(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU¯from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by www.dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 35DE3382E286 for ; Fri, 4 Nov 2016 22:58:07 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at www.dimnet.hutq (UReceivedUĄfrom www.dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (www.dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id tZ4_xqhFiXVN for ; Fri, 4 Nov 2016 22:58:06 +0100 (CET)tq (UReceivedU¶from rivalries.coffeeadvance.com (unknown [199.116.119.117]) by www.dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 8A9F7382E283 for ; Fri, 4 Nov 2016 22:58:02 +0100 (CET)tq (UDateUFri, 04 Nov 2016 18:06:20 -0400tq (UFromU/Defibrillator tq(UToUtq(USubjectUKeep a defibrillator handytq(U MIME-VersionU1.0tq(UContent-transfer-encodingU8bittq(U Content-typeUtext/html; charset=UTF-8tq(UList-UnsubscribeU¸, tq(U Message-IdU+<20161104215807.35DE3382E286@www.dimnet.hu>qtqeU_payloadqT~(
Find great options on defibrillators. Begin your search here.
Turn images on to view
Search AdsPreferences

PO Box 17598 #52785

Baltimore, MD 21297

In order to be excluded from future mailings, please click here

U_charsetqNUepilogueqNU _default_typeqU text/plainqU _unixfromqU9From Galician@coffeeadvance.com Fri Nov 4 22:58:07 2016Udefectsq]U __version__q(KKKtqUpreambleq Nub.