(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU%tq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id AC35E114C545; Sun, 23 Nov 2014 20:07:40 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UReceivedUśfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id OAgRBG8VguM3; Sun, 23 Nov 2014 20:07:39 +0100 (CET)tq (UReceivedU˛from abilitical.us (venom-ii.abilitical.us [198.12.111.102]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 81E26114C53B for ; Sun, 23 Nov 2014 20:07:25 +0100 (CET)tq (UReceivedU’by abilitical.us id he8oog0001gm for ; Sun, 23 Nov 2014 10:34:02 -0800 (envelope-from )tq (U MIME-VersionU1.0tq(UFromU="HealthierChoicesToday" tq(UToUtq(USubjectUjRE: kosar@list.dimnet.hu - How Kidney Beans Work (Explained in article) - Issue#49768 on November 23, 2014tq(U Content-TypeUtext/html; charset="us-ascii"tq(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq(U Message-IDU.<0.0.0.C.1D0074C0E141738.48C717@abilitical.us>qtq(UDateUSun, 23 Nov 2014 11:12:08 -0800tqeU_payloadqTX Never Diet Again

Never Diet Again<= /a>

3D"Eat 3D"Never=
3D"See 3D"Continue"

=C2=A0

See why millions are praising this as the "Holy Grail" = of weight loss...

Contin= ueTo u= nsubscribe click here.

- ******************************* All described in this letter is represented as an ad. SIMPLE-1NF0 P0.B0X./4120 N.49824 ------------ P0RT1AND_0REG0N 97208 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - Stop receiving these messages: http://abilitical.us/Z0goa6ekLtgAOPbdSqO6HDVmGEcXfCuGm5iwD+5U964x91f7dVpileOLMxuXSTGTputcQGWo2Ja2OvnMp04jvrQu3SHt9W7OLyvbhvAU1EYkBtGwsZRm4OPuY3QXKcm09csAFhW1sH0+ehhROJl4 -- =85ce ryby i zwierz=C4=99ta. S=C4=85 plemiona tak dzikie, =C5=BCe po=C5=BCeraj=C4= =85 nietylko swoich nieprzyjacio=C5=82, ale nawet w=C5=82asne dzieci. Ludzie ci s=C4=85 tak ogr= aniczeni, =C5=BCe j=C4=99zyk ich posiada zaledwie kilkaset wyraz=C3=B3w, =C5=BCe wi= =C4=99c=C3=A9j ni=C5=BC do stu doliczy=C4=87 nie mog=C4=85, =C5=BCe wreszcie zupe=C5=82nie nie zdaj=C4=85 = si=C4=99 by=C4=87 zdolni do przyj=C4=99cia europejski=C3=A9j cywilizacji. Smutna te=C5=BC jest dola tyc= h niedo=C5=82=C4=99=C5=BCnych i nieszcz=C4=99=C5=9Bliwych lud=C3=B3w. W dniu w kt=C3=B3rym ujrzeli pierwszy sztandar europejski na swoich wybrze=C5=BCach, rozpocz=C4=99=C5=82a si=C4=99 ich zag=C5=82ada. Od chwili = zetkni=C4=99cia si=C4=99 z ludami ucywilizowanemi stracili wolno=C5=9B=C4=87, lub zostali wyparci w = g=C5=82=C4=85b swoich wysp, w najdziksze okolice kraju. Liczba tych dzikich zmniejsza si=C4=99 corocznie w przera=C5=BCaj=C4=85cy s= pos=C3=B3b, wkr=C3=B3tce znikn=C4=85 oni z ziemi kt=C3=B3r=C3=A9j uprawia=C4=87 nie umi= eli, i dzi=C5=9B, bez przesady powiedzie=C4=87 mo=C5=BCna, =C5=BCe ju=C5=BC nawet godziny ich ist= nienia s=C4=85 policzone. Streszczaj=C4=85c to com wy=C5=82o=C5=BCy=C5=82 dotychczas, wypada: =C5=BCe= naprz=C3=B3d odkrycia i wynalazki zabezpieczaj=C4=85 =C5=BCycie spo=C5=82ecze=C5=84stw, powi=C4= =99kszaj=C4=85 ich wygody, pot=C4=99guj=C4=85 zr=C4=99czno=C5=9B=C4=87, si=C5=82y fizyczne, zmys=C5=82= y i rozum jednostek, oszcz=C4=99dzaj=C4=85 czas i pieni=C4=85dze. Dowiedzieli=C5=9Bmy si=C4=99 p= owt=C3=B3re, =C5=BCe liczba wynalazk=C3=B3w w ka=C5=BCdym wieku a jak obecnie to nawet w ka=C5=BCdym ro= ku, powi=C4=99ksza si=C4=99 w zadziwiaj=C4=85cy spos=C3=B3b, przez co ludy ucyw= ilizowane, doskonal=C4=85 si=C4=99 nadzwyczaj szybko. Potrzecie wreszcie, przekonali= =C5=9Bmy si=C4=99, =C5=BCe ludy dzikie, niezdolne do przyj=C4=99cia cywilizacji, nie= zdolne do zrozumienia i korzystania z odkr U_charsetqNUepilogueqNU _default_typeqU text/plainqU _unixfromqUBFrom HealthierChoicesToday@abilitical.us Sun Nov 23 20:07:40 2014Udefectsq]U __version__q(KKKtqUpreambleq Nub.