(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedUfrom dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 587042BCC188; Fri, 4 Jul 2014 11:23:39 +0200 (CEST)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UReceivedUfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id sU4WfG7PeQ48; Fri, 4 Jul 2014 11:23:35 +0200 (CEST)tq (UReceivedUµfrom mail.caobang.gov.vn (mail.caobang.gov.vn [123.30.179.69]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 997222BC7B74 for ; Fri, 4 Jul 2014 11:23:17 +0200 (CEST)tq (UReceivedU—from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by mail.caobang.gov.vn (Postfix) with ESMTP id B76B01C6CE1B; Fri, 4 Jul 2014 16:13:31 +0700 (ICT)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at caobang.gov.vntq(UReceivedU³from mail.caobang.gov.vn ([127.0.0.1]) by localhost (mail.caobang.gov.vn [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 10zh95GPz27D; Fri, 4 Jul 2014 16:13:27 +0700 (ICT)tq(UReceivedU£from mail.caobang.gov.vn (mail.caobang.gov.vn [123.30.179.69]) by mail.caobang.gov.vn (Postfix) with ESMTP id C6B2A1C6CE19; Fri, 4 Jul 2014 16:13:26 +0700 (ICT)tq(UDateU$Fri, 4 Jul 2014 16:13:26 +0700 (ICT)tq(UFromU#LADDER LOANS tq(UReply-ToU'LADDER LOANS tq(U Message-IDU=<7086319.21379283.1404465206738.JavaMail.root@caobang.gov.vn>qtq(USubjectUhiteltq(U MIME-VersionU1.0tq(U Content-TypeUMmultipart/alternative; boundary="----=_Part_21379282_7616900.1404465206738"tq(UX-Originating-IPU[196.46.245.132]tq(UX-MailerU,Zimbra 7.2.4_GA_2900 (zclient/7.2.4_GA_2900)tq(UToUundisclosed-recipients:;tqeU_payloadq]q((hoq}q(h]q ((U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq!(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq"ehT --=20 Tisztelt H=C3=B6lgyem / Uram,, A nevem Molly Logan -t=C5=91l LADDER LOANS c=C3=A9g sz=C3=A9khelye UK, -on= LADDER LOANS, mi elk=C3=B6telezett amellett, hogy a gyors =C3=A9s egyszer= =C5=B1 szem=C3=A9lyi k=C3=B6lcs=C3=B6n szolg=C3=A1ltat=C3=A1st =C3=BCgyfele= ink sz=C3=A1m=C3=A1ra. Azt, hogy mi a legjobb =C3=A9rdek=C3=A9ben, hogy meg= feleljen minden =C3=BCgyfelek ig=C3=A9nyeit, k=C3=ADn=C3=A1lunk mindenf=C3= =A9le hitelek mintegy 5000 =E2=82=AC maximum 200.000.000 =E2=82=AC felett a= kamatl=C3=A1b 2%-os .. L=C3=A9pjen vel=C3=BCnk kapcsolatba, ha =C3=A9rdekli a szolg=C3=A1ltat=C3= =A1sok e-mailben, ladder_loans@admin.in.th vagy mollylogan001@gmail.com .. kedvesen felaj=C3=A1nlotta, hogy t=C3=B6ltse ki a hitel al=C3=A1bbi jelentk= ez=C3=A9si lapot. n=C3=A9v: Nem: Orsz=C3=A1g: Sz=C3=BCks=C3=A9ges =C3=B6sszeg: id=C5=91tartama: C=C3=A9l: Legjobb kapcsolatban, Molly Logan.U_charsetq#NUepilogueq$NU _default_typeq%U text/plainq&U _unixfromq'NUdefectsq(]U __version__q)(KKKtq*Upreambleq+Nub(hoq,}q-(h]q.((U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq/(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq0ehTa


-- Tisztelt H=C3=B6lgyem / Uram,,

 A nevem Molly Logan -t=C5=91l = LADDER LOANS c=C3=A9g sz=C3=A9khelye UK, -on LADDER LOANS, mi elk=C3=B6tele= zett amellett, hogy a gyors =C3=A9s egyszer=C5=B1 szem=C3=A9lyi k=C3=B6lcs= =C3=B6n szolg=C3=A1ltat=C3=A1st =C3=BCgyfeleink sz=C3=A1m=C3=A1ra. Azt, hog= y mi a legjobb =C3=A9rdek=C3=A9ben, hogy megfeleljen minden =C3=BCgyfelek i= g=C3=A9nyeit, k=C3=ADn=C3=A1lunk mindenf=C3=A9le hitelek mintegy 5000 =E2= =82=AC maximum 200.000.000 =E2=82=AC felett a kamatl=C3=A1b 2%-os ..
L=C3=A9pjen vel=C3=BCnk kapcsolatba, ha =C3=A9rdekli a szolg=C3=A1ltat=C3= =A1sok e-mailben, ladder_loans@admin.in.th vagy mollylogan001@gmail.com ..<= br>
kedvesen felaj=C3=A1nlotta, hogy t=C3=B6ltse ki a hitel al=C3=A1bbi = jelentkez=C3=A9si lapot.

n=C3=A9v:
Nem:
Orsz=C3=A1g:
Sz=C3= =BCks=C3=A9ges =C3=B6sszeg:
id=C5=91tartama:
C=C3=A9l:

Legjobb= kapcsolatban,

Molly Logan.h#Nh$Nh%h&h'Nh(]h)h*h+Nubeh#Nh$Uh%h&h'U3From namlh@caobang.gov.vn Fri Jul 4 11:23:39 2014h(]h)h*h+Nub.