(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU}from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 93C32B0B67; Thu, 22 Oct 2015 23:10:36 +0200 (CEST)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UReceivedUfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id lRb99qiHrSbC; Thu, 22 Oct 2015 23:10:34 +0200 (CEST)tq (UReceivedTfrom mail.adtectaiping.gov.my (mail.adtectaiping.gov.my [175.28.12.14]) (using TLSv1 with cipher ADH-AES256-SHA (256/256 bits)) (No client certificate requested) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTPS id 90350B0B7B for ; Thu, 22 Oct 2015 23:08:32 +0200 (CEST)tq (UReceivedUfrom localhost (localhost [127.0.0.1]) by mail.adtectaiping.gov.my (Postfix) with ESMTP id 482C3DA2CC5; Fri, 23 Oct 2015 04:23:39 +0800 (MYT)tq (UReceivedU½from mail.adtectaiping.gov.my ([127.0.0.1]) by localhost (mail.adtectaiping.gov.my [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10032) with ESMTP id fq6N6tbfjHKJ; Fri, 23 Oct 2015 04:23:38 +0800 (MYT)tq(UReceivedUfrom localhost (localhost [127.0.0.1]) by mail.adtectaiping.gov.my (Postfix) with ESMTP id 9752AD3DEF0; Fri, 23 Oct 2015 04:23:36 +0800 (MYT)tq(UX-Virus-ScannedU"amavisd-new at adtectaiping.gov.mytq(UReceivedU½from mail.adtectaiping.gov.my ([127.0.0.1]) by localhost (mail.adtectaiping.gov.my [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026) with ESMTP id VmU4o_Pn-kYv; Fri, 23 Oct 2015 04:23:35 +0800 (MYT)tq(UReceivedU¯from mail.adtectaiping.gov.my (mail.adtectaiping.gov.my [10.134.8.11]) by mail.adtectaiping.gov.my (Postfix) with ESMTP id 38A92DA26BE; Fri, 23 Oct 2015 04:23:32 +0800 (MYT)tq(UDateU%Fri, 23 Oct 2015 04:23:31 +0800 (MYT)tq(UFromU&Google tq(UReply-ToUA"patrick_pichette89@careceo.com" tq(U Message-IDUF<1119550353.1861566.1445545411592.JavaMail.zimbra@adtectaiping.gov.my>qtq(U In-Reply-ToUE<101005495.1861507.1445545361023.JavaMail.zimbra@adtectaiping.gov.my>tq(U ReferencesT/<548622860.1856972.1445539911328.JavaMail.zimbra@adtectaiping.gov.my> <589447501.1860995.1445544961341.JavaMail.zimbra@adtectaiping.gov.my> <572626633.1861054.1445545031020.JavaMail.zimbra@adtectaiping.gov.my> <733932644.1861165.1445545138578.JavaMail.zimbra@adtectaiping.gov.my> <118482831.1861192.1445545172796.JavaMail.zimbra@adtectaiping.gov.my> <280479462.1861335.1445545234377.JavaMail.zimbra@adtectaiping.gov.my> <660320429.1861449.1445545290891.JavaMail.zimbra@adtectaiping.gov.my> <101005495.1861507.1445545361023.JavaMail.zimbra@adtectaiping.gov.my>tq(USubjectUPowered By Googletq(U MIME-VersionU1.0tq(U Content-TypeUHmultipart/mixed; boundary="----=_Part_1861562_675041142.1445545411480"tq(UX-Originating-IPU[41.86.234.165]tq(UX-MailerU,Zimbra 8.5.0_GA_3050 (zclient/8.5.0_GA_3050)tq(U Thread-TopicUPowered By Googletq(U Thread-IndexTqzQ8NhgrfChknlcgn/v6s6Lh7ypeY5YUiETwaXEUUBC2GvOTaeuYCDWgHzE7ObodU5xzUUEbuwtdVomTueZZN1qhsOh3Sdeq3RcMV1Ap+a/Lv5XMlp6hv8Y+CedPvYrD36IrpxFSpeddONevJIoVRoqHK97MnJtEmgvFGx4selg00W4uiycRvUemI51kW8VSpR4BNn19+B6KQ8b53fKJX8iRjwlAomVtlj01mjpW4lRoexMVHhQrcXRkX5JgIn6Wtq eU_payloadq!]q"((hoq#}q$(h]q%(U Content-TypeUOmultipart/alternative; boundary="----=_Part_1861563_1708506933.1445545411480"tq&ah!]q'((hoq(}q)(h]q*((U Content-TypeUtext/plain; charset=utf-8tq+(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq,eh!Uó Dear Google User, You have been selected as a winner for using Google services. Find attached= email with more details. Congratulations, Matt Brittin. CEO Google UK. =C2=A92015 Google - Terms & Privacy U_charsetq-NUepilogueq.NU _default_typeq/U text/plainq0U _unixfromq1NUdefectsq2]U __version__q3(KKKtq4Upreambleq5Nub(hoq6}q7(h]q8((U Content-TypeUtext/html; charset=utf-8tq9(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq:eh!T

Dear Google User,

You have been selected as = a winner for using Google services. Find attached email with more details.<= br>

Congratulations,

= Matt Brittin.
CEO Google UK.

=C2=A92015 Goo= gle - Terms & Privacy<= /div>

<= /div>

<= /div>

<= /div>

<= /div>

<= /div>

<= /div>


h-Nh.Nh/h0h1Nh2]h3h4h5Nubeh-Nh.Uh/h0h1Nh2]h3h4h5Nub(hoq;}q<(h]q=((U Content-TypeU$image/jpeg; name="Google UK (3).jpg"tq>(UContent-DispositionU(attachment; filename="Google UK (3).jpg"tq?(UContent-Transfer-EncodingUbase64tq@eh!T