(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU-tq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id D6575114C3B2; Tue, 4 Nov 2014 13:27:07 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (U X-Spam-FlagUYEStq (U X-Spam-ScoreU4.856tq (U X-Spam-LevelU****tq (U X-Spam-StatusTYes, score=4.856 tagged_above=4 required=4.31 tests=[BAYES_00=-1.9, HTML_IMAGE_ONLY_08=1.651, HTML_MESSAGE=0.001, HTML_SHORT_LINK_IMG_1=0.001, MPART_ALT_DIFF=0.79, RCVD_IN_BRBL_LASTEXT=1.449, RDNS_NONE=0.793, URI_NO_WWW_INFO_CGI=2.071] autolearn=no autolearn_force=notq(UAuthentication-ResultsTdimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=shynessemail.info; domainkeys=fail (1024-bit key) reason="fail (message has been altered)" header.from=jeno@shynessemail.info header.sender=bounce-203042@shynessemail.info header.d=shynessemail.infotq(UReceivedUśfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id VUYcihepfJVn; Tue, 4 Nov 2014 13:27:07 +0100 (CET)tq(UReceivedUŞfrom mail.shynessemail.info (unknown [146.0.74.196]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 6B0A0114C3A2 for ; Tue, 4 Nov 2014 13:27:07 +0100 (CET)tq(UDKIM-SignatureT¤v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=shynessemail.info; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To:Reply-To:List-Id:List-Unsubscribe:Sender; i=bounce-203042@shynessemail.info; bh=otMbpUhjbIrrbWcrFBgZpbWFl7s=; b=n1l2QrR7wDoXLtK+G/h+hcDR+VodHQCZrFDzK9Iu8VBnHB90Sdpq+yXfsFUkIjxLWLTZ7XTwB1Tn t46+sMsxWtSPbKgilsPst+zNr2hYqeO9+rzFQek1cAAHWgat/zTDczMhw9EM/Mm5G/wzk3rA9/Ko BwDg/st5D3Ewq9B/ptA=tq(UDomainKey-SignatureUńa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=shynessemail.info; b=RsVn66zF9HS/SC7ENKwOSAotWrer0OQhrshGQ2TJ1Ma/xrvzS4KZCjnL2QDRevP7MTlGFU4vC8s1 UiNeD5vNILrq50dohaWrUTTkPZb4GQJ9FcSBfT4Kild1feMGGM/jSWlO7PGx7wOJGz+Wn2SQzLCk WhgDftzE1orXhRDuxqE=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=5051e4e3cc2e8b70f5cdb9cace1b918atq(UDateUTue, 4 Nov 2014 07:28:20 -0500tq(UFromUilona tq(USubjectUH=?utf-8?B?VGUgdHVkdMOhbCBlcnJvbCBheiB1Z3lyb2w/IENzYWsgZsOpcmZpYWtuYWsu?=tq(U Message-IDU4<5051e4e3cc2e8b70f5cdb9cace1b918a@shynessemail.info>qtq(UToU tq(UReply-ToU!tq(U Envelope-toUjenotq(U ImportanceUNormaltq(UList-IdU81tq(UList-UnsubscribeU}, tq (USenderU!tq!(U X-PriorityU 3 (Normal)tq"eU_payloadq#]q$((hoq%}q&(h]q'(U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq(ah#T‰Meg fogja találni az informáciĂłkat, Mely segĂ­t,ha merevedĂ©s vagy szexuális diszfunkciĂł problĂ©mája van. Tudom,hogy ezt a bajt mar rĂ©g ota szeretted volna kezelni. Olvasd el a hĂ­rt az alábbiakban >>>>>> http://click.shynessemail.info/index.php?id=9736601&a=203042&b=1534&c=81 Unsubscribe: http://click.shynessemail.info/index.php?o=2&a=203042&b=1534&c=81 U_charsetq)NUepilogueq*NU _default_typeq+U text/plainq,U _unixfromq-NUdefectsq.]U __version__q/(KKKtq0Upreambleq1Nub(hoq2}q3(h]q4(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq5ah#Tß

Unsubscribe

h)Nh*Nh+h,h-Nh.]h/h0h1Nubeh)Nh*Uh+h,h-UJFrom jeno-kosar=list.dimnet.hu@shynessemail.info Tue Nov 4 13:27:07 2014h.]h/h0h1Nub.