(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU-tq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id DDEFA114C585; Mon, 3 Nov 2014 12:33:14 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UAuthentication-ResultsTdimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=fatnessemail.info; domainkeys=fail (1024-bit key) reason="fail (message has been altered)" header.from=jeno@fatnessemail.info header.sender=bounce-203042@fatnessemail.info header.d=fatnessemail.infotq (UReceivedUťfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id oXwRzJfEk2un; Mon, 3 Nov 2014 12:33:14 +0100 (CET)tq (UReceivedU╣from mail.fatnessemail.info (mail.fatnessemail.info [146.0.74.198]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 74956114C5A3 for ; Mon, 3 Nov 2014 12:33:14 +0100 (CET)tq (UDKIM-SignatureTĄv=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=fatnessemail.info; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To:Reply-To:List-Id:List-Unsubscribe:Sender; i=bounce-203042@fatnessemail.info; bh=qikeZ3UqRRU2QRcCZaCOFJHiQ0I=; b=ZT207+w92KAT0xzwKQtaqYXyv6vC9ElsWoJCFn1q6VNLVAH6+7fJWwfgtrAs+h+51XEnld2EW6KE Q12ViBBaCktwU42lM2hrk8a2AW2XDQNr2eSSL7kHb3ahvOakffDR1bGjN5FuDl0WePtuE8OlyQVU +ab1y9ut+gxKtAtClBw=tq(UDomainKey-SignatureU˝a=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=fatnessemail.info; b=FxJktJ0GGqWl66m9p7/JRLRZZLXCNM70+LFLmR5zP43JjhJrwIKI+k/w2liyVp4mGhJpEOd25w+g ZN6pv63qVYGs3yPP/4JrxF6shS3CkEvhU45gAhaNF7yIpE+JsfYNj1FmHdlp/OMm8YCeY1b+DWNC 3MiSw+yzdGPV6SEgL50=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=5051e4e3cc2e8b70f5cdb9cace1b918atq(UDateUMon, 3 Nov 2014 06:32:55 -0500tq(UFromUder tq(USubjectU8=?utf-8?B?TW9uZGrDoWwgTkVNIGEgbcOhamJldGVnc8OpZ2VrbmVr?=tq(U Message-IDU4<5051e4e3cc2e8b70f5cdb9cace1b918a@fatnessemail.info>qtq(UToU tq(UReply-ToU!tq(U Envelope-toUjenotq(U ImportanceUNormaltq(UList-IdU81tq(UList-UnsubscribeU}, tq(USenderU!tq(U X-PriorityU 3 (Normal)tqeU_payloadq]q ((hoq!}q"(h]q#(U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq$ahT~M├íjbetegs├ęg t├╝netei jelenek meg? Nem siker├╝l t├Âll├╝k szabadulnod? Most van egy megold├ís ezekre a probl├ęm├íkra. L├ępjen be itt >>> http://click.fatnessemail.info/index.php?id=2458134&a=203042&b=1527&c=81 <<< ├ęs alkalmazza ezt a tr├╝kk├Ât, hogy megsz├╝ntesse a t├╝neteket. Unsubscribe: http://click.fatnessemail.info/index.php?o=2&a=203042&b=1527&c=81 U_charsetq%NUepilogueq&NU _default_typeq'U text/plainq(U _unixfromq)NUdefectsq*]U __version__q+(KKKtq,Upreambleq-Nub(hoq.}q/(h]q0(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq1ahT_ Untitled Document

M├íjbetegs├ęg t├╝netei jelenek meg?
Nem siker├╝l t├Âll├╝k szabadulnod?
Most van egy megold├ís ezekre a probl├ęm├íkra.

L├ępjen be itt ├ęs alkalmazza ezt a tr├╝kk├Ât, hogy megsz├╝ntesse a t├╝neteket.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsubscribe

h%Nh&Nh'h(h)Nh*]h+h,h-Nubeh%Nh&Uh'h(h)UJFrom jeno-kosar=list.dimnet.hu@fatnessemail.info Mon Nov 3 12:33:14 2014h*]h+h,h-Nub.