(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 5DF79114C46E; Fri, 6 Mar 2015 13:22:22 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UReceivedUœfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id Xyy3pobAV_J5; Fri, 6 Mar 2015 13:22:10 +0100 (CET)tq (UReceivedUŃfrom slip139-92-19-69.lon.uk.prserv.net (slip139-92-19-69.lon.uk.prserv.net [139.92.19.69]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id C188C114C4D0 for ; Fri, 6 Mar 2015 13:21:49 +0100 (CET)tq (UFromUtq (UToUtq(USubjectUBoktq(UDateU6 Mar 2015 11:12:33 -0100tq(U Message-IDU,<005101d05808$05f39acc$d280ed81$@etc.org.tw>qtq(U MIME-VersionU1.0tq(U Content-TypeULmultipart/alternative; boundary="----=_NextPart_000_004E_01D05808.05EF9BBA"tq(UX-MailerUMicrosoft Outlook 14.0tq(U Thread-IndexU Acngwq2fru598sd8ngwq2fru598sd8==tq(UContent-LanguageUentqeU_payloadq]q((hoq}q(h]q((U Content-TypeU!text/plain; charset="iso-8859-1"tq(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletqehTlDobar dan! Međunarodna konzultantska tvrtka traži vanjskog suradnika u = Hrvatskoj za dugoročni rad s dobrim izgledima. Kratko O nama: Tvrtka pruža konzultantske usluge o organizaicji poslova u EU, = ulaganju u biznis i o kupovini profitabilne nekretnine. U vezi s proširenjem poslova na područje Hrvatske, mi = tražimo nekoliko pouzdanih osoba za poziciju regionalnih = predstavnika. Njihov zadatak će biti pratiti provedbu transakcije, pružati = daljinsko upravljanje financijama naših klijenata, kao i monitoring tržišta nekretnina i traženje = zanimljivih objekata. Radni tjedan od pet dana, plaćanje od 2000 eura mjesečno plus = % od ugovorenih poslova. Tijekom probnog razdoblja, nudimo besplatnu edukaciju Ako ste zainteresirani, molimo Vas da nam pošaljete, sljedeće = podatke na e-mail=20 everard@workincroatia.com :=20 1. Puno ime. 2. Telefonski broj (međunarodni format). 3. Regija boravka. Naši će Vas rukovoditelji nazvati ili poslati dodatne = informacije e-mailom. Srdačan pozdrav, Kadrovska služba.U_charsetqNUepilogueq NU _default_typeq!U text/plainq"U _unixfromq#NUdefectsq$]U __version__q%(KKKtq&Upreambleq'Nub(hoq(}q)(h]q*((U Content-TypeU text/html; charset="iso-8859-1"tq+(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq,ehT

Dobar = dan!

Međunarodna konzultantska tvrtka traži vanjskog suradnika u = Hrvatskoj za dugoročni rad s dobrim izgledima.

Kratko O nama:
Tvrtka pruža konzultantske usluge o organizaicji poslova u EU, = ulaganju u biznis i o kupovini profitabilne nekretnine.

U vezi s proširenjem poslova na područje Hrvatske, mi = tražimo nekoliko pouzdanih osoba za poziciju regionalnih = predstavnika.
Njihov zadatak će biti pratiti provedbu transakcije, pružati = daljinsko upravljanje financijama naših klijenata,
kao i monitoring tržišta nekretnina i traženje = zanimljivih objekata.

Radni tjedan od pet dana, plaćanje od 2000 eura mjesečno plus = % od ugovorenih poslova. Tijekom probnog razdoblja,
nudimo besplatnu edukaciju

Ako ste zainteresirani, molimo Vas da nam pošaljete, sljedeće = podatke na e-mail everard@workincroatia.com :

1. Puno ime.
2. Telefonski broj (međunarodni format).
3. Regija boravka.

Naši će Vas rukovoditelji nazvati ili poslati dodatne = informacije e-mailom.

Srdačan pozdrav,
Kadrovska služba.

hNh Nh!h"h#Nh$]h%h&h'NubehNh U h!h"h#U0From vkenny@etc.org.tw Fri Mar 6 13:22:22 2015h$]h%h&h'U-This is a multi-part message in MIME format. ub.