(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU/tq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id A75E4114C3E7; Wed, 5 Nov 2014 12:18:40 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UAuthentication-ResultsTdimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=selfishemail.info; domainkeys=fail (1024-bit key) reason="fail (message has been altered)" header.from=Miklos@selfishemail.info header.sender=bounce-203042@selfishemail.info header.d=selfishemail.infotq (UReceivedUúfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 8LCMK52S0yWs; Wed, 5 Nov 2014 12:18:40 +0100 (CET)tq (UReceivedU™from mail.selfishemail.info (unknown [146.0.74.209]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 25EF9114C3AB for ; Wed, 5 Nov 2014 12:18:40 +0100 (CET)tq (UDKIM-SignatureT§v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=selfishemail.info; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To:Reply-To:List-Id:List-Unsubscribe:Sender; i=bounce-203042@selfishemail.info; bh=ebnyXPmZI7KTMBBI+RkGKsNc4lE=; b=rW9r961ep1o1iOB25OA2RHDo1NcCQJy5OUyvntuU7EZHyPRMMK3nLYw0a13iIW0S7f1zZ8T5Ne9w SR9gOVky/433FmA1ECt1nUzzwuFJXfoGl9FXulNSKiVA0gDuPFMrIOedvxP42LoqTJAV9DE1kpEE IVM1im6xlYf4VlRIT/s=tq(UDomainKey-SignatureUŮa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=selfishemail.info; b=jcKPdHNiwH7S1CHxvqTjVdTyNcu+F4y/dSCo90gBVePkSyRt8aSGr1mSSdcxoTo8BGc1XLtN6ybs 2J3XM6+xND+PiljVEbBju1VaS8LPhCLSTO0hbKAyVEnD/BdrsEZN9i5BL+/41F6wLoAYSICTuiAZ ZahDJWX50mVSkRtAfCo=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=5051e4e3cc2e8b70f5cdb9cace1b918atq(UDateUWed, 5 Nov 2014 06:19:00 -0500tq(UFromU!Miklos tq(USubjectUP=?utf-8?B?SGFqaHVsbMOhcyBQcm9ibMOpbcOhaWQgVmFubmFrID8gT2x2YXNzYSBFbCBFenQuLi4=?=tq(U Message-IDU4<5051e4e3cc2e8b70f5cdb9cace1b918a@selfishemail.info>qtq(UToU tq(UReply-ToU!tq(U Envelope-toUMiklostq(U ImportanceUNormaltq(UList-IdU81tq(UList-UnsubscribeU}, tq(USenderU!tq(U X-PriorityU 3 (Normal)tqeU_payloadq]q ((hoq!}q"(h]q#(U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq$ahTďSeg√≠tettunk t√∂bb ezer embert vil√°gszerte, hogy visszanyerje a haj sz√©ps√©g√©t! Szeretne megszabadulni a hajhull√°si probl√©m√°kt√≥l √∂r√∂kre? >> Tudd meg,hogyan tudod regener√°l√≥dni a hajjad rekordido alatt << ==> http://click.selfishemail.info/index.php?id=7292123&a=203042&b=1543&c=81 Unsubscribe: http://click.selfishemail.info/index.php?o=2&a=203042&b=1543&c=81 U_charsetq%NUepilogueq&NU _default_typeq'U text/plainq(U _unixfromq)NUdefectsq*]U __version__q+(KKKtq,Upreambleq-Nub(hoq.}q/(h]q0(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq1ahT

Segítettunk több ezer embert világszerte, hogy visszanyerje a haj szépségét!

Szeretne megszabadulni a hajhullási problémáktól örökre?

>> Tudd meg,hogyan tudod regenerálódni a hajjad rekordido alatt <<

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsubscribe

h%Nh&Nh'h(h)Nh*]h+h,h-Nubeh%Nh&Uh'h(h)ULFrom Miklos-kosar=list.dimnet.hu@selfishemail.info Wed Nov 5 12:18:40 2014h*]h+h,h-Nub.