(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedUfrom dimnet (localhost [127.0.0.1]) by www.dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 4F71C382F10D for ; Sun, 6 Nov 2016 17:32:54 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at www.dimnet.hutq (UReceivedUÀfrom www.dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (www.dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id NhTmHzszNVx8 for ; Sun, 6 Nov 2016 17:32:53 +0100 (CET)tq (UReceivedUºfrom depolymerizing.coffeeviewer.com (unknown [199.116.119.102]) by www.dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 705A3382F108 for ; Sun, 6 Nov 2016 17:32:48 +0100 (CET)tq (UDateUSun, 06 Nov 2016 11:41:13 -0500tq (UFromU-Razor Coupons tq(UToUtq(USubjectUShave prices with these couponstq(U MIME-VersionU1.0tq(UContent-transfer-encodingU8bittq(U Content-typeUtext/html; charset=UTF-8tq(UList-UnsubscribeU, tq(U Message-IdU+<20161106163254.4F71C382F10D@www.dimnet.hu>qtqeU_payloadqT
Find coupons on shaving products for your skin
Razor Coupons

Search for more infoPreferences

PO Box 17598 #52785

Baltimore, MD 21297

In order to be excluded from future mailings, please click here

U_charsetqNUepilogueqNU _default_typeqU text/plainqU _unixfromqU7From commies@coffeeviewer.com Sun Nov 6 17:32:54 2016Udefectsq]U __version__q(KKKtqUpreambleq Nub.