(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU/tq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 3468F114C3B2; Tue, 4 Nov 2014 16:43:40 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UAuthentication-ResultsTdimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=owningemail.info; domainkeys=fail (1024-bit key) reason="fail (message has been altered)" header.from=Eszteri@owningemail.info header.sender=bounce-203042@owningemail.info header.d=owningemail.infotq (UReceivedUúfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id rv2vi7nR1w7B; Tue, 4 Nov 2014 16:43:39 +0100 (CET)tq (UReceivedU∑from mail.owningemail.info (mail.owningemail.info [146.0.74.195]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 95B95114C3C7 for ; Tue, 4 Nov 2014 16:43:39 +0100 (CET)tq (UDKIM-SignatureTĘv=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=owningemail.info; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To:Reply-To:List-Id:List-Unsubscribe:Sender; i=bounce-203042@owningemail.info; bh=/Cd8OwNziTAvR7iwdCwAedtUk3w=; b=Xhp/evfCKb3qAZtykxwknIdrwN5EN9/liiorSC2TIULXS78T0xz4MxHmmicO1GGfE8JWoodcirbB pHwxnzbGeH1bWpw7mQk9rLO8is9u392UdOkwQy87t+UfDywtzwVzJDKqAgWFltJB1NdhLbfGjBMD FIH9gPDpmaAgVbcXH9o=tq(UDomainKey-SignatureUūa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=owningemail.info; b=mMMXQnTUjik3a/FsZN9Tyofzy8JtEM6gJpZKdX5kVnLrMkh9+Wn68nthmZlfAmYKwul1+5EyVjr4 ZsnGLdIaQHn/GngvOdeJ0FObnLfvWD4eZpRu7jwf6kq7n2jBAxVwkF2uC1m1SWJRMD8ZMGevJkzM GBGCYSPvIdp1p5oy/XU=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=5051e4e3cc2e8b70f5cdb9cace1b918atq(UDateUTue, 4 Nov 2014 10:43:45 -0500tq(UFromU!Laszlo tq(USubjectUd=?utf-8?B?TW9zdCBNw6FyIFZhbiBFZ3kgRm9ycmFkYWxtYXMgTWVnb2xkw6FzLCBBbWVseSBTZWfDrXRpIEEgTcOhamFkYXQ=?=tq(U Message-IDU3<5051e4e3cc2e8b70f5cdb9cace1b918a@owningemail.info>qtq(UToU tq(UReply-ToU tq(U Envelope-toUEszteritq(U ImportanceUNormaltq(UList-IdU81tq(UList-UnsubscribeU{, tq(USenderU tq(U X-PriorityU 3 (Normal)tqeU_payloadq]q ((hoq!}q"(h]q#(U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq$ahTUElŇĎfordul, hogy a stressz, az √©lelmiszer-, illetve gy√≥gykezel√©sek miatt a m√°j nem√©g mŇĪk√∂dj√∂n megfelelŇĎen. √Ėn azok k√∂z√© tartozik, akiknek ilyen jellegŇĪ probl√©m√°i vannak? Akkor t√©nyleg el kell olvasnod ezt a cikket! ==> http://click.owningemail.info/index.php?id=4307732&a=203042&b=1536&c=81 Ne hagyja hogy a kezdeti probl√©m√°k s√ļlyos √©s kr√≥nikus√© v√°ljanak ! Tov√°bbi inform√°ci√≥k itt. ==> http://click.owningemail.info/index.php?id=4307732&a=203042&b=1536&c=81 Unsubscribe: http://click.owningemail.info/index.php?o=2&a=203042&b=1536&c=81 U_charsetq%NUepilogueq&NU _default_typeq'U text/plainq(U _unixfromq)NUdefectsq*]U __version__q+(KKKtq,Upreambleq-Nub(hoq.}q/(h]q0(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq1ahT 

ElŇĎfordul, hogy a stressz, az √©lelmiszer-, illetve gy√≥gykezel√©sek miatt a
m√°j nem√©g mŇĪk√∂dj√∂n megfelelŇĎen. √Ėn azok k√∂z√© tartozik, akiknek
ilyen jellegŇĪ probl√©m√°i vannak?

Akkor tényleg el kell olvasnod ezt a cikket!

Ne hagyja hogy a kezdeti probl√©m√°k s√ļlyos √©s kr√≥nikus√© v√°ljanak !
További információk itt

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsubscribe

h%Nh&Nh'h(h)Nh*]h+h,h-Nubeh%Nh&Uh'h(h)ULFrom Eszteri-kosar=list.dimnet.hu@owningemail.info Tue Nov 4 16:43:40 2014h*]h+h,h-Nub.