(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU+tq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id CCA9D114C5CD; Mon, 3 Nov 2014 08:54:02 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UAuthentication-ResultsUķdimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=babyemail.info; domainkeys=fail (1024-bit key) reason="fail (message has been altered)" header.from=lazar@babyemail.info header.sender=bounce-203042@babyemail.info header.d=babyemail.infotq (UReceivedUúfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id W2DKcs_KKGkY; Mon, 3 Nov 2014 08:54:02 +0100 (CET)tq (UReceivedU≥from mail.babyemail.info (mail.babyemail.info [146.0.74.199]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 5720E114C5D2 for ; Mon, 3 Nov 2014 08:54:02 +0100 (CET)tq (UDKIM-SignatureTěv=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=babyemail.info; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To:Reply-To:List-Id:List-Unsubscribe:Sender; i=bounce-203042@babyemail.info; bh=ZbhWNJV382x4Qe4RLC9MjoMrJb8=; b=ETZbocCnpWQ9oDovuIbkbu+gI8znQkDrBJ9u3RpVtMu91RAXK5wSYZt4jbkNI6QA75CkcXwBpa6/ 3cKTfScGeQQW3Xm5Q6CJkHOmhHxIgucsiukr9uefuDXCBHtdkPMAB8GLofw4T9d+LWqWN/QKaYl0 2nQv3M1driCLIrca8sw=tq(UDomainKey-SignatureUÓa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=babyemail.info; b=HG2ZOQ/ybdSJc1x/9ptSMLZK5CPE5jOhThEww/4gE+Be8TwoOsYeHvhFpgmhoeIg40gJmwAjcpnR wYwARFFCDQJ9oP7VezoZGp0a9yDfmaPtwB3xROf+A0m7esAXDkstnwgjlevCUcGup5MXAkw3G/10 YsfhYVW6ulExsyTfIiI=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=5051e4e3cc2e8b70f5cdb9cace1b918atq(UDateUMon, 3 Nov 2014 02:49:27 -0500tq(UFromUjanos tq(USubjectU`=?utf-8?B?TsO2dmVsamUgYSBzemV4dcOhbGlzICB0ZWxqZXPDrXRtw6luecOpdCBhIG1haSBuYXB0w7NsIGtlemR2ZS4=?=tq(U Message-IDU1<5051e4e3cc2e8b70f5cdb9cace1b918a@babyemail.info>qtq(UToU tq(UReply-ToUtq(U Envelope-toUlazartq(U ImportanceUNormaltq(UList-IdU81tq(UList-UnsubscribeUw, tq(USenderUtq(U X-PriorityU 3 (Normal)tqeU_payloadq]q ((hoq!}q"(h]q#(U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq$ahTnErekci√≥s probl√©m√°id vannak? Nem√©g vagy amilyen volt√°l azelŇĎtt? Most m√°r ujra az az igazi f√©rfi lehetsz az √°gyban. L√©pj be ide ,hogy megtudjad mit kell csin√°lni. ==> http://click.babyemail.info/index.php?id=7696716&a=203042&b=1524&c=81 Unsubscribe: http://click.babyemail.info/index.php?o=2&a=203042&b=1524&c=81 U_charsetq%NUepilogueq&NU _default_typeq'U text/plainq(U _unixfromq)NUdefectsq*]U __version__q+(KKKtq,Upreambleq-Nub(hoq.}q/(h]q0(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq1ahTj

Erekci√≥s probl√©m√°id vannak? Nem√©g vagy amilyen volt√°l azelŇĎtt?
Most már ujra az az igazi férfi lehetsz az ágyban.

Lépj be ide ,hogy megtudjad mit kell csinálni.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsubscribe

h%Nh&Nh'h(h)Nh*]h+h,h-Nubeh%Nh&Uh'h(h)UHFrom lazar-kosar=list.dimnet.hu@babyemail.info Mon Nov 3 08:54:02 2014h*]h+h,h-Nub.