@list.dimnet.hutq(USubjectU4Shocking Report: How J-Lo Stayed Fit All These Yearstq(U Content-TypeU,text/html; charset=ISO-8859-1; format=flowedtq(UContent-Transfer-EncodingU8bittqeU_payloadqT:
TMZ Exclusive Report - Click Here to see the breaking news
 
 

<Click Here To View Full Report>
 

 

 

 

 

 

To be removed Click Here
Media Inc 245 63-1 Horinouchi Oura Tohoku-machi Kamikita-gun Aomori 039-2402 Japan

U_charsetqNUepilogueqNU _default_typeq U text/plainq!U _unixfromq"U?From tmz.reports@completeeasydiet.com Thu Jun 26 01:51:49 2014Udefectsq#]U __version__q$(KKKtq%Upreambleq&Nub.