(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedUāfrom dimnet (localhost [127.0.0.1]) by www.dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 2D7DE382E4F4; Wed, 1 Mar 2017 10:04:59 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at www.dimnet.hutq (UReceivedU§from www.dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (www.dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id AauC5EIDrl2p; Wed, 1 Mar 2017 10:04:58 +0100 (CET)tq (UReceivedTfrom vij.vijayelegantdesign.com (unknown [50.116.75.42]) (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)) (No client certificate requested) by www.dimnet.hu (Postfix) with ESMTPS id 80C21382E4F3; Wed, 1 Mar 2017 10:04:53 +0100 (CET)tq (UReceivedU from [127.0.0.1] (port=54895 helo=50.116.75.42) by vij.vijayelegantdesign.com with esmtpa (Exim 4.87) (envelope-from ) id 1cj03u-0008UT-8d; Wed, 01 Mar 2017 02:56:42 -0600tq (U MIME-VersionU1.0tq(U Content-TypeUEmultipart/alternative; boundary="=_fd7221f6c71e8ef545d8e713df9ce6b9"tq(UDateUWed, 01 Mar 2017 02:56:37 -0600tq(UFromU%MKB Bank tq(UToUmagyarlajos.a@freemail.hutq(USubjectU Your message is available onlinetq(U Message-IDU9<5890c7e913de6dba59ad83c98f2c91c8@vijayelegantdesign.com>qtq(UX-SenderUalert_notifications@mkb.hutq(U User-AgentURoundcube Webmail/1.1.7tq(U X-AntiAbuseUMThis header was added to track abuse, please include it with any abuse reporttq(U X-AntiAbuseU-Primary Hostname - vij.vijayelegantdesign.comtq(U X-AntiAbuseU Original Domain - list.dimnet.hutq(U X-AntiAbuseU-Originator/Caller UID/GID - [47 12] / [47 12]tq(U X-AntiAbuseUSender Address Domain - mkb.hutq(UX-Get-Message-Sender-ViaULvij.vijayelegantdesign.com: authenticated_id: elegant@vijayelegantdesign.comtq(UX-Authenticated-SenderU:vij.vijayelegantdesign.com: elegant@vijayelegantdesign.comtq(UX-SourceUtq(U X-Source-ArgsUtq (U X-Source-DirUtq!eU_payloadq"]q#((hoq$}q%(h]q&((UContent-Transfer-EncodingU7bittq'(U Content-TypeUtext/plain; charset=US-ASCIItq(eh"T" NEW MESSAGE AVAILABLE Hi Valued Customer, You have received a new message form MKB Bank. VIEW MESSAGE [1] Thank you for using MKB --- Best Regards, MKB Bank Zrt (c) 2017 MKB Bank Zrt. All right reserved Links: ------ [1] http://rakhmansukareja.co.id/zpo/1/login.htmU_charsetq)NUepilogueq*NU _default_typeq+U text/plainq,U _unixfromq-NUdefectsq.]U __version__q/(KKKtq0Upreambleq1Nub(hoq2}q3(h]q4((UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq5(U Content-TypeUtext/html; charset=UTF-8tq6eh"TÁ

 

3D""
NEW MESS= AGE AVAILABLE  3D""Hi Valued Customer, <= /span>

You have received a new message form MKB = Bank. 

VIEW MESSAGE


Thank you for using= MKB


---

Best Regards,
MKB Bank Zrt

 = ;© 2017 MKB Bank Zrt. All right r= eserved 

 

 

 

h)Nh*Nh+h,h-Nh.]h/h0h1Nubeh)Nh*Uh+h,h-U9From alert_notifications@mkb.hu Wed Mar 1 10:04:59 2017h.]h/h0h1Nub.