(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU‚from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by www.dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 85117382E745; Tue, 14 Feb 2017 00:03:44 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at www.dimnet.hutq (UReceivedU¤from www.dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (www.dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id qX1pEA2koHDl; Tue, 14 Feb 2017 00:03:43 +0100 (CET)tq (UReceivedTfrom mail.hazlehurst.k12.ms.us (mail.hazlehurst.k12.ms.us [216.170.72.164]) (using TLSv1 with cipher AES128-SHA (128/128 bits)) (No client certificate requested) by www.dimnet.hu (Postfix) with ESMTPS id 932D4382E744; Tue, 14 Feb 2017 00:03:35 +0100 (CET)tq (UReceivedU›from EXCHANGE.HCSD.LOCAL ([fe80::5861:7649:2b34:eb22]) by EXCHANGE.HCSD.LOCAL ([fe80::5861:7649:2b34:eb22%10]) with mapi; Mon, 13 Feb 2017 17:03:20 -0600tq (UFromU+Felicia Major tq(UDateUMon, 13 Feb 2017 17:03:18 -0600tq(USubjectU-=?windows-1250?Q?Gratul=E1lok_Gy=F5ztes.!!!?=tq(U Thread-TopicU-=?windows-1250?Q?Gratul=E1lok_Gy=F5ztes.!!!?=tq(U Thread-IndexU AQHShk1dP2VU6zvAsEq2TFBaNL5zZQ==tq(U Message-IDUB<0A0AF53F71F5DB469FCB8BAC07E273F0096FE7A8FCBA@EXCHANGE.HCSD.LOCAL>qtq(UAccept-LanguageUen-UStq(UContent-LanguageUen-UStq(UX-MS-Has-AttachUtq(UX-MS-TNEF-CorrelatorUtq(UacceptlanguageUen-UStq(U Content-TypeU`multipart/alternative; boundary="_000_0A0AF53F71F5DB469FCB8BAC07E273F0096FE7A8FCBAEXCHANGEHCS_"tq(U MIME-VersionU1.0tqeU_payloadq]q((hoq}q(h]q ((U Content-TypeU"text/plain; charset="windows-1250"tq!(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq"ehT Gratul=E1lok Gy=F5ztes.!!! A te E-mail c=EDm nemr=E9g nyerte =80 150,000.00 (sz=E1z=F6tven ezer eur=F3= ) ban Uplift Nemzetk=F6zi J=F3t=E9konys=E1gi lott=F3 programot. Hivatkoz=E1= si sz=E1ma: Sp / 229 / 0-01 / 07 / 5-02 / ES. Szerencs=E9s No: 9/11/13/24/4= 0. Tov=E1bbi inform=E1ci=F3 =E9s t=E1mogat=E1s =E9rintkez=E9s a lenti. CAPITAL CLAIM AGENCY Mr. John Carlos. Email: infoassets@aol.com Tel: +34-672-853-656 ( Besz=E9lj csak angol ). Vel az =D6n teljes nev=E9t, c=EDm=E9t, =E9letkor, foglalkoz=E1s, telefonsz= =E1mok K=FCldje el V=E1lasz az e-mailre: infoassets@aol.com Megjegyz=E9s: Ez egy nemzetk=F6zi lott=F3 programot. Ezt az =FCzenetet auto= matikusan ford=EDtotta angolr=F3l magyarra. Gratul=E1ci=F3! U_charsetq#NUepilogueq$NU _default_typeq%U text/plainq&U _unixfromq'NUdefectsq(]U __version__q)(KKKtq*Upreambleq+Nub(hoq,}q-(h]q.((U Content-TypeU!text/html; charset="windows-1250"tq/(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq0ehT´
&= nbsp;

Gratul=E1lok Gy=F5ztes.!!!

 

A te E-mail c=EDm nemr=E9g nyerte =80 150,000.00 (sz=E1z=F6tven ezer eur= =F3) ban Uplift Nemzetk=F6zi J=F3t=E9konys=E1gi lott=F3 programot. Hivatkoz= =E1si sz=E1ma: Sp / 229 / 0-01 / 07 / 5-02 / ES. Szerencs=E9s No: 9/11/13/2= 4/40.

 

Tov=E1bbi inform=E1ci=F3 =E9s t=E1mogat=E1s  =E9rintkez=E9s a lenti= .

 

CAPITAL CLAIM AGENCY
Mr. John Carlos.
Email: infoassets@aol.com
Tel: +34-672-853-656 ( Besz=E9lj csak angol ).

 

Vel az =D6n teljes nev=E9t, c=EDm=E9t, =E9letkor, foglalkoz=E1s, telefon= sz=E1mok

 

K=FCldje el V=E1lasz az e-mailre: = infoassets@aol.com

 

Megjegyz=E9s: Ez egy nemzetk=F6zi lott=F3 programot. Ezt az =FCzenetet a= utomatikusan  ford=EDtotta angolr=F3l magyarra.

 

Gratul=E1ci=F3!

h#Nh$Nh%h&h'Nh(]h)h*h+Nubeh#Nh$Uh%h&h'U:From fmajor@hazlehurst.k12.ms.us Tue Feb 14 00:03:44 2017h(]h)h*h+Nub.