(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU}from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id EC446B0BFB; Thu, 24 Sep 2015 09:24:00 +0200 (CEST)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UReceivedUĚfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id ETMCg6yVt3oc; Thu, 24 Sep 2015 09:23:55 +0200 (CEST)tq (UReceivedT#from rs000368.fastrootserver.de (rs000368.fastrootserver.de [89.163.209.115]) (using TLSv1 with cipher DHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits)) (No client certificate requested) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTPS id 45839B0EDA for ; Thu, 24 Sep 2015 09:23:48 +0200 (CEST)tq (UReceivedU√from localhost ([::1]:42515 helo=ronesansweb.com) by rs000368.fastrootserver.de with esmtpa (Exim 4.85) (envelope-from ) id 1Zf0uX-002nha-TP; Thu, 24 Sep 2015 10:25:45 +0300tq (U MIME-VersionU1.0tq(U Content-TypeUEmultipart/alternative; boundary="=_6f0d7f44daefd7faf56d952c031f4042"tq(UDateUThu, 24 Sep 2015 10:25:44 +0300tq(UFromU@=?UTF-8?Q?webmail_friss=C3=ADt=C3=A9s_2015?= tq(UToUundisclosed-recipients:;tq(USubjectU6webmail =?UTF-8?Q?friss=C3=ADt=C3=A9s=20=32=30=31=35?=tq(U Message-IDU2qtq(UX-SenderUinfo@pm.sc.gov.brtq(U User-AgentURoundcube Webmail/1.0.6tq(U X-AntiAbuseUMThis header was added to track abuse, please include it with any abuse reporttq(U X-AntiAbuseU-Primary Hostname - rs000368.fastrootserver.detq(U X-AntiAbuseU Original Domain - list.dimnet.hutq(U X-AntiAbuseU-Originator/Caller UID/GID - [47 12] / [47 12]tq(U X-AntiAbuseU$Sender Address Domain - pm.sc.gov.brtq(UX-Get-Message-Sender-ViaUkrs000368.fastrootserver.de: authenticated_id: ronesansweb/only user confirmed/virtual account not confirmedtqeU_payloadq]q((hoq }q!(h]q"((UContent-Transfer-EncodingU8bittq#(U Content-TypeUtext/plain; charset=UTF-8tq$ehUż Lej√°rt a fi√≥k. Meg kell azonnal vissza√°ll, vagy a fi√≥k z√°rva lesz !!! Kattintson: http://tonelliadvogados.com.br/c/public_html/webmail/webmail/index.php Eln√©z√©st k√©r√ľnk az okozott kellemetlens√©gek√©rt. K√∂sz√∂n√∂m, VevŇĎszolg√°lat U_charsetq%NUepilogueq&NU _default_typeq'U text/plainq(U _unixfromq)NUdefectsq*]U __version__q+(KKKtq,Upreambleq-Nub(hoq.}q/(h]q0((UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq1(U Content-TypeUtext/html; charset=UTF-8tq2ehTé

Lejárt a fiók<= /span>. Meg kell azonnal visszaáll, vagy a fiók zárva lesz !!!
Kattintson: http://tonelliadvo= gados.com.br/c/public_html/webmail/webmail/index.php


Elnézés= t kérünk az okozott kellemetlenségekért. Köszönöm,
Vev=C5=91szolgálat

 
h%Nh&Nh'h(h)Nh*]h+h,h-Nubeh%Nh&U h'h(h)U0From info@pm.sc.gov.br Thu Sep 24 09:24:00 2015h*]h+h,h-Nub.