(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU‚from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by www.dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 4BF33382DE2A; Wed, 15 Feb 2017 00:03:35 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at www.dimnet.hutq (UReceivedU¤from www.dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (www.dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id gPytQPFSGxnV; Wed, 15 Feb 2017 00:03:34 +0100 (CET)tq (UReceivedTfrom mail.hazlehurst.k12.ms.us (mail.hazlehurst.k12.ms.us [216.170.72.164]) (using TLSv1 with cipher AES128-SHA (128/128 bits)) (No client certificate requested) by www.dimnet.hu (Postfix) with ESMTPS id ECBA3382DE29; Wed, 15 Feb 2017 00:03:22 +0100 (CET)tq (UReceivedU›from EXCHANGE.HCSD.LOCAL ([fe80::5861:7649:2b34:eb22]) by EXCHANGE.HCSD.LOCAL ([fe80::5861:7649:2b34:eb22%10]) with mapi; Tue, 14 Feb 2017 17:03:17 -0600tq (UFromU+Felicia Major tq(UDateUTue, 14 Feb 2017 17:03:14 -0600tq(USubjectU-=?windows-1250?Q?Gratul=E1lok_Gy=F5ztes.!!!?=tq(U Thread-TopicU-=?windows-1250?Q?Gratul=E1lok_Gy=F5ztes.!!!?=tq(U Thread-IndexU AQHShxaFSjtSdnI0CUmFe5HcL4u1/Q==tq(U Message-IDUB<0A0AF53F71F5DB469FCB8BAC07E273F0096FE7A8FDDD@EXCHANGE.HCSD.LOCAL>qtq(UAccept-LanguageUen-UStq(UContent-LanguageUen-UStq(UX-MS-Has-AttachUtq(UX-MS-TNEF-CorrelatorUtq(UacceptlanguageUen-UStq(U Content-TypeU`multipart/alternative; boundary="_000_0A0AF53F71F5DB469FCB8BAC07E273F0096FE7A8FDDDEXCHANGEHCS_"tq(U MIME-VersionU1.0tqeU_payloadq]q((hoq}q(h]q ((U Content-TypeU"text/plain; charset="windows-1250"tq!(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq"ehT  Gratul=E1lok Gy=F5ztes.!!! A te E-mail c=EDm nemr=E9g nyerte =80 150,000.00 (sz=E1z=F6tven ezer eur=F3= ) ban Uplift Nemzetk=F6zi J=F3t=E9konys=E1gi lott=F3 programot. Hivatkoz=E1= si sz=E1ma: Sp / 229 / 0-01 / 07 / 5-02 / ES. Szerencs=E9s No: 9/11/13/24/4= 0. Tov=E1bbi inform=E1ci=F3 =E9s t=E1mogat=E1s =E9rintkez=E9s a lenti. CAPITAL CLAIM AGENCY Mr. John Carlos. Email: infoassets@aol.com Tel: +34-672-853-656 ( Besz=E9lj csak angol ) Vel az =D6n teljes nev=E9t, c=EDm=E9t, =E9letkor, foglalkoz=E1s, telefonsz= =E1mok K=FCldje el V=E1lasz az e-mailre: infoassets@aol.com Megjegyz=E9s: Ez egy nemzetk=F6zi lott=F3 programot. Ezt az =FCzenetet auto= matikusan ford=EDtotta angolr=F3l magyarra. Gratul=E1lok!!! U_charsetq#NUepilogueq$NU _default_typeq%U text/plainq&U _unixfromq'NUdefectsq(]U __version__q)(KKKtq*Upreambleq+Nub(hoq,}q-(h]q.((U Content-TypeU!text/html; charset="windows-1250"tq/(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq0ehT´
&= nbsp;
Gratul= =E1lok Gy=F5ztes.!!!
&= nbsp;
A te E-m= ail c=EDm nemr=E9g nyerte =80 150,000.00 (sz=E1z=F6tven ezer eur=F3) ban Up= lift Nemzetk=F6zi J=F3t=E9konys=E1gi lott=F3 programot. Hivatkoz=E1si sz=E1= ma: Sp / 229 / 0-01 / 07 / 5-02 / ES. Szerencs=E9s No: 9/11/13/24/40.
&= nbsp;
Tov=E1bb= i inform=E1ci=F3 =E9s t=E1mogat=E1s  =E9rintkez=E9s a lenti.
&= nbsp;
CAPITAL = CLAIM AGENCY
Mr. John Carlos.
Email: infoassets@aol.com
Tel: +34-672-853-656 ( Besz=E9lj csak angol )
&= nbsp;
Vel az = =D6n teljes nev=E9t, c=EDm=E9t, =E9letkor, foglalkoz=E1s, telefonsz=E1mok
&= nbsp;
K=FCldje= el V=E1lasz az e-mailre: infoassets@aol.com=
&= nbsp;
Megjegyz= =E9s: Ez egy nemzetk=F6zi lott=F3 programot. Ezt az =FCzenetet automatikusa= n  ford=EDtotta angolr=F3l magyarra.
&= nbsp;
Gratul= =E1lok!!!
h#Nh$Nh%h&h'Nh(]h)h*h+Nubeh#Nh$Uh%h&h'U:From fmajor@hazlehurst.k12.ms.us Wed Feb 15 00:03:35 2017h(]h)h*h+Nub.