(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathUtq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedUāfrom dimnet (localhost [127.0.0.1]) by www.dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id BDCBF3835E41; Sat, 25 Mar 2017 11:14:45 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at www.dimnet.hutq (UReceivedU§from www.dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (www.dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id I9ZM9JKnJ07d; Sat, 25 Mar 2017 11:14:45 +0100 (CET)tq (UReceivedUˇfrom vij.vijayfashion.com (unknown [192.232.234.75]) (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)) (No client certificate requested) by www.dimnet.hu (Postfix) with ESMTPS id EBDDC3835E3F; Sat, 25 Mar 2017 11:14:42 +0100 (CET)tq (UReceivedU…from [127.0.0.1] (port=37204 helo=192.232.234.75) by vij.vijayfashion.com with esmtpa (Exim 4.88) (envelope-from ) id 1criWy-0000dZ-De; Sat, 25 Mar 2017 05:02:44 -0500tq (U MIME-VersionU1.0tq(U Content-TypeUEmultipart/alternative; boundary="=_fadc50721b5684dacbe72bc9c68685c6"tq(UDateUSat, 25 Mar 2017 06:02:41 -0400tq(UFromU(OTP Bank tq(UToUmagyarlajos.a@freemail.hutq(USubjectU+=?UTF-8?Q?t=C3=B6r=C3=B6lve_=C3=BCgyletek?=tq(U Message-IDU-<64c3bbc84f513cb884b582c2b178542b@otpbank.hu>qtq(UX-SenderUalertnotifications@otpbank.hutq(U User-AgentURoundcube Webmail/1.2.3tq(U X-AntiAbuseUMThis header was added to track abuse, please include it with any abuse reporttq(U X-AntiAbuseU'Primary Hostname - vij.vijayfashion.comtq(U X-AntiAbuseU Original Domain - list.dimnet.hutq(U X-AntiAbuseU-Originator/Caller UID/GID - [47 12] / [47 12]tq(U X-AntiAbuseU"Sender Address Domain - otpbank.hutq(UX-Get-Message-Sender-ViaU


= Kedves Ügyfelünk!

Az Ön által 2017= =2E03.25 11:21:40-kor megadott és késobbi végrehajt&aa= cute;s céljából tárolt 10000 HUF összegu &= Aacute;TUTALÁS tranzakció feldolgozásának eredm= énye:

törölve ügyletek


A tranzakció adatai:
Tranzakcióazonosít&= oacute;: 370773719
Tranzakciótípus: ÁTUTALÁ= ;S
Összeg: 10000 HUF
Indító számlasz&aa= cute;m: 1177305412345678
Ellenoldali számlaszám: 1177005= 100000001
Megjegyzés: Átvez webkártyáraStátusz: idötúllépés miatt tör&oum= l;lve

 
--

Kösz,OTP Bank
 © copyright  2017 OTP Bank. All Rights= Reserved.
Biztonsági tudnivalók | Technikai feltételek
h)Nh*Nh+h,h-Nh.]h/h0h1Nubeh)Nh*Uh+h,h-U