(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU-tq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id BE04C114C479; Sat, 22 Nov 2014 02:19:58 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UAuthentication-ResultsTBdimnet.hu (amavisd-new); dkim=neutral reason="invalid (public key: OpenSSL error: bad base64 decode)" header.d=motingemail.info; domainkeys=neutral reason="invalid (public key: OpenSSL error: bad base64 decode)" header.from=Csaba@motingemail.info header.sender=bounce-203042@motingemail.info header.d=motingemail.infotq (UReceivedUúfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id sLJSqsnBq_nh; Sat, 22 Nov 2014 02:19:58 +0100 (CET)tq (UReceivedUłfrom mail.motingemail.info (mail.motingemail.info [193.109.69.80]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 66BB6114C408 for ; Sat, 22 Nov 2014 02:19:58 +0100 (CET)tq (UDKIM-SignatureTĘv=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=motingemail.info; h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Subject:Message-ID:To:Reply-To:List-Id:List-Unsubscribe:Sender; i=bounce-203042@motingemail.info; bh=4kXPPCYojonWAF5uGg5fBVJIdFE=; b=kCDdmfpJdKTvxm7zQzj3QgQD9IXGTdH+efC7bq4wS9hEF3vn9pm3I5V4dIG0AYhMewlD2syf4QLC B39os1dryV9/KMC+yt5xGCG0JnlKRZtgBZ9k85KOCoEGSlfRRgOIVGZmQORsiXYd80fr6NE9byO9 kwWJ4aEU/nJ01zqapb4=tq(UDomainKey-SignatureUūa=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=motingemail.info; b=Lq7B3Gw2/yCNkbiKFmwGmVMRCNqbyJ6wxRT0FhT9msV2RrDPL0vCRCI7R0RmN+j43h027aOH3Wqg X3pMlYU+aNVuAWTQkWooRE2ozwhU+PzMS6araHbv3+YSZ64uAD9Hey9ZkBoT8EqDD9y4z/IIV5+8 bQ3vgTe9H6P5dXPKh3U=;tq(U Mime-VersionU1.0tq(U Content-TypeU@multipart/alternative; boundary=5051e4e3cc2e8b70f5cdb9cace1b918atq(UDateUFri, 21 Nov 2014 19:19:34 -0500tq(UFromU"Gabriella tq(USubjectUp=?utf-8?B?U3plcmV0bmUgTWVnc3phYmFkdWxuaSBBIFB1ZmZhZMOhcyDDiXMgTmVow6l6IEVtw6lzenTDqXNpIFByb2JsZW3DoWt0w7NsID8=?=tq(U Message-IDU3<5051e4e3cc2e8b70f5cdb9cace1b918a@motingemail.info>qtq(UToU tq(UReply-ToU tq(U Envelope-toUCsabatq(U ImportanceUNormaltq(UList-IdU81tq(UList-UnsubscribeU{, tq(USenderU tq(U X-PriorityU 3 (Normal)tqeU_payloadq]q ((hoq!}q"(h]q#(U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq$ahTĘTudod hogy m√°jprobl√©m√°id vannak, √©s szeretn√©d kezelni? Szeretn√©l megszabadulni ezektol a kellemetlen t√ľnetektol? Haszn√°ld fel ezt a forradalmi m√≥dszer, amely a kezedben van Kattintsd ide,hogy megl√°sd ezt a m√≥dszert ==> http://click.motingemail.info/index.php?id=5932388&a=203042&b=2238&c=81 Unsubscribe: http://click.motingemail.info/index.php?o=2&a=203042&b=2238&c=81 U_charsetq%NUepilogueq&NU _default_typeq'U text/plainq(U _unixfromq)NUdefectsq*]U __version__q+(KKKtq,Upreambleq-Nub(hoq.}q/(h]q0(U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq1ahTR

Tudod hogy májproblémáid vannak, és szeretnéd kezelni?

Szeretn√©l megszabadulni ezektol a kellemetlen t√ľnetektol?

Használd fel ezt a forradalmi módszer, amely a kezedben van

Kattintsd ide,hogy meglásd ezt a módszert


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsubscribe

h%Nh&Nh'h(h)Nh*]h+h,h-Nubeh%Nh&Uh'h(h)UJFrom Csaba-kosar=list.dimnet.hu@motingemail.info Sat Nov 22 02:19:58 2014h*]h+h,h-Nub.