(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU)tq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id EFAC9114C3C7; Wed, 5 Nov 2014 18:41:15 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UAuthentication-ResultsUždimnet.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=maemail.eu; domainkeys=fail (1024-bit key) reason="fail (message has been altered)" header.from=Horvath@maemail.eu header.sender=bounce-203042@maemail.eu header.d=maemail.eutq (UReceivedUúfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id b8C5qpckPDby; Wed, 5 Nov 2014 18:41:15 +0100 (CET)tq (UReceivedUęfrom mail.maemail.eu (mail.maemail.eu [146.0.74.210]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id A80CC114C3A2 for ; Wed, 5 Nov 2014 18:41:15 +0100 (CET)tq (UDKIM-SignatureTĖv=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=maemail.eu; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To:Reply-To:List-Id:List-Unsubscribe:Sender; i=bounce-203042@maemail.eu; bh=RsrLGcFc+hNJRUKNjDEAhP5Seus=; b=PdvBDZGgePOacfb7/JtjJjARxJ1nuyAfYic8h0r2FLaX3Oj59f5zUpXAZYbRfvRs0KynL51J9OS/ ycImxiypoA/qXB4ZzghVaL3491x9rM/Ixn9tasStg8iCWRj0e/atCTq0Md3OJlOPEBWIaiLDgbDj 5kmcx8rzBhajkAiFun8=tq(UDomainKey-SignatureUÍa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=maemail.eu; b=z0wOFGKBIcO8PuUTr+jdu654AK/3ci/nxcSE/spY8KoBkwj/4KJMQbaG50I0QQYFEyDQMUccZa1S CP2i60FIOtbRgCH4rxiRV1tzavrZ4+cC/AFc6JjdIZqiAsj0/1GWrnpx1Otkmhs0QyINHsXLQc4Y 0eUTD+SI+xtDfl43gpA=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=5051e4e3cc2e8b70f5cdb9cace1b918atq(UDateUWed, 5 Nov 2014 12:42:28 -0500tq(UFromULaszlo tq(USubjectUp=?utf-8?B?U3plcmV0bmUgTWVnc3phYmFkdWxuaSBBIFB1ZmZhZMOhcyDDiXMgTmVow6l6IEVtw6lzenTDqXNpIFByb2JsZW3DoWt0w7NsID8=?=tq(U Message-IDU-<5051e4e3cc2e8b70f5cdb9cace1b918a@maemail.eu>qtq(UToU tq(UReply-ToUtq(U Envelope-toUHorvathtq(U ImportanceUNormaltq(UList-IdU81tq(UList-UnsubscribeUo, tq(USenderUtq(U X-PriorityU 3 (Normal)tqeU_payloadq]q ((hoq!}q"(h]q#(U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq$ahTĖTudod hogy m√°jprobl√©m√°id vannak, √©s szeretn√©d kezelni? Szeretn√©l megszabadulni ezektol a kellemetlen t√ľnetektol? Haszn√°ld fel ezt a forradalmi m√≥dszer, amely a kezedben van Kattintsd ide,hogy megl√°sd ezt a m√≥dszert ==> http://click.maemail.eu/index.php?id=5038255&a=203042&b=1548&c=81 Unsubscribe: http://click.maemail.eu/index.php?o=2&a=203042&b=1548&c=81 U_charsetq%NUepilogueq&NU _default_typeq'U text/plainq(U _unixfromq)NUdefectsq*]U __version__q+(KKKtq,Upreambleq-Nub(hoq.}q/(h]q0(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq1ahT@

Tudod hogy májproblémáid vannak, és szeretnéd kezelni?

Szeretn√©l megszabadulni ezektol a kellemetlen t√ľnetektol?

Használd fel ezt a forradalmi módszer, amely a kezedben van

Kattintsd ide,hogy meglásd ezt a módszert


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsubscribe

h%Nh&Nh'h(h)Nh*]h+h,h-Nubeh%Nh&Uh'h(h)UFFrom Horvath-kosar=list.dimnet.hu@maemail.eu Wed Nov 5 18:41:15 2014h*]h+h,h-Nub.