(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id CFEC2114C3A5; Fri, 6 Mar 2015 02:41:36 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UReceivedUœfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id k-WAPCxik4Db; Fri, 6 Mar 2015 02:41:24 +0100 (CET)tq (UReceivedU¤from [42.119.167.85] (unknown [42.119.167.85]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 7AA28114C4DF for ; Fri, 6 Mar 2015 02:41:09 +0100 (CET)tq (U Message-IDU<54F96886.5040506@cloud3.nl>q tq(UDateUFri, 06 Mar 2015 14:42:46 +0600tq(UFromUtq(U User-AgentUNMozilla/5.0 (Windows NT 5.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20110929 Thunderbird/7.0.1tq(U MIME-VersionU1.0tq(UToUtq(USubjectU Dobar dantq(U Content-TypeUGmultipart/alternative; boundary="------------070002060304000208020606"tqeU_payloadq]q((hoq}q(h]q((U Content-TypeU-text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowedtq(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletqehTkDobar dan! Međunarodna konzultantska tvrtka traži vanjskog suradnika u = Hrvatskoj za dugoročni rad s dobrim izgledima. Kratko O nama: Tvrtka pruža konzultantske usluge o organizaicji poslova u EU, = ulaganju u biznis i o kupovini profitabilne nekretnine. U vezi s proširenjem poslova na područje Hrvatske, mi = tražimo nekoliko pouzdanih osoba za poziciju regionalnih = predstavnika. Njihov zadatak će biti pratiti provedbu transakcije, pružati = daljinsko upravljanje financijama naših klijenata, kao i monitoring tržišta nekretnina i traženje = zanimljivih objekata. Radni tjedan od pet dana, plaćanje od 2000 eura mjesečno plus = % od ugovorenih poslova. Tijekom probnog razdoblja, nudimo besplatnu edukaciju Ako ste zainteresirani, molimo Vas da nam pošaljete, sljedeće = podatke na e-mail=20 hamlin@workincroatia.com :=20 1. Puno ime. 2. Telefonski broj (međunarodni format). 3. Regija boravka. Naši će Vas rukovoditelji nazvati ili poslati dodatne = informacije e-mailom. Srdačan pozdrav, Kadrovska služba.U_charsetqNUepilogueqNU _default_typeqU text/plainq U _unixfromq!NUdefectsq"]U __version__q#(KKKtq$Upreambleq%Nub(hoq&}q'(h]q(((U Content-TypeUtext/html; charset="ISO-8859-1"tq)(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq*ehT} Dobar dan!

Međunarodna konzultantska tvrtka traži vanjskog suradnika u = Hrvatskoj za dugoročni rad s dobrim izgledima.

Kratko O nama:
Tvrtka pruža konzultantske usluge o organizaicji poslova u EU, = ulaganju u biznis i o kupovini profitabilne nekretnine.

U vezi s proširenjem poslova na područje Hrvatske, mi = tražimo nekoliko pouzdanih osoba za poziciju regionalnih = predstavnika.
Njihov zadatak će biti pratiti provedbu transakcije, pružati = daljinsko upravljanje financijama naših klijenata,
kao i monitoring tržišta nekretnina i traženje = zanimljivih objekata.

Radni tjedan od pet dana, plaćanje od 2000 eura mjesečno plus = % od ugovorenih poslova. Tijekom probnog razdoblja,
nudimo besplatnu edukaciju

Ako ste zainteresirani, molimo Vas da nam pošaljete, sljedeće = podatke na e-mail hamlin@workincroatia.com :

1. Puno ime.
2. Telefonski broj (međunarodni format).
3. Regija boravka.

Naši će Vas rukovoditelji nazvati ili poslati dodatne = informacije e-mailom.

Srdačan pozdrav,
Kadrovska služba. hNhNhh h!Nh"]h#h$h%NubehNhU hh h!U0From support@cloud3.nl Fri Mar 6 02:41:36 2015h"]h#h$h%U,This is a multi-part message in MIME format.ub.